streda, 20.02.2019 Dnes: Lívia Zajtra: Eleonóra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúry 2018 - január

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia  
20180004 290986 Informdent-Ing.Miroslav Kubiš SNP 149/62, 91601 Stará Turá, SK 33445427 EUR 45,00 45,00 O102-2017-117 časopisy 02.1.2018  
20170516 173110866 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38,16 38,16 2008/1 náj.rohoží za 12/2017 02.1.2018  
20180001 118500092 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5616,00 5616,00 stravné lístky na 01/2018 03.1.2018  
20170517 311052 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, P.O.Box 28, 81101 Bratislava, SK 00420166 EUR 8,14 8,14 poplatky LITE za rozmn.práce za 4.Q2017 03.1.2018  
20180002 8895384081 Magnet Press, Slovakia s.r.o. Šustekova 8, 85104 Bratislava, SK 31356958 EUR 1125,73 1125,73 O102-2017-105 čas. 04.1.2018  
20170518 2123277579 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 921,54 921,54 zmluva zrážková voda za 4.Q 2017 05.1.2018  
20180007 50180015 REA Slovakia s.r.o. Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36196959 EUR 66,40 66,40 2015/8 nájom park.miesta za 01/2018 05.1.2018  
20170522 212017 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500,00 500,00 2014/2 právne služby za 12/2017 05.1.2018  
20180005 40180003 SWAM servis s.r.o. Vozárova 1, 04017 Košice - Barca, SK 36602833 EUR 1342,70 1342,70 O101-2018-3 oprava vozidla Opel Vectra 05.1.2018  
20170519 92001788 AQUA PRO EUROPE, a.s. Kuzmányho 29, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 50886771 EUR 73,44 73,44 2016/1 pramenitá voda za 12/2017 05.1.2018  
20180003 91002053 AQUA PRO EUROPE, a.s. Kuzmányho 29, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 50886771 EUR 10,66 10,66 2016/1 prenájom+dezinf.dávkovača vody za 01/2018 05.1.2018  
20170523 8200042368 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 14,00 14,00 zmluva tel.služby za 12/2017 08.1.2018  
20180006 2018304 SOFTIP, a.s. Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK 36785512 EUR 72,00 72,00 Seminár k ročnej mzdovej uzávierke p.Maďarová 09.1.2018  
20180008 1180136545 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19,30 19,30 MK SR IPT 001 IPT telefóny - 2 ks 09.1.2018  
20180009 1180136235 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 0,88 0,88 swanis/1003603 hovorné za 12/2017 09.1.2018  
20170520 1711221033 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 2317,92 2317,92 67/22/2016 teplo Zv.19+21 za 12/2017 10.1.2018  
20170521 1711221034 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 7360,33 7360,33 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 12/2017 10.1.2018  
20170528 173260631 Železničné zdravotníctvo KE Masarykova 9, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36582433 EUR 65,26 65,26 2015/9 vstupná prehliadka za 12/2017 11.1.2018  
20180011 180094 Informdent-Ing.Miroslav Kubiš SNP 149/62, 91601 Stará Turá, SK 33445427 EUR 627,00 627,00 O102-2018-2 knihy 11.1.2018  
20170525 7131193878 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 14,19 14,19 8/2017 EE vyúčtovanie Zv.19 r.2017 12.1.2018  
