štvrtok, 24.01.2019 Dnes: Timotej Zajtra: Gejza

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúry 2017 - október

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20170370 17242323 TUCHYŃA VÝTAHY s.r.o. Letná 27, 04001 , SK 45378398 EUR 178.49 178.49 2013/8 údržba a servis výťahu za 3. Q 2017 02/10/2017
20170372 50170871 REA Slovakia, a.s. Južná trieda 125, 04001 , SK 36196959 EUR 66.40 66.40 2015/8 náj. park. miesta za 10/2017 02/10/2017
20170373 117509300 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5652.00 5652.00 O108-2017-56 stravné lístk na 10/2017 02/10/2017
20170369 15170124 DOT ONE reklamná spoločnosť s.r.o. Bočná 2, 04001 Košice, SK 50710796 EUR 1148.90 1148.90 O106-2017-44 tlač viacjaz.výstavy 08T0104 02/10/2017
20170371 7328594743 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 250.00 250.00 2017/7 + Dod. č. 1 plyn za 10/2017 02/10/2017
20170375 5917031837 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 EUR 26.40 26.40 O102-2017-74 čas. 03/10/2017
20170374 61838174 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK 36371271 EUR 31.60 31.60 O102-2017-78 čas. 03/10/2017
20170378 1702524 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 379.62 379.62 O102-2017-79 knihy 03/10/2017
20170377 1014600 PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavkov, SK 35463066 EUR 492.26 492.26 O102-2017-80 knihy 03/10/2017
20170380 18714077 Centrum ved.-techn.inf. SR Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava, SK 00151882 EUR 12.00 12.00 O102-2017-83 čas. 03/10/2017
20170376 2171001 GAMAJUN Bruselská 3, 04013 Košice, SK 42110971 EUR 58.00 58.00 O102-2017-81 knihy 03/10/2017
20170381 1720480 Sprinton, s.r.o. Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava, SK 44396368 EUR 1035.68 1035.68 O102-2017-69 knihy 04/10/2017
20170379 7489341164 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 138.28 138.28 8/2017 EE Zv. 19 za 10/2017 04/10/2017
20170383 82086262 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 116.64 116.64 2016/1 pramenitá voda za 09/2017 05/10/2017
20170384 81041466 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 10.66 10.66 2016/1 prenájom+dezinf.dávk.vody 05/10/2017
20170387 1170043 Elfa s.r.o. Letná 9, 04200 Košice, SK 31648410 EUR 926.00 926.00 O102-2017-82 knihy 05/10/2017
20170385 110217 RADEXY s.r.o. Šafárikova 17, 04011 Košice, SK 36692409 EUR 330.00 330.00 O109-2017-57 odb.prehl.a odb.slúška plyn zar. 05/10/2017
20170386 3170001949 Univerzita P.J.Šafárika Šrobárova 2, 04180 Košice, SK 00397768 EUR 437.82 437.82 O102-2017-84 knihy 05/10/2017
20170382 2122946843 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 921.54 921.54 zmluva zrážková voda za 3.Q 2017 05/10/2017
20170390 173107747 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.16 38.16 2008/1 nájom rohoží za 09/2017 06/10/2017
20170388 201700444 Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK 36138517 EUR 19.90 19.90 obj. od čitateľov knižnic MMVS-knihy 06/10/2017
20170389 162017 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500.00 500.00 2014/2 právne služby za 09/2017 06/10/2017
20170396 6100930919 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 14.00 14.00 zmluva telek.služby za 09/2017 09/10/2017
20170393 1711220862 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 3089.05 3089.05 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 09/2017 09/10/2017
20170394 1711220861 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 902.04 902.04 67/22/2016 teplo Zv.19+21 za 09/2017 09/10/2017
20170392 162017 SPCenter s.r.o. Komenského 58, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 46837761 EUR 121.80 121.80 O108-2017- 54 Technické posudky VT-35 ks 09/10/2017
