streda, 20.02.2019 Dnes: Lívia Zajtra: Eleonóra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam - technické príčiny

Oznamujeme návštevníkom knižnice, že dňa 6.3. 2019 (streda) budú pracoviská knižnice na Hlavnej 10 a Pribinovej 1 v čase od 8:00 do 14:00 hod. zatvorené z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie. Pracovisko Pri Miklušovej väznici 1 bude prístupné v nezmenenom čase. Ďakujeme za pochopenie.

Faktúry 2017 - december

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20170464 201700874 Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK 36138517 EUR 63.30 63.30 objednávky čitateľov MMVS požičanie kníh a kópie článkov 01/12/2017
20170468 117511322 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5220.00 5220.00 O109-2017-71 stravné lístky na 12/2017 01/12/2017
20170463 11217 AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1, 04001 Košice, SK 10787186 EUR 85.00 85.00 telefonicky deratizácia Prib.1 01/12/2017
20170465 50171052 REA Slovakia, a.s. Južná trieda 125, 04001 , SK 36196959 EUR 66.40 66.40 2015/8 nájom park.miesta za 12/2017 04/12/2017
20170469 2122017 GABRIEL ELEKTRIC, s.r.o. Czambelova 2, 04001 Košice, SK 36647497 EUR 517.56 517.56 O109-2017/66/3 odb.prehl.elektro Zv.21 04/12/2017
20170470 3122017 GABRIEL ELEKTRIC, s.r.o. Czambelova 2, 04001 Košice, SK 36647497 EUR 737.64 737.64 O109-2017-66/2 odborná prehl.elektroinš.Zv.19 04/12/2017
20170471 1122017 GABRIEL ELEKTRIC, s.r.o. Czambelova 2, 04001 Košice, SK 36647497 EUR 1528.80 1528.80 O109-2017-66/1 odb.prehl.elektroinš.Hl.10 04/12/2017
20170466 7328634519 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 250.00 250.00 2017/7 + Dod. č. 1 plyn za 12/2017 04/12/2017
20170467 173109709 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.16 38.16 2008/1 náj.rohoží za 11/2017 04/12/2017
20170473 2123169798 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 209.51 209.51 01/326/2003 vodné+stočné Zv.19, Zv.21, Prib. 1 05/12/2017
20170472 6091215597 Wustenrot poisťovňa, a.s. Karadžičova 17, 81107 Bratislava, SK 31383408 EUR 141.55 141.55 6800799348 PZP za obdobie 5.12.2017-4.12.2018 05/12/2017
20170475 91001139 AQUA PRO EUROPE, a.s. Kuzmányho 29, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 50886771 EUR 10.66 10.66 2016/1 prenájom+dezinf.dávk.vody za 12/2017 06/12/2017
20170476 92000864 AQUA PRO EUROPE, a.s. Kuzmányho 29, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 50886771 EUR 134.64 134.64 2016/1 pramenitá voda za 11/2017 06/12/2017
20170474 4104680205 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 14.00 14.00 zmluva telek.služby za 11/2017 06/12/2017
20170477 2172300623 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 EUR 75.66 75.66 O109-2017-73 prac.kalendáre 06/12/2017
20170483 20170398 Kristian Petro-Polygra Plus Uralská 1493/15, 04012 Košice, SK 48066257 EUR 27.60 27.60 O108-2017-74 servisné práce Minolta 162 07/12/2017
20170485 84362017 LV PROMO, spol. s r.o. Strojnícka 84, 82105 Bratislava, SK 35977264 EUR 26.40 26.40 O102-2017-111 čas. 08/12/2017
20170478 11201701 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 750.00 750.00 6/2017 upratovanie za 11/2017 08/12/2017
20170481 1171228548 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 2.72 2.72 swanis/1003603 hovorné za 11/2017 08/12/2017
20170482 1171228300 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19.30 19.30 MK SR IPT 001 IPT telefóny - 2 ks 08/12/2017
20170479 1711221020 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 6373.44 6373.44 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 11/2017 08/12/2017
20170480 1711221019 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 2135.76 2135.76 67/22/2016 teplo Zv.19+21 za 11/2017 08/12/2017
20170486 2017048 VEDA, vydavateľstvo SAV Bradáčova 7, 85286 , SK 00166758 EUR 12.00 12.00 O102-2016-116 čas. 11/12/2017