20170526 7010666786 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 2260,33 2260,33 2016/2 EE-Vr.P1,MI1. Zv.21. Hl.10 za 12/17 12.1.2018  
20180010 12018 Peter Paták PROMTECH Čínska 14, 04013 Košice, SK 14305623 EUR 661,62 661,62 O108-2018-4 montáž a výmena kompon.EZS 12.1.2018  
20170527 9001086271 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 208,10 208,10 50/1997 pošt. služby za 12/2017 12.1.2018  
20170524 161710751 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 277,90 277,90 O109-2017-72 výmena radiátor.ventilov 12.1.2018  
20180012 1810099 LIEČREH, s.r.o. Na barine 16, 84103 Bratislava, SK 36675661 EUR 9,00 9,00 O102-2018-6 čas. 12.1.2018  
20180013 620044303 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 29,90 29,90 O102-2017-115 čas. 15.1.2018  
20180014 620044304 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 42,00 42,00 O102-2017-115 čas. 15.1.2018  
20180015 620044306 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 20,30 20,30 O102-2017-115 čas. 15.1.2018  
20180016 2018800002 TIGIS, spol. s r.o. Pod premenem 1, 14000 Praha 4, CZ 48033961 EUR 12,00 12,00 O102-2018-14 čas. 15.1.2018  
20170529 271279 Veronika Rusnačková-LIFTEX Exnárova 6, 04022 Košice, SK 17251605 EUR 126,00 126,00 2009/1+dodatok1 odb.prehl.výťahu za 4.Q 2017 16.1.2018  
20180017 7449798785 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 144,02 144,02 8/2017 EE Zv.19 za 01/2018 16.1.2018  
20180018 20180025 SWISS spol. s. r. o. Pestovateľská 13, 82104 Bratislava, SK 35770252 EUR 19,20 19,20 PAPER FEED RUBBER TIRES-2 ks 16.1.2018  
20180023 20180096 Marián Ondrejka-Wtrade Mikuláša Dohnányho 817/1A, 01004 Žilina, SK 34933336 EUR 754,20 754,20 O102-2018-9 DYMO rolka 30 ks 17.1.2018  
20180020 5012018007 Ústav hydrológie SAV Račianska 75, 83102 Bratislava, SK 00166600 EUR 25,00 25,00 O102-2018-15 čas. 17.1.2018  
20180022 2018055 Česká akadem. zemědělských věd Těšnov 65/17, 11705 Praha 1, CZ 48135291 EUR 260,00 260,00 O102-2018-3 čas. 17.1.2018  
20180019 3518040 SLOVART-G.T.G.s.r.o. Krupinská 4, 85101 Bratislava, SK 31346359 EUR 4465,00 4465,00 O102-2017-76 čas. 17.1.2018  
20180021 20188009 Matica slovenská Nám. J. C. Hronského 1, 03652 Martin, SK 00179027 EUR 15,60 15,60 O102-2018-22 čas. 17.1.2018  
20170530 3170000507 Univ.sv.Cyrila a Metoda v Trnave Nám. Jána Herdu 2, 91701 Trnava, SK 36078913 EUR 209,42 209,42 O102-2017-104 knihy 17.1.2018  
20170531 3170000508 Univ.sv.Cyrila a Metoda v Trnave Nám. Jána Herdu 2, 91701 Trnava, SK 36078913 EUR 5,20 5,20 O102-2017-104 knihy 17.1.2018  
20170532 3170000509 Univ.sv.Cyrila a Metoda v Trnave Nám. Jána Herdu 2, 91701 Trnava, SK 36078913 EUR 129,48 129,48 O102-2017-104 knihy 17.1.2018  
20170533 3170000510 Univ.sv.Cyrila a Metoda v Trnave Nám. Jána Herdu 2, 91701 Trnava, SK 36078913 EUR 252,26 252,26 O102-2017-104 knihy 17.1.2018  
20170534 3170000511 Univ.sv.Cyrila a Metoda v Trnave Nám. Jána Herdu 2, 91701 Trnava, SK 36078913 EUR 94,04 94,04 O102-2017-104 knihy 17.1.2018  
20170535 3170000512 Univ.sv.Cyrila a Metoda v Trnave Nám. Jána Herdu 2, 91701 Trnava, SK 36078913 EUR 127,04 127,04 O102-2017-104 knihy 17.1.2018  
