utorok, 23.04.2019 Dnes: Vojtech Zajtra: Juraj

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúry 2017 - august

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20170324 142017 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500.00 500.00 2014/2 právne služby za 07/2017 07/8/2017
20170325 1170830233 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19.30 19.30 MKSR IPT 001 IPT - telefóny - 2 ks 07/8/2017
20170326 7201701 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 750.00 750.00 6/2017 upratovanie Hl.10+Prib.1 za 07/2017 08/8/2017
20170327 1170831547 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 2.29 2.29 swanis/1003603 hovorné za 07/2017 10/8/2017
20170329 42017 Spišský dejepisný spolok Námestie Majstra Pavla 60, 05401 Levoča, SK 31967230 EUR 38.40 38.40 O102-2017-67 knihy 10/8/2017
20170328 6798908504 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 14.00 14.00 zmluva tel.služby za 07/2017 10/8/2017
20170330 9001048633 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 139.95 139.95 50/1997 pošt.služby za 07/2017 14/8/2017
20170331 7010653297 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 1732.20 1732.20 2016/2 EE Vr.2Prib.1Mil.1,Zv.21,Hl.10 za 07/17 14/8/2017
20170334 17142 SANOSIL SK, s.r.o. Holekova 1, 81104 Bratislava, SK 46631348 EUR 4612.80 4612.80 O105-2017-42 dezinfekcia priestorov Hl.10, Priob.1, Zv.19+21,Mi 17/8/2017
20170333 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 486.42 486.42 zmluva tel. + internet 17/8/2017
20170332 270749 Veronika Rusnačková-LIFTEX Exnárova 6, 04022 Košice, SK 17251605 EUR 64.56 64.56 2009/1+dodatok1 oprava schod.plošiny - Prib.1 17/8/2017
20170336 310171709 Združenie použív.Slov.akad.dát.siete SANET Vazovova 5, 81269 Bratislava, SK 17055270 EUR 796.65 796.65 3101799 poplatok SANET za 07-09/2017 18/8/2017
20170335 20170959 Marián Ondrejka-Wtrade Mikuláša Dohnányho 817/1A, 01004 Žilina, SK 34933336 EUR 242.54 242.54 O108-2017-47 štítky 21/8/2017
20170337 2172300432 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 EUR 40.15 40.15 O109-2017-48 xerox papier 22/8/2017
20170338 2122741498 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 169.73 169.73 01/326/2003 vodné+stočné Zv.19,21, Prib.1 22/8/2017
20170339 1708104 Kominárstvo T.REX Kupeckého 2, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 37300580 EUR 34.48 34.48 kontrola a čistenie komínov Pri Mikl.v.1 25/8/2017
20170314 50170696 REA Slovakia, a.s. Južná trieda 125, 04001 , SK 36196959 EUR 66.4 66.4 2015/8 náj.park.miesta za 08/2017 01/8/2017
20170313 117507396 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5760 5760 O109-2017-45 stravné lístky na 08/2017 01/8/2017
20170315 7323678063 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 250 250 2017/7 + Dod. č. 1 plyn za 08/2017 02/8/2017
20170316 7439794022 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 138.28 138.28 8/2017 EE Zv. 19 za 08/2017 03/8/2017
20170322 10170104 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 828.55 828.55 O102-2017-64 knihy 04/8/2017
20170318 81040715 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 10.66 10.66 2016/1 prenájom+dezinf.stojana vody za 08/2017 04/8/2017
20170319 82083674 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 102 102 2016/1 pramenitá voda za 07/2017 04/8/2017
20170317 173105935 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.16 38.16 2008/1 nájom rohoží za 07/2017 04/8/2017
20170320 1711220637 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 2919.4 2919.4 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 07/2017 07/8/2017
20170321 1711220636 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 902.04 902.04 67/22/2016 teplo Zv.19+21 za 07/2017 07/8/2017
20170323 1702089 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 240.09 240.09 O102-2017-66 knihy 07/8/2017