nedeľa, 21.04.2019 Dnes: Ervín Zajtra: Slavomír

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Veľkonočné sviatky

Veľkonočné sviatkyŠtátna vedecká knižnica v Košiciach oznamuje návštevníkom knižnice, že počas veľkonočného obdobia bude knižnica otvorená nasledovne:

18.4. 2019 (štvrtok) od 8,00 do 15,00 hod.
19.4. 2019 (piatok) zatvorené
22.4. 2019 (pondelok) zatvorené

Ďakujeme za porozumenie a všetkým prajeme pokojné veľkonočné sviatky.

Faktúry 2018 - apríl

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20180126 118503181 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5284.00 5284.00 O109-2018-22 strav.lístky na 04/2018 03/4/2018
20180124 1150356 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 528.76 528.76 O102-2018-44 knihy 08T0106 03/4/2018
20180123 2018020 Helstav-Ladislav Holub Krčméryho 11, 04011 Košice, SK 37260189 EUR 480.00 480.00 2015/10, 0109-2018-24 upratovanie chodníkov za 03/2018 03/4/2018
20180130 311052 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, P.O.Box 28, 81101 Bratislava, SK 00420166 EUR 7.74 7.74 poplatky za rozmnož.práce za 1.Q 2018 04/4/2018
20180122 1800021 ITPS, s.r.o. Orešianska 9, 91701 Trnava, SK 44459645 EUR 120.00 120.00 Ing.-Krištof-účast.poplatok konferencie ILIDE2018 04/4/2018
20180129 62018 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500.00 500.00 2014/2 právne služby za 03/2018 04/4/2018
20180125 7328713751 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 350.00 350.00 2017/7 + Dod. č. 1 plyn za 04/2018 04/4/2018
20180127 183102587 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.16 38.16 2008/1 nájom rohoží za 03/2018 04/4/2018
20180128 2182004514 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 EUR 65.89 65.89 O109-2018-17 kanc.materiál 04/4/2018
20180134 42018 Višňovský Andrej Hapákova 9, 08006 Ľubotice, SK 32938357 EUR 1657.50 1657.50 O105-2018-8 väzba periodík 06/4/2018
20180133 7489530541 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 144.02 144.02 8/2017 EE Zv.19 za 04/2018 06/4/2018
20180131 91004026 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 10.66 10.66 2016/1 prenájom + dezinf.stojana na vodu za 04/2018 06/4/2018
20180132 29004559 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 118.32 118.32 2016/1 pramenitá voda za 03/2018 06/4/2018
20180139 3201801 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 750.00 750.00 6/2017 upratovanie za 03/2018 09/4/2018
20180138 2123602468 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 954.90 954.90 zmluva zrážková voda za 1.Q 2018 09/4/2018
20180135 8205951918 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 18.20 18.20 zmluva tel.služby za 03/2018 09/4/2018
20180136 1811220170 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 8141.05 8141.05 68/22/2016 teplo Hl.10+Priv.1 za 03/2018 09/4/2018
20180137 1811220169 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 2419.96 2419.96 67/22/2016 teplo Zv.19+21 za 03/2018 09/4/2018
20180140 322018 Slovenská asociácia knižníc Námestie slobody 12, 81223 , SK 30845181 EUR 180.00 180.00 členský príspevok SAK r.2018 11/4/2018
20180143 50180353 REA Slovakia s.r.o. Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36196959 EUR 66.40 66.40 2015/8 nájom park.miesza za 04/2018 11/4/2018
20180141 1180428006 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19.30 19.30 MKSR IPT 001 IPT telefóny 2 ks za 04/2018 11/4/2018
20180142 1180427884 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 2.04 2.04 swanis/1003603 hovorné za 03/2018 11/4/2018
20180144 9001112863 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 278.60 278.60 50/1997 pošt.služby za 03/2018 12/4/2018
20180146 3180000385 Technická univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 2117/24, 96053 Zvolen, SK 00397440 EUR 1490.94 1490.94 O102-2018-46 knihy 08T0106 12/4/2018
20180147 2018002 Společenství Romu na Moravě Bratislavská 65a, 60200 Brno, CZ 44015178 CZK 900.00 900.00 O102-2018-11 časopis 13/4/2018
20180149 3418085315 Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 04011 Košice, SK 00691135 EUR 1459.08 1459.08 miestný popl.za kom.odpad r.2018 13/4/2018
20180145 7010677465 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 2481.19 2481.19 8/2017 EE-Vr.2,Pr.1,Mikl.1,Zv.21,Hl.10 za 03/2018 13/4/2018
20180148 1180023 Elfa s.r.o. Letná 9, 04200 Košice, SK 31648410 EUR 490.00 490.00 O102-2018-48 knihy 08T0106 13/4/2018
20180150 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 462.53 462.53 A3823014 telek.služby+internet 18/4/2018
20180152 3180000970 Univerzita P.J.Šafárika Šrobárova 2, 04180 Košice, SK 00397768 EUR 294.79 294.79 O102-2018-51 knihy 08T0106 20/4/2018
20180151 2123615286 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 312.23 312.23 01/326/2003 vodné+stočné Hl.10+Pri Mikl.v.1 20/4/2018
20180153 62018 Spolok slovenských knihovníkov Michalská 1, 81101 Bratislava, SK 00178594 EUR 100.00 100.00 členský poplatok na r,2018 23/4/2018
20180154 1042018 GABRIEL ELEKTRIC, s.r.o. Czambelova 2, 04001 Košice, SK 36647497 EUR 1899.24 1899.24 O109-2018-23 odb.prehl.elektroinštalácie Prib.1 24/4/2018
20180155 1150363 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 628.29 628.29 O102-2018-52 knihy 08T0106 24/4/2018
20180156 10180056 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 1050.99 1050.99 O102-2018-45 knihy 08T0106 24/4/2018
20180158 18023 Mikuláš Valkovszký s.r.o. Abovszká 2, 04017 Košice - Barca, SK 44480067 EUR 40.80 40.80 telefonicky oprava rezačky 26/4/2018
20180160 17711 UniKnihy.sk, s.r.o. Gajova 4, 81109 Bratislava, SK 36683132 EUR 711.14 711.14 O102-2018-47 knihy 08T0106 26/4/2018
20180161 9302 Ex Libris Ltd. POB 9288, 91092 Jerusalem, IL 510999774 USD 6849.98 6849.98 ID 40114 údržba Alephu - ročný poplatok 26/4/2018
20180162 9305 Ex Libris Ltd. POB 9288, 91092 Jerusalem, IL 510999774 USD 1558.99 1558.99 ID 40114 údržba Aracle-ročný poplatok 26/4/2018
20180157 231003551 Senetic s.r.o. Rybná 682/14, 11000 Praha 1, CZ 04991125 EUR 7890.95 7890.95 O108-2018-26 servery 26/4/2018
20180159 20182007 Marta Štolfová Lidické námestie 1, 04022 Košice, SK 40164888 EUR 275.00 275.00 O109-2018-28 preklad z AJ do SJ 26/4/2018
20180165 183103856 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.16 38.16 2008/1 nájom rohoží za 04/2018 27/4/2018
20180163 1811220294 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR -149.28 -149.28 67/22/2016 teplo Zv.19+21 - vyúčtovanie za r.2017 27/4/2018
20180164 1811220295 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR -484.63 -484.63 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 vyúčtovanie r.2017 27/4/2018