20170536 3170000513 Univ.sv.Cyrila a Metoda v Trnave Nám. Jána Herdu 2, 91701 Trnava, SK 36078913 EUR 138,54 138,54 O102-2017-104 knihy 17.1.2018  
20170537 3170000514 Univ.sv.Cyrila a Metoda v Trnave Nám. Jána Herdu 2, 91701 Trnava, SK 36078913 EUR 84,26 84,26 O102-2017-104 knihy 17.1.2018  
20170538 3170000515 Univ.sv.Cyrila a Metoda v Trnave Nám. Jána Herdu 2, 91701 Trnava, SK 36078913 EUR 44,08 44,08 O102-2017-104 knihy 17.1.2018  
20170539 3170000517 Univ.sv.Cyrila a Metoda v Trnave Nám. Jána Herdu 2, 91701 Trnava, SK 36078913 EUR 46,94 46,94 O102-2017-104 knihy 17.1.2018  
20180026 2018014 AEPress s.r.o. Bajzova 7, 82108 Bratislava, SK 31388671 EUR 208,80 208,80 O102-2018-19 čas. 18.1.2018  
20180025 1380019 Slovenská komora zub.lekárov Fibichova 14, 82105 Bratislava, SK 17639646 EUR 24,00 24,00 O102-2018-10 čas. 18.1.2018  
20180038 7451185259 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 229,27 229,27 2017/7 + Dod. č. 1 vyúčtovanie plynu za 06-12/2017 18.1.2018  
20180024 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 484,91 484,91 A3823014 telek.služby+internet 18.1.2018  
20180028 5041702736 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 EUR 7,45 7,45 O102-2016-73 čas. 18.1.2018  
20180027 22018 Slovenský zväz včelárov Svrčia 14, 84208 Bratislava, SK 00178349 EUR 14,00 14,00 O102-2018-13 čas. 18.1.2018  
20180029 5180007 Ambit Media a.s. Klicperova 604/8, 15000 Praha, CZ 27422160 EUR 30,00 30,00 O102-2018-1 časopis 19.1.2018  
20180030 5041703526 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 EUR 100,42 100,42 O102-2016-72 čas, 19.1.2018  
20180034 7323779666 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 587,00 587,00 2017/7 + Dod. č. 1 plyn za 01/2018 20.1.2018  
20180031 2123286778 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 394,52 394,52 01/326/2003 vodné+stočné Pri Mikl.v.1 23.1.2018  
20180033 3180000065 Univer. Konštantína Filozofa Trieda A. Hlinku 1, 94974 Nitra, SK 00157716 EUR 47,14 47,14 O102-2018-27 knihy 24.1.2018  
20180032 3180000084 Univerzita Mateja Bela v B.B. Národná 12, 97401 Banská Bystrica, SK 30232295 EUR 76,10 76,10 O102-2018-28 knihy 24.1.2018  
20180036 183005 Naše pole, s.r.o. Hlohovecká 2, 95141 Lužianky, SK 36539015 EUR 15,96 15,96 O102-2018-8 čas. 25.1.2018  
20180040 1150342 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 967,92 967,92 O102-2018-29 knihy 25.1.2018  
20180039 7401254920 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR -71,83 -71,83 2017/7 + Dod. č. 1 oprava vyúčt.plynu za 06-12/2017 25.1.2018  
20180037 1180002 Elfa s.r.o. Letná 9, 04200 Košice, SK 31648410 EUR 316,20 316,20 O102-2018-26 knihy 25.1.2018  
20180035 18340019 Mediaprint-Kapa Press., a.s. Vajnorská 137, 83104 Bratislava, SK 35792281 EUR 41,60 41,60 O102-2018-23 čas. 26.1.2018  
20180041 1801020054 Dzurňák Tomáš Ing. D & D Južná trieda 78, 04001 Košice, SK 14382857 EUR 382,28 382,28 O109-2018-10 hygien.potreby 29.1.2018  
20180043 1800348 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 118,29 118,29 O102-2018-31 knihy 30.1.2018  
20180042 183100680 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38,16 38,16 2008/1 nájom rohoží za 01/2018 30.1.2018