utorok, 23.04.2019 Dnes: Vojtech Zajtra: Juraj

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúry 2019

Faktúry 2019

Faktúry 2019 - apríl

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20190106 119502999 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 4560.00 4560.00 O109-2019-27 stravné lístky na 04/2019 01/4/2019
20190107 8706589662 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, , SK 35815256 EUR 397.00 397.00 3/2018, + Dod č. 1 plyn za 04/2019 02/4/2019
20190108 19240505 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 04001 Košice, SK 45378398 EUR 178.49 178.49 2013/8 údržba a servis výťahu za 1.Q 2019 02/4/2019
20190109 290252 Veronika Rusnačková-LIFTEX Exnárova 6, 04022 Košice, SK 17251605 EUR 162.48 162.48 2009/1+dodatok1 odborná prehl.výťahu a plošiny Prib.1 02/4/2019
20190105 50190318 REA Slovakia s.r.o. Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36196959 EUR 66.40 66.40 2015/8 nájom park.miesta za 04/2019 02/4/2019
20190110 1042019 GABRIEL ELEKTRIC, s.r.o. Czambelova 2, 04001 Košice, SK 36647497 EUR 1099.68 1099.68 O109-2019-24 odborná prehl. a skúška elektroinštalácie 03/4/2019
20190111 311052 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, P.O.Box 28, 81101 Bratislava, SK 00420166 EUR 0.22 0.22 popl.LITE za rozmnž.práce 1.Q 2019 03/4/2019
20190112 2124973377 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 898.01 898.01 1/2003 zrážková voda za 1.Q 2019 04/4/2019
20190113 92015391 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 167.40 167.40 2/2018 pramenitá voda za 03/2019 04/4/2019
20190114 91011754 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 31.97 31.97 2/2018 prenáj.+dezinfek dávk.vody za 2.Q 2019 04/4/2019
20190115 201943 ARCANUM Adatbázis Kft. Igmándi utca 40, 1112 Budapest, HU 0109569872 EUR 550.00 550.00 O102-2019-11 Databáza Arcanum 04/4/2019
20190116 1150465 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 489.03 489.03 O102-2019-13 knihy 04/4/2019
20190117 62019 FESKO plus s.r.o. Svinica 73, 04445 Svinica, SK 51125277 EUR 336.00 336.00 O109-2019-25 maľba a oprava miest.2-18 a 2-10 Hl.10 05/4/2019
20190118 1911220226 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 8086.15 8086.15 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 03/2019 05/4/2019
20190119 1911220225 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 1449.16 1449.16 67/22/2016 teplo Zv.19+21 za 03/2019 05/4/2019
20190120 1011926622 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 138.05 138.05 10/2019 EE - Zv.19 za 04/2019 05/4/2019
20190121 1011926621 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 1483.40 1483.40 10/2019 EE-Vr.2, Mikl.1, Pr.1, Zv.21, Hl.10 za 04/19 05/4/2019
20190122 2190401 GAMAJUN Bruselská 3, 04013 Košice, SK 42110971 EUR 79.70 79.70 O102-2019-14 knihy 05/4/2019
20190123 982754 KOHIPRES, spol. s r.o. 708, 90865 Mokrý Háj, SK 36249670 EUR 44.22 44.22 O105-2019-29 celastik pre KD 05/4/2019
20190124 1901168 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 294.63 294.63 O102-2019-12 knihy 08/4/2019
20190125 7260038451 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 80.23 80.23 1/2018 EE-vyúčt.Zv.19 za 01-03/2019 08/4/2019
20190126 8230151681 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 18.20 18.20 4/2008 telek.služby za 03/2019 09/4/2019
20190127 111902926 KOSIT a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice, SK 36205214 EUR 4.80 4.80 6/2018 odvoz plastov za 03/2019 10/4/2019

