nedeľa, 19.05.2019 Dnes: Gertrúda Zajtra: Bernard

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam o zmene v Knižničnom poriadku

Vážení používatelia služieb knižnice, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. mája 2019 vstupuje do platnosti Dodatok č. 2 ku Knižničnému poriadku Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.

Faktúry 2017 - január

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20160493 2121954772 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 871.51 871.51 zmluva zrážková voda za 4 Q 2016 09/1/2017
20170004 164674 VEO-PREVENT s.r.o. Szakkayho 1, 04001 Košice, SK 36687073 EUR 105.60 105.60 seminár BOZP-Bárányová 09/1/2017
20170009 1370004 Slovenská komora zub.lekárov Fibichova 14, 82105 Bratislava, SK 17639646 EUR 24.00 24.00 O102-2016-107 časopis 10/1/2017
20170005 9792100350 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 14.00 14.00 zmluva tel.služby 10/1/2017
20170006 50170013 REA Slovakia, a.s. Južná trieda 125, 04001 , SK 36196959 EUR 66.40 66.40 2015/8 nájom park.miesta za 01/2017 10/1/2017
20160494 182016 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500.00 500.00 2014/2 práv.služby za 12/2016 10/1/2017
20170007 2017302 SOFTIP, a.s. Spojová 21, 97404 Banská Bystrica, SK 31597238 EUR 60.00 60.00 školenie-Maďarová 11/1/2017
20160495 1611221155 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 9387.58 9387.58 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 12/2016 12/1/2017
20160496 1611221154 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 3274.92 3274.92 67/22/2016 teplo Zv.19+21 za 12/2016 12/1/2017
20170008 1170129796 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 1.74 1.74 swanis/1003603 hovorné za 12/2016 12/1/2017
20160497 9000991058 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 205.40 205.40 50/1997 poštové služby za 12/2016 13/1/2017
20170010 7121217685 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR -42.66 -42.66 2016/2 EE-vyúčtovanie Zv.19 za rok 2016 16/1/2017
20160498 7140992547 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 938.06 938.06 2016/2 EE Hlavná 10 za 12/2016 16/1/2017
20170012 8116002327 Albatros Media Slovakia s.r.o. Hattalová 12, 83103 Bratislava, SK 46106596 EUR 229.54 229.54 O102-2017-1 knihy 16/1/2017
20160499 7010631956 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 575.23 575.23 2016/2 EE Vrátna 2 za 12/2016 17/1/2017
20170011 7449440832 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 137.14 137.14 2016/2 EE- Zv.19 za 01/2017 17/1/2017
20170013 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 481.33 481.33 A3823014 tel.služby+ internet 18/1/2017
20170014 7438247121 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR -160.08 -160.08 6300139557 plyn-vyúčtovanie za r.2016 19/1/2017
20170015 7328419919 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 425.00 425.00 2016/4 Dodatok1 plyn za 01/2017 19/1/2017
20160500 7010632224 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 987.48 987.48 2016/2 EE-Prib.1, Zv.21, Pri Mikl.v.1-za 12/2016 19/1/2017
20170016 620040351 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 30.10 30.10 O102-2016-92 čas. 20/1/2017
20170017 620040341 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 22.57 22.57 O102-2016-92 čas. 20/1/2017
20170018 620040359 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 42.00 42.00 O102-2016-92 čas. 20/1/2017
20170019 620040343 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 16.28 16.28 O102-2016-92 čas. 20/1/2017
20170020 620040345 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 10.80 10.80 O102-2016-92 časopis 20/1/2017
20170021 620040347 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 87.36 87.36 O102-2016-92 časopis 20/1/2017
20170022 620040349 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 33.46 33.46 O102-2016-92 časopis 20/1/2017
20170023 620040358 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 27.60 27.60 O102-2016-92 časopis 20/1/2017
20170024 620040357 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 29.90 29.90 O102-2016-92 časopis 20/1/2017
20170025 620040339 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 21.60 21.60 O102-2016-92 časopis 20/1/2017
20170028 620040418 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 68.20 68.20 O102-2016-92 časopis 23/1/2017
20170029 620040419 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 51.70 51.70 O102-2016-92 časopis 23/1/2017
20170030 620040420 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 14.00 14.00 O102-2016-92 časopis 23/1/2017
20170031 620040417 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 81.40 81.40 O102-2016-92 časopis 23/1/2017
20170032 620040416 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 46.20 46.20 O102-2016-92 časopis 23/1/2017
20170033 620040415 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 51.70 51.70 O102-2016-92 časopis 23/1/2017
20170034 620040414 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 15.00 15.00 O102-2016-92 časopis 23/1/2017
20170036 5041605015 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 EUR 119.37 119.37 572/15 čas. 23/1/2017
20170027 5041603882 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 EUR 13.67 13.67 572/15 časopis 23/1/2017
20170026 170061 DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK 35698586 EUR 891.00 891.00 O104-2017-3 propag.70 rokov ŠVK-kalendár 23/1/2017
20170037 3170000050 Univer. Konštantína Filozofa Trieda A. Hlinku 1, 94974 Nitra, SK 00157716 EUR 138.91 138.91 O102-2017-3 knihy 23/1/2017
20170035 2121965056 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 337.45 337.45 01/326/2003 vodné+stočné Pri Mikl.v.1+Hl.10 25/1/2017
20170038 1170003 Elfa s.r.o. Letná 9, 04200 Košice, SK 31648410 EUR 361.10 361.10 O102-2017-4 knihy 25/1/2017
20170039 20170003 FAM EXIM s.r.o. Húskova 61, 04023 Košice, SK 47593610 EUR 230.00 230.00 O109-2017-5 oprava vchodových dverí Prib.1 26/1/2017
20170040 22017 SPCenter s.r.o. Komenského 58, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 46837761 EUR 163.56 163.56 O108-2017-4 technické posudky na zariadenia IKT-47 ks 27/1/2017
20170041 1150198 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 1272.92 1272.92 O102-2017-5 knihy 27/1/2017
20170042 8863358427 Magnet Press Šustekova 8, 85104 Bratislava, SK 31356958 EUR 6.45 6.45 čas. 30/1/2017
20170043 173100811 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.16 38.16 2008/1 nájom rohoží za 01/2017 31/1/2017