20170484 7010663950 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 2354.94 2354.94 2016/2 EE-Vr.2, Mi1, Zv.21,Hl.10 za 11/2017 11/12/2017
20170487 10170199 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 871.07 871.07 O102-2017-107 knihy 13/12/2017
20170488 15170174 DOT ONE reklamná spoločnosť s.r.o. Bočná 2, 04001 Košice, SK 50710796 EUR 370.00 370.00 O111-2017-65 graf.sprac.put.výstavy 08T 13/12/2017
20170492 4173021 FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13, 05401 Levoča, SK 36483095 EUR 8.03 8.03 O111-2017-60 materiál pre reš.d.-roztoky 14/12/2017
20170490 202017 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500.00 500.00 2014/2 práv.služby za 11/2017 14/12/2017
20170491 870362 Mediaprint-Kapa Press., a.s. Vajnorská 137, 83104 Bratislava, SK 35792281 EUR 4461.83 4461.83 O102-2017-101 čas. 14/12/2017
20170489 9001080009 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 290.20 290.20 50/1997 pošt.služby za 11/2017 14/12/2017
20170496 1703903 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 434.77 434.77 O102-2017-112 knihy 15/12/2017
20170495 16796 UniKnihy.sk, s.r.o. Gajova 4, 81109 Bratislava, SK 36683132 EUR 970.59 970.59 O102-2017-103 knihy 15/12/2017
20170493 17242704 TUCHYŃA VÝTAHY s.r.o. Letná 27, 04001 , SK 45378398 EUR 178.49 178.49 2013/8 údržba a servis výťahu za 4.Q 2017 15/12/2017
20170494 1150324 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 1211.69 1211.69 O102-2017-113 knihy 15/12/2017
20170497 1732017 Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici Lazovná 9, 97558 Banská Bystrica, SK 35987006 EUR 4.60 4.60 objednávky čitateľov MVS-knihy 18/12/2017
20170498 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 466.81 466.81 A3823014 telef.+internet 19/12/2017
20170499 11179208 KOSIT a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice, SK 36205214 EUR 475.73 475.73 obj. Kosit odvoz odpadu 20/12/2017
20170500 1170063 Elfa s.r.o. Letná 9, 04200 Košice, SK 31648410 EUR 630.44 630.44 O102-2017-114 knihy 21/12/2017
20170501 620043783 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 22.67 22.67 O102-2017-115 čas. 21/12/2017
20170502 620043785 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 16.28 16.28 O102-2017-115 čas. 21/12/2017
20170503 620043787 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 87.36 87.36 O102-2017-115 čas. 21/12/2017
20170504 620043831 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 33.46 33.46 O102-2017-115 čas. 21/12/2017
20170505 620043833 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 47.00 47.00 O102-2017-115 čas. 21/12/2017
20170506 620043835 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 62.00 62.00 O102-2017-115 čas. 21/12/2017
20170507 620043837 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 81.40 81.40 O102-2017-115 čas. 21/12/2017
20170508 620043839 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 46.20 46.20 O102-2017-115 čas. 21/12/2017
20170509 310005975 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 21.60 21.60 O102-2017-115 čas. 21/12/2017
20170510 1712308 MATINÉ s.r.o. Bukurešská 7, 04013 , SK 36201936 EUR 741.20 741.20 O101-2017-75 kontrola HP 21/12/2017
20170511 9001800128 SUWECO Zátišie 10, 83103 Bratislava, SK 25094769 EUR 2693.00 2693.00 O102-2017-93 čas. 22/12/2017
20170512 9001800129 SUWECO Zátišie 10, 83103 Bratislava, SK 25094769 EUR 4252.10 4252.10 O102-2017-93 čas. 22/12/2017
20170513 221128 SLOVART-G.T.G.s.r.o. Krupinská 4, 85101 Bratislava, SK 31346359 EUR 3410.16 3410.16 O102-2017-116 knihy 27/12/2017
20170515 2017088 Helstav-Ladislav Holub Krčméryho 11, 04011 Košice, SK 37260189 EUR 480.00 480.00 2015/10 zimná údržba chodníkov 28/12/2017
20170514 12201701 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 750.00 750.00 6/2017 upratovacie práce za 12/2017 28/12/2017