Faktúry 2019 - marec

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20190063 50190222 REA Slovakia s.r.o. Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36196959 EUR 66.40 66.40 2015/8 prenájom park.miesta za 03/2019 01/3/2019
20190064 119502017 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5436.00 5436.00 O109-2019-18 stravné lístky na 03/2019 01/3/2019
20190065 19078 Daniel Repka DERATEX-EKO Pokroku 16, 04011 Košice, SK 10689877 EUR 2497.20 2497.20 O105-2019-13 čistenie priestorov Past.n.5 04/3/2019
20190066 8706563635 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, , SK 35815256 EUR 397.00 397.00 3/2018, + Dod č. 1 plyn za 03/2019 05/3/2019
20190067 1022019 SUPRATHERM Potočná 10, 04431 Družstevná pri Hornáde, SK 37014731 EUR 256.32 256.32 havar.stav.-tel.obj. oprava plyn.kotla Pri Mikl.v.1 05/3/2019
20190068 92014516 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 172.80 172.80 2/2018 pramenitá voda za 02/2019 06/3/2019
20190069 91011132 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 10.66 10.66 2/2018 prenájom a dezinfekcia dávkovača vody za 03/19 06/3/2019
20190070 2201901 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 750.00 750.00 6/2017 upratovanie Hl.10+Prib.1 za 02/2019 06/3/2019
20190071 190073 IDENTCODE, s.r.o. Družstevná 2, 94501 Komárno, SK 34147896 EUR 407.28 407.28 O109-2019-17 čiarové kódy a prelepky 06/3/2019
20190072 1900812 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 253.93 253.93 O102-2019-7 knihy 06/3/2019
20190073 8228088808 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 18.20 18.20 4/2008 telek.služby za 02/2019 07/3/2019
20190074 1911220091 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 3042.23 3042.23 67/22/2016 teplo Zv.19+21 za 02/2019 07/3/2019
20190075 1911220092 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 9620.03 9620.03 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 02/2019 07/3/2019
20190076 2124859128 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 192.37 192.37 1/2003 vodné+stočné Hl.10+Pri Mikl.v.1 07/3/2019
20190077 7561397753 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 144.29 144.29 1/2018 EE Zv.19 za 03/2019 07/3/2019
20190078 111901763 KOSIT a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice, SK 36205214 EUR 4.80 4.80 6/2018 odvoz plastov za 02/20019 11/3/2019
20190081 1900136 Albion Books-PhDr.A.Oslancová Dolná 23, 97401 Banská Bystrica, SK 32016433 EUR 293.04 293.04 O102-2019-8 knihy 11/3/2019
20190079 2019014 AK JUDr. Alena Zadáková Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 17072760 EUR 500.00 500.00 zmluva 1.9.2010 právne služby za 02/2019 12/3/2019
20190080 7010710019 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 2705.34 2705.34 1/2018 EE-Vr.2, Prib.1,Mikl.1, Zv.21,Hl..10 za 02/2019 12/3/2019
20190082 9001199454 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 328.00 328.00 50/1997, 49/2019 poštové služby za 02/2019 13/3/2019
20190083 1190328981 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 0.96 0.96 swanis/1003603 telek.služby za 02/2019 13/3/2019