20170391 231002692 Senetic S.A. Kościuszki 227, 40600 Katowice, Poľsko, PL 241148635 EUR 791.00 791.00 O108-2017-58 VT-El Switch 09/10/2017
20170395 9201701 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 750.00 750.00 6/2017 upratovanie za 09/2017 10/10/2017
20170403 3170001706 Univerzita Mateja Bela v B.B. Národná 12, 97401 Banská Bystrica, SK 30232295 EUR 187.99 187.99 O102-2017-85 knihy 11/10/2017
20170397 1171025369 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 1.61 1.61 swanis/1003603 hovorné za 09/2017 11/10/2017
20170398 1171025118 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19.30 19.30 MK SR IPT 001 telef. IPT 2 ks 11/10/2017
20170399 1170045 Elfa s.r.o. Letná 9, 04200 Košice, SK 31648410 EUR 421.70 421.70 O102-2017-89 knihy 12/10/2017
20170401 9001062824 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 133.00 133.00 50/1997 pošt. služby za 09/2017 13/10/2017
20170400 173260317 Železničné zdravotníctvo KE Masarykova 9, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36582433 EUR 97.89 97.89 2015/9 vstupná zdrav.prehl. za 09/2017 13/10/2017
20170402 7010658892 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 2023.73 2023.73 2016/2 EE Vr.2, Pri Mikl.v.1, Hl.10, Prib.1 za 9/2017 13/10/2017
20170406 231002719 Senetic S.A. Kościuszki 227, 40600 Katowice, Poľsko, PL 241148635 EUR 791.00 791.00 O108-2017-58 HP 5130 24G 4 SFP+EI Swtch 16/10/2017
20170405 270977 Veronika Rusnačková-LIFTEX Exnárova 6, 04022 Košice, SK 17251605 EUR 171.60 171.60 2009/1+dodatok1 odb.prehl.výťahu Prib.1 16/10/2017
20170404 3170000917 Univer. Konštantína Filozofa Trieda A. Hlinku 1, 94974 Nitra, SK 00157716 EUR 72.88 72.88 O102-2017-86 knihy 16/10/2017
20170414 201756 UNIVERSUM-EU, s.r.o. Javorinská 26, 08001 Prešov, SK 44765835 EUR 170.00 170.00 O102-2017-91 knihy 18/10/2017
20170407 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 474.32 474.32 A3823014 telef.+internet 18/10/2017
20170408 2122961085 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 204.20 204.20 01/326/2003 vodné+ stočné Pri Mikl.v.1+Hl.10 20/10/2017
20170410 1701002 INVO s.r.o. Dunajská 12, 04001 Košice, SK 36214981 EUR 270.00 270.00 O108-2017-55 oprava klimatizácie Daikin 20/10/2017
20170409 40171880 SWAM servis s.r.o. Vozárova 1, 04017 Košice - Barca, SK 36602833 EUR 851.94 851.94 O101-2017-52 oprava OPEL Vectra 20/10/2017
20170411 6102017 SUPRATHERM Potočná 10, 04431 Družstevná pri Hornáde, SK 37014731 EUR 96.00 96.00 telefonicky údržba kotlov 2 ks 23/10/2017
20170412 1154421021 Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58, 03601 Martin, SK 36440531 EUR 638.39 638.39 O102-2017-87 knihy 23/10/2017
20170416 201757 UNIVERSUM-EU, s.r.o. Javorinská 26, 08001 Prešov, SK 44765835 EUR 350.00 350.00 O102-2017-77 knihy 26/10/2017
20170415 1150290 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 764.65 764.65 O102-2017-94 knihy 26/10/2017
20170413 7010660031 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 92.33 92.33 8/2017 EE Zv.21 za 09/2017 26/10/2017
20170418 17131527 CBS spol., s. r.o. Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica, SK 36754749 EUR 119.94 119.94 O102-2017-88 knihy 27/10/2017
20170417 10170156 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 502.08 502.08 O102-2017-90 knihy 27/10/2017
20170419 2017107 Richard James Swales-ENGLISH SERVICES Sputniková 14, 04012 Košice, SK 41039220 EUR 16.63 16.63 O111-2017-59 preklad do angl. jazyka 30/10/2017
20170420 192017 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500.00 500.00 2014/2 právne služby za 10/2017 31/10/2017