streda, 24.04.2019 Dnes: Juraj Zajtra: Marek

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúry 2018 - máj

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20180166 6800571407 Komunálna poisťovňa, a.s. Dr.V.Clementisa 10, 82102 Bratislava, SK 31595545 EUR 29.63 29.63 6800571407 PZ poistenie Opel 02/5/2018
20180168 1801342 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 219.65 219.65 O102-2018-53 knihy 08T0106 02/5/2018
20180167 2018007 PETON-Peter Daduľák Plzenská 107, 04011 Košice, SK 35418818 EUR 99.60 99.60 O109-2018-29 výmena zvodov Hl.10 /z ulice Vártna 2/ 02/5/2018
20180171 118504185 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 6000.00 6000.00 O109-2018-30 strav.lístky na 05/2018 02/5/2018
20180170 50180398 REA Slovakia s.r.o. Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36196959 EUR 66.40 66.40 2015/8 nájom park.miesta za 05/2018 03/5/2018
20180169 7328732086 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, , SK 35815256 EUR 350.00 350.00 2017/7 + Dod. č. 1 plyn za 05/2018 03/5/2018
20180172 7489570828 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 144.02 144.02 8/2017 EE Zv.19 za 05/2018 04/5/2018
20180173 92005479 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 205.80 205.80 2/2018 pramenitá voda za 04/2018 09/5/2018
20180174 91004643 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 10.66 10.66 2/2018 prenájom+dezinfekcia dávkovača vody za 05/18 09/5/2018
20180178 72018 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500.00 500.00 2014/2 právne služby za 04/2018 09/5/2018
20180177 8207949728 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 18.46 18.46 zmluva telek.služby za 04/2018 09/5/2018
20180175 1811220391 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 1197.23 1197.23 67/22/2016 teplo Zv.19+21 za 04/2018 09/5/2018
20180176 1811220392 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 4307.50 4307.50 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 04/2018 09/5/2018
20180180 183260334 Železničné zdravotníctvo KE Masarykova 9, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36582433 EUR 32.63 32.63 2015/9 vstupná prehliadka za 04/2018 10/5/2018
20180179 4201801 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 750.00 750.00 6/2017 upratovanie za 04/2017 10/5/2018
20180182 662018 Daňko Pavol Ing. Adlerova 12, 04022 Košice, SK 34862234 EUR 200.00 200.00 O109-2018-31 znalecký posudok Krásna nad Hornodom 11/5/2018
20180181 7010680107 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 2189.81 2189.81 8/2017 EE Vr.2, Prib.1, Zv.21,Hl.10 za 04/2018 11/5/2018
20180185 1180535419 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19.30 19.30 MKSR IPT 001 IPT telefóny 2 ks za 05/2018 14/5/2018
20180186 1180535088 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 1.00 1.00 swanis/1003603 hovorné za 04/2018 14/5/2018
20180183 3118186783 Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 04011 Košice, SK 00691135 EUR 7541.55 7541.55 582/2004 Z.z. daň z nehnuteľnosti za rok 2018 14/5/2018
20180184 9001120931 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 169.55 169.55 50/1997 pošt.služby za 04/2018 14/5/2018
20180190 11000333 SLOVART-G.T.G.s.r.o. Krupinská 4, 85101 Bratislava, SK 31346359 EUR 1393.88 1393.88 O102-2018-57 knihy 08T0106 16/5/2018
20180187 10134612 KRPA Slovakia, s.r.o. Hrabové 299, 01401 Bytča, SK 30229138 EUR 586.80 586.80 O109-2018-27 papier do tlačiarne 16/5/2018
20180188 10134613 KRPA Slovakia, s.r.o. Hrabové 299, 01401 Bytča, SK 30229138 EUR 339.78 339.78 O109-2018-27 papier do tlačiarne 16/5/2018
20180193 310171806 Združenie použív.Slov.akad.dát.siete SANET Vazovova 5, 81269 Bratislava, SK 17055270 EUR 796.65 796.65 2001/1 +d poč.sieť SANET za 04-06/2018 18/5/2018
20180191 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 465.00 465.00 A3823014 tel. služby+ internet 18/5/2018
20180189 172018 Peter Paták PROMTECH Čínska 14, 04013 Košice, SK 14305623 EUR 1818.91 1818.91 2015/6 odb.prehl.a odstránenie závad EZS 18/5/2018
20180198 32018 Jozef Balla-JO-BA Kpt. Jaroša 6, 04022 Košice, SK 10826424 EUR 622.00 622.00 O109-2018-32 oprava starých obkladov a dverí Prib.1 21/5/2018
20180192 1805190005 Milan Čelko KUPSITO Sobieskiego 7, 34480 Jablonka, PL 367671891 EUR 28.61 28.61 O108-2018-45 Pocket Box 2,5 IBM 21/5/2018
20180194 201800232 Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK 36138517 EUR 92.90 92.90 obj.čitateľa MMVS knihy + kópie 21/5/2018
20180195 3180002151 Žilinská univ. v Žiline,vydavateľstvo EDIS Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, SK 00397563 EUR 97.94 97.94 O102-2018-54 knihy 22/5/2018
20180196 3180002150 Žilinská univ. v Žiline,vydavateľstvo EDIS Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, SK 00397563 EUR 697.07 697.07 O102-2018-54 knihy 08T0106 22/5/2018
20180197 10003783 JAMU v Brně Novobranská 3, 66215 Brno, CZ 62156462 CZK 8101.00 8101.00 O102-2018-58 knihy 08T0106 22/5/2018
20180202 1015534 PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavkov, SK 35463066 EUR 965.28 965.28 O102-2018-59 knihy 24/5/2018
20180200 10180076 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 859.05 859.05 O102-2018-56 knihy 08T0106 24/5/2018
20180199 62018 Višňovský Andrej Hapákova 9, 08006 Ľubotice, SK 32938357 EUR 1500.00 1500.00 O105-2018-8 väzba periodík 24/5/2018
20180201 1180029 Elfa s.r.o. Letná 9, 04200 Košice, SK 31648410 EUR 1355.50 1355.50 O102-2018-60 knihy 08T0106 24/5/2018
20180203 2123727595 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 172.84 172.84 1/2003 vodné+stočné Zv.19+21, Prib.1 25/5/2018
20180204 12018 Miroslav Červeňák - OPIS Poľovnícka 4, 04011 , SK 17171369 EUR 351.98 351.98 O109-2018-35 tepovanie kobercov a stoličiek 25/5/2018
20180205 1150368 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 825.31 825.31 O102-2018-62 knihy 08T0106 28/5/2018
20180207 18301086 Alza.cz a.s,. Jankovcova 1522/53, 17000 Praha 7, CZ 27082440 EUR 386.07 386.07 skartovač Fellower Cs - 4 ks 28/5/2018
20180210 10134978 KRPA Slovakia, s.r.o. Hrabové 299, 01401 Bytča, SK 30229138 EUR 152.30 152.30 O109-2018-33 papiere do tlačiarne 28/5/2018
20180206 201810625 Inform lib, s.r.o. Bratislavská 14, 01001 Žilina, SK 47117362 EUR 359.11 359.11 knihy 28/5/2018
20180209 183104631 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.74 38.74 2008/1 nájom rohoží za 05/2018 29/5/2018
20180208 4052018 GABRIEL ELEKTRIC, s.r.o. Czambelova 2, 04001 Košice, SK 36647497 EUR 592.40 592.40 O109-2018-36 odborná prehl.bleskozvodu Prib.1 30/5/2018