20190084 190303 Peter Popivčák-POP-CAR SERVICE Lomnická 5, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 10686266 EUR 114.00 114.00 O109-2019-20 likvidácia nepojadnej AVIE 13/3/2019
20190085 10190026 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 695.02 695.02 O102-2019-4 knihy 13/3/2019
20190086 1190329162 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19.30 19.30 MKSR IPT 001 IPT telefóny - 2 ks za 03/2019 14/3/2019
20190089 2190003618 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 EUR 210.00 210.00 O109-2019-23 pásky papierové 14/3/2019
20190087 2019074 Compact, s.r.o. Južná trieda 15, 04001 Košice, SK 36711420 EUR 190.80 190.80 O108-2019-15 montáž kamier 15/3/2019
20190088 19340101 Mediaprint-Kapa Press., a.s. Vajnorská 137, 83104 Bratislava, SK 35792281 EUR 56.10 56.10 O102-2018-100 periodiká 15/3/2019
20190090 190007 DRAJV, s.r.o. Hroncova 5, 04001 Košice, SK 45890625 EUR 30.00 30.00 telefonicky preškolenie vodiča služob.vizidla p.Š.Orosa 18/3/2019
20190091 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 478.90 478.90 2/2008 telek.služby + internet 19/3/2019
20190094 201910362 Inform lib, s.r.o. Bratislavská 14, 01001 Žilina, SK 47117362 EUR 585.27 585.27 O102-2019-9 knihy 21/3/2019
20190092 10142689 KRPA Slovakia, s.r.o. Hrabové 299, 01401 Bytča, SK 30229138 EUR 556.20 556.20 O109-2019-22 perforovaný papier do tlačiarne 22/3/2019
20190093 20190028 "BOBOR"- stav.výr.a obch..činn., s.r.o. Čárskeho 7, 04001 Košice, SK 36191345 EUR 2910.00 2910.00 O105-2019-21 demontáž,montáž a preprava kov.zar. 25/3/2019
20190095 3119183185 Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 04011 Košice, SK 00691135 EUR 7541.55 7541.55 daň z nehnuteľnosti za r.2019 26/3/2019
20190096 22019 Višňovský Andrej Hapákova 9, 08006 Ľubotice, SK 32938357 EUR 1777.50 1777.50 O105-2019-2 väzba periodík 26/3/2019
20190097 620047737 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 30.00 30.00 O102-2018-103 periodiká 26/3/2019
20190098 521910005 Ústav kraj.ekológie SAV Štefánikova 3, 81106 Bratislava, SK 00679119 EUR 230.00 230.00 O102-2018-136 periodiká 26/3/2019
20190099 2019055 AEPress s.r.o. Bajzova 7, 82108 Bratislava, SK 31388671 EUR 208.80 208.80 O102-2018-120 periodiká 28/3/2019
20190100 292019 Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP č.33, 81331 Bratislava, SK 00165182 EUR 51.78 51.78 R-UCT závierka r.2018 29/3/2019
20190101 193102977 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.74 38.74 2008/1 nájom rohoží za 03/2019 29/3/2019
20190102 201910365 Inform lib, s.r.o. Bratislavská 14, 01001 Žilina, SK 47117362 EUR 231.56 231.56 O102-2019-9 knihy 29/3/2019
20190103 3190001401 Žilinská univ. v Žiline,vydavateľstvo EDIS Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, SK 00397563 EUR 36.50 36.50 O102-2019-10 knihy 29/3/2019
20190104 3190001400 Žilinská univ. v Žiline,vydavateľstvo EDIS Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, SK 00397563 EUR 591.16 591.16 O102-2019-10 knihy 29/3/2019

