sobota, 16.02.2019 Dnes: Ida Zajtra: Miloslava

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúry 2016 - december

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20160440 201600828 Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK 36138517 EUR 49.90 49.90 obj.čitateľa MMVS-poplatok za knihy 01/12/2016
20160441 116511805 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5364.00 5364.00 O109-2016-58 stravné lístky na 12/16 01/12/2016
20160442 1604337 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 477.20 477.20 O102-2016-94 knihy 01/12/2016
20160444 1600092 ITPS, s.r.o. Orešianska 9, 91701 Trnava, SK 44459645 EUR 66.00 66.00 Biblosféry 2016-úč.poplatok Krištof 01/12/2016
20160443 7328382681 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 420.00 420.00 2016/4 Dodatok1 plyn za 12/2016 02/12/2016
20160445 81035087 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 7.06 7.06 2016/1 dezinf.dávk.vody za 12/16 05/12/2016
20160446 82075875 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 259.32 259.32 2016/1 pramenitá voda za 11/2016 05/12/2016
20160447 201600860 Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK 36138517 EUR 4.05 4.05 objednávka čitateľa digitálne kópie 05/12/2016
20160448 163109601 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.16 38.16 2008/1 náj.rohoží za 11/2016 05/12/2016
20160449 50161042 REA Slovakia, a.s. Južná trieda 125, 04001 , SK 36196959 EUR 66.40 66.40 2015/8 nájom park.miesta za 12/16 05/12/2016
20160450 1160065 Elfa s.r.o. Letná 9, 04200 Košice, SK 31648410 EUR 884.28 884.28 O102-2016-96 knihy 06/12/2016
20160451 11201601 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 650.00 650.00 2014/5 +dodatky upratovanie Hlavná 10 za 11/2016 07/12/2016
20160452 3791154035 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 14.00 14.00 zmluva telef.služby za 12/2016 07/12/2016
20160453 1611221121 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 7923.74 7923.74 2015/4 teplo Hl.10+Prib.1 za 11/2016 08/12/2016
20160454 1611221120 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 2517.55 2517.55 2015/3 teplo Zv.19+21 za 11/2016 08/12/2016
20160455 261135 Veronika Rusnačková-LIFTEX Exnárova 6, 04022 Košice, SK 17251605 EUR 157.44 157.44 2009/1+dodatok1 odb.prehl.výťahu Prib.1 08/12/2016
20160456 1150173 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 863.45 863.45 O102-2016-98 knihy 09/12/2016
20160457 16243204 TUCHYŃA VÝTAHY s.r.o. Letná 27, 04001 , SK 45378398 EUR 59.50 59.50 2013/8 údržba a servis výťahu za 11/2016 09/12/2016
20160458 860506 Mediaprint-Kapa Press., a.s. Vajnorská 137, 83104 Bratislava, SK 35792281 EUR 3971.49 3971.49 O102-2016-91 časopisy 09/12/2016
20160459 172016 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500.00 500.00 2014/2 právne služby za 11/2016 12/12/2016
20160460 20160448 Kristian Petro-Polygra Plus Uralská 1493/15, 04012 Košice, SK 48066257 EUR 198.00 198.00 O108-2016-57 servis kopír.zariadenia 12/12/2016
20160461 9000985322 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 265.55 265.55 50/1997 pošt.služby za 11/2016 13/12/2016
20160462 83122016 LV PROMO, spol. s r.o. Strojnícka 84, 82105 Bratislava, SK 35977264 EUR 26.40 26.40 O102-2016-119 časopis 13/12/2016
20160463 3160004484 Žilinská Univ. v Žiline,vydavateľstvo EDIS Vysokoškolákov 24, 01084 Žilina, SK 00397563 EUR 956.37 956.37 O102-2016-120 knihy 13/12/2016
20160464 701062755 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 800.48 800.48 2016/2 EE Vrátna za 11/2016 16/12/2016
20160465 7170869085 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 804.02 804.02 2016/2 EE Hl.10 za 11/2016 16/12/2016
20160466 7131075988 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 196.25 196.25 2016/2 EE Mikl.1+Zv.21 za 11/2016 16/12/2016
20160467 2192016 Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici Lazovná 9, 97558 Banská Bystrica, SK 35987006 EUR 19.65 19.65 obj.čitateľa MVS-knihy 19/12/2016
20160468 7010627685 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 660.55 660.55 2016/2 EE Prib. 1 za 11/2016 19/12/2016
20160469 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 479.84 479.84 zmluva telef.+internet 19/12/2016
20160470 20168158 Matica slovenská Nám. J. C. Hronského 1, 03652 Martin, SK 00179027 EUR 15.60 15.60 O102-2016-103 periodiká 19/12/2016
20160471 1652071 Naše pole, s.r.o. Hlohovecká 2, 95141 Lužianky, SK 36539015 EUR 15.96 15.96 O102-2016-118 periodiká 19/12/2016
20160472 957445 Mediaprint-Kapa Press., a.s. Vajnorská 137, 83104 Bratislava, SK 35792281 EUR 33.00 33.00 O102-2016-91 periodiká 19/12/2016
20160473 201707587 Petit Press, a.s. Letná 47, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 35790253 EUR 1514.50 1514.50 O102-2016-106 periodiká 19/12/2016
20160474 2016800029 TIGIS, spol. s r.o. Pod premenem 1, 14000 Praha 4, CZ 48033961 EUR 12.00 12.00 O102-2016-111 periodiká 19/12/2016
20160475 2016202 AEPress s.r.o. Bajzova 7, 82108 Bratislava, SK 31388671 EUR 177.60 177.60 O102-2016-110 periodiká 19/12/2016
20160476 3517027 SLOVART-G.T.G.s.r.o. Krupinská 4, 85101 Bratislava, SK 31346359 EUR 4322.00 4322.00 O102-2016-82 periodiká 19/12/2016
20160477 10160236 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 994.91 994.91 O102-2016-97 knihy 19/12/2016
20160478 1604896 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 296.42 296.42 O102-2016-121 knihy 20/12/2016
20160479 9001700149 SUWECO Zátišie 10, 83103 Bratislava, SK 25094769 EUR 4959.60 4959.60 O102-2016-84 časopisy 20/12/2016
20160480 9001700150 SUWECO Zátišie 10, 83103 Bratislava, SK 25094769 EUR 3250.80 3250.80 O102-2016-83 časopisy 20/12/2016
20160481 1013505 PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavkov, SK 35463066 EUR 573.63 573.63 O102-2016-122 knihy 22/12/2016
20160482 2016041 Albertina icome Bratisl.s.r.o. Cukrová 14, 81108 Bratislava, SK 35681811 EUR 405.00 405.00 O108-2016-59 BiblioMedica - DVD-ROM 22/12/2016
20160483 1150184 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 522.87 522.87 O102-2016-123 knihy 28/12/2016
20160484 1612332 MATINÉ s.r.o. Bukurešská 7, 04013 , SK 36201936 EUR 460.40 460.40 O101-2016-60 kontrola hasiacich prístrojov 28/12/2016
20160485 2016060 VEDA, vydavateľstvo SAV Bradáčova 7, 85286 , SK 00166758 EUR 12.00 12.00 čas. 29/12/2016