Faktúry 2019 - február

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20190025 119501159 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 6320.00 6320.00 O109-2019-12 stravné lístky na 02/2019 01/2/2019
20190026 50190116 REA Slovakia s.r.o. Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36196959 EUR 66.40 66.40 2015/8 nájom parkovacieho miesta za 02/2019 04/2/2019
20190027 1901020074 Dzurňák Tomáš Ing. D & D Južná trieda 78, 04001 Košice, SK 14382857 EUR 134.64 134.64 O109-2019-9 čistiace a hygienické potreby 04/2/2019
20190024 8696858674 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, , SK 35815256 EUR 397.00 397.00 3/2018, + Dod č. 1 plyn za 02/2019 04/2/2019
20190039 2192001602 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 EUR 537.01 537.01 O109-2019-8 kanc. a hygienický materiál 04/2/2019
20190040 42819 Združenie použív.Slov.akad.dát.siete SANET Vazovova 5, 81269 Bratislava, SK 17055270 EUR 33.00 33.00 SANET-členský poplatok na r.2019 05/2/2019
20190028 310010568 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 16.28 16.28 O102-2018-103 časopis 06/2/2019
20190029 91010544 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 10.66 10.66 2/2018 prenájom+dezinfekcia dávkovača vody za 2/19 06/2/2019
20190030 92013657 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 205.20 205.20 2/2018 pramenitá voda za 1/2019 06/2/2019
20190031 1911220073 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 11802.73 11802.73 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 01/2019 07/2/2019
20190032 1911220072 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 3708.23 3708.23 teplo Zv.19+21 za 01/2019 07/2/2019
20190033 8226044485 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 18.20 18.20 4/2008 telek.služby za 01/2019 07/2/2019
20190034 1910092 LIEČREH, s.r.o. Na barine 16, 84103 Bratislava, SK 36675661 EUR 9.00 9.00 O102-2018-125 časopisy 07/2/2019
20190035 1900374 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 55.32 55.32 O102-2019-1 knihy 08/2/2019
20190036 7010705739 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 3096.60 3096.60 1/2018 EE-Vr.2,Prib.1. Mikl.1, Zv.21.Hl.10 za 01/19 08/2/2019
20190037 7561373400 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 144.29 144.29 1/2018 EE zv.19 za 02/2019 08/2/2019
20190038 111900568 KOSIT a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice, SK 36205214 EUR 4.80 4.80 6/2018 odvoz plastov za 01/2019 08/2/2019
20190041 193260044 Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 04001 , SK 36582433 EUR 45.58 45.58 2015/9 prev.prehliadka za 01/2019 11/2/2019
20190042 1190238545 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19.30 19.30 MKSR IPT 001 IPT telefóny 2 ks za 02/2019 11/2/2019
20190043 1190238428 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 18.10 18.10 swanis/1003603 hovorné za 01/2019 11/2/2019
20190045 1150444 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 1050.64 1050.64 O102-2019-2 knihy 11/2/2019
20190046 1201901 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 750.00 750.00 6/2017 upratovanie za 01/2019 12/2/2019
20190044 190100343 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 04001 Košice, SK 36188778 EUR 778.00 778.00 O108-2019-14 MFZ Samsung SL-M3870FD - 2 ks 12/2/2019
20190047 9001194042 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 222.50 222.50 50/1997 pošt.služby za 01/2019 13/2/2019
20190049 21920047 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, 83303 Bratislava, SK 00165361 EUR 22.80 22.80 O102-2018-132 časopis 12/2/2019
20190050 1190006 Elfa s.r.o. Letná 9, 04200 Košice, SK 31648410 EUR 129.52 129.52 O102-2019-3 knihy 13/2/2019
20190048 12019 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500.00 500.00 092010 právne služby za 01/2019 14/2/2019
20190055 21902027 Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C, 82104 Bratislava, SK 35743468 EUR 1935.64 1935.64 O108-2019-11 tonery 18/2/2019
20190051 190035 IDENTCODE, s.r.o. Družstevná 2, 94501 Komárno, SK 34147896 EUR 25.68 25.68 O108-2019-5 pásky do tlačiarní 19/2/2019
20190052 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 482.59 482.59 2/2008 tel.služby+internet 19/2/2019
20190053 310171903 Združenie použív.Slov.akad.dát.siete SANET Vazovova 5, 81269 Bratislava, SK 17055270 EUR 796.65 796.65 2001/1 +d počít.sieť SANET za 01-03/2019 19/2/2019
20190054 20190258 Marián Ondrejka-Wtrade Mikuláša Dohnányho 817/1A, 01004 Žilina, SK 34933336 EUR 359.10 359.10 O109-2019-16 rolka DYMO 11354 Multipurpose Labels 19/2/2019
20190056 190218 Kominárstvo T.REX Kupeckého 2, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 37300580 EUR 44.48 44.48 kontrola a čistenie komínov Pri Mikl.v.1 25/2/2019
20190057 5011900031 S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336, 01001 Žilina, SK 36014991 EUR 1369.20 1369.20 3/2019 EPI právny systém Prémium-ročný prístup 25/2/2019
20190058 193101643 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.74 38.74 2008/1 nájom rohoží za 02/2019 26/2/2019
20190059 190307 RNDr. Ján Balog-ProFuturo Floriánska 1362/7, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 47502568 EUR 72.00 72.00 ŠVK Košice-Mgr.A.Popovičová 26/2/2019
20190060 1150454 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 1186.43 1186.43 O102-2019-6 knihy 27/2/2019
20190061 82019 Východoslovenské múzeum v Košiciach Námestie Maratónu mieru 2, 04001 Košice, SK 31297803 EUR 28.00 28.00 O102-2019-5 knihy 27/2/2019
20190062 201910039 Ústav vied o zemi SAV Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, SK 00586943 EUR 71.00 71.00 O102-2018-137 časopisy 27/2/2019

Faktúry 2019 - január

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20180499 18242448 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 04001 Košice, SK 45378398 EUR 178.49 178.49 2013/8 údržba a servis výťahu za 4.Q 2018 02/1/2019
20190001 119500016 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 6560.00 6560.00 O109-2018-89 stravné lístky na 01/2019 02/1/2019
20190002 91009886 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 10.66 10.66 2/2018 prenájom a dezinfekcia dávkovača vody za 01/2019 03/1/2019
20180500 92012773 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 91.80 91.80 2016/1 pramenitá voda za 12/2018 03/1/2019
20190003 50190015 REA Slovakia s.r.o. Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36196959 EUR 66.40 66.40 2015/8 nájom parkovacieho miesta za 01/2019 03/1/2019
20190004 300992 Informdent-Ing.Miroslav Kubiš SNP 149/62, 91601 Stará Turá, SK 33445427 EUR 45.60 45.60 O102-2018-140 periodiká 07/1/2019
20180501 202018 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500.00 500.00 092010 právne služby za 12/2018 07/1/2019
20180502 8224017102 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 18.20 18.20 4/2008 telekom.služby za 12/2018 08/1/2019
20180503 2124631949 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 962.84 962.84 1/2003 zrážková voda za 4.Q 2018 08/1/2019
20180504 7310023167 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR -42.67 -42.67 1/2018 EE-vyúčtovanie Zv.19 r.2018-preplatok 08/1/2019
20190005 310010215 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 103.48 103.48 O102-2018-103 časopis 08/1/2019
20180507 311052 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, P.O.Box 28, 81101 Bratislava, SK 00420166 EUR 11.12 11.12 poplatky LITE za rozmnož.práce za 4.Q 2018 08/1/2019
20190006 1390010 Slovenská komora zub.lekárov Fibichova 14, 82105 Bratislava, SK 17639646 EUR 24.00 24.00 O102-2018-131 časopisy 09/1/2019
20180509 7122018 SUPRATHERM Potočná 10, 04431 Družstevná pri Hornáde, SK 37014731 EUR 171.00 171.00 telef.objednávka-havar.st oprava kotla Pri Mikl.v.1 09/1/2019
20180505 1811221015 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 9370.15 9370.15 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 12/2018 09/1/2019
20180506 1811221014 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 3279.23 3279.23 67/22/2016 teplo Zv.19+21 za 12/2018 09/1/2019
20180508 111811046 KOSIT a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice, SK 36205214 EUR 4.80 4.80 6/2018 odvoz plastov za 12/2018 10/1/2019
20180510 9001182245 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 235.80 235.80 50/1997 poštové služby za 12/2018 11/1/2019
20180511 183261149 Železničné zdravotníctvo KE Masarykova 9, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36582433 EUR 32.63 32.63 42/2007 preventívna prehladka za 12/2018 11/1/2019
20190007 1190129379 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19.30 19.30 MKSR IPT 001 IPT telefóny 2 ks za 01/2019 11/1/2019
20190008 310010289 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 22.67 22.67 O102-2018-103 časopisy 11/1/2019
20190009 12019 Peter Paták PROMTECH Čínska 14, 04013 Košice, SK 14305623 EUR 400.80 400.80 O109-2019-03 oprava EZS 14/1/2019
20190010 7561353018 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 144.29 144.29 1/2018 EE Zv.19 za 01/2019 15/1/2019
20180512 7010701274 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 2289.95 2289.95 1/2018 EE-Vr.2,Pr.1,Zv.21.Hl.10 za 12/18 16/1/2019
20190011 90176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 450.54 450.54 2/2008 telek.služby + internet 17/1/2019
20190012 8706510852 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, , SK 35815256 EUR 397.00 397.00 3/2018, + Dod č. 1 plyn za 01/2019 17/1/2019
20190013 8468298642 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, , SK 35815256 EUR -607.17 -607.17 3/2018, + Dod č. 1 vyúčtovanie plynu za 06-12/2018 17/1/2019
20190014 290003 Veronika Rusnačková-LIFTEX Exnárova 6, 04022 Košice, SK 17251605 EUR 126.00 126.00 2009/1+dodatok1 odborná prehl. plošiny a výťahu 18/1/2019
20190015 5041802357 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 EUR 14.90 14.90 O102-2017-74 časopisy 22/1/2019
20190016 5012019003 Ústav hydrológie SAV Račianska 75, 83102 Bratislava, SK 00166600 EUR 25.00 25.00 O102-2018-135 časopisy 22/1/2019
20190017 2124646428 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 267.65 267.65 1/2003 vodné+stočné Hl.10+Pri Mikl.v.1 24/1/2019
20190018 120190010 Študentský servis, s.r.o. Jedlíkova 5, 04011 Košice, SK 43899561 EUR 142.85 142.85 O102-2019-10 sťahovanie nábytku 28/1/2019
20190020 190100012 UniKnihy.sk, s.r.o. Gajova 4, 81109 Bratislava, SK 36683132 EUR 174.70 174.70 O102-2018-145 knihy 28/1/2019
20190022 183260726 Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 04001 , SK 36582433 EUR 261.04 261.04 42/2007 preventívne prehliadky za 08/2018 28/1/2019
20190021 193100856 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.74 38.74 2008/1 nájom rohoží za 01/2019 29/1/2019
20190019 620047376 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 10.80 10.80 O102-2017-115 čas. 29/1/2019
20190023 32019 PARTS s.r.o. Cottbuská 6, 04023 Košice, SK 36212491 EUR 580.80 580.80 O109-2019-7 kanc.nábytok 31/1/2019