štvrtok, 21.02.2019 Dnes: Eleonóra Zajtra: Etela

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam - technické príčiny

Oznamujeme návštevníkom knižnice, že dňa 6.3. 2019 (streda) budú pracoviská knižnice na Hlavnej 10 a Pribinovej 1 v čase od 8:00 do 14:00 hod. zatvorené z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie. Pracovisko Pri Miklušovej väznici 1 bude prístupné v nezmenenom čase. Ďakujeme za pochopenie.

Faktúry 2016 - november

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20160409 116510789 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5166.00 5166.00 O109-2016-55 stravné lístky na 11/2016 02/11/2016
20160410 50160959 REA Slovakia, a.s. Južná trieda 125, 04001 , SK 36196959 EUR 66.40 66.40 2015/8 nájom park.miesta za 11/2016 02/11/2016
20160411 7328365286 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 420.00 420.00 2016/4 Dodatok1 plyn za 11/2016 03/11/2016
20160412 10201601 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 650.00 650.00 2014/5 +dodatky upratovanie Hl.10 za 10/2016 03/11/2016
20160413 10160191 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 470.37 470.37 O102-2016-80 knihy 03/11/2016
20160414 1603737 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 494.78 494.78 O102-2016-87 knihy 03/11/2016
20160415 8116001141 Albatros Media Slovakia s.r.o. Hattalová 12, 83103 Bratislava, SK 46106596 EUR 366.13 366.13 O102-2016-88 knihy 03/11/2016
20160416 7458960065 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 137.45 137.45 2016/2 EE Zv.19 za 11/2016 04/11/2016
20160417 142016 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500.00 500.00 2014/2 právne služby za 10/2016 07/11/2016
20160418 82074891 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 130.56 130.56 2016/1 pramenitá voda za 10/2016 07/11/2016
20160419 81034471 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 7.06 7.06 2016/1 dezinf.dávk.vody za 11/2016 07/11/2016
20160420 1611221005 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 1605.82 1605.82 2015/3 teplo Zv.19+21 za 10/2016 08/11/2016
20160421 1611221006 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 6015.95 6015.95 2015/4 teplo Hl.10+Prib.1 za 10/2016 08/11/2016
20160422 16242757 TUCHYŃA VÝTAHY s.r.o. Letná 27, 04001 , SK 45378398 EUR 59.50 59.50 2013/8 údržba a servis výťahu za 10/2016 08/11/2016
20160424 2790219817 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 15.43 15.43 zmluva tel.služby za 10/2016 08/11/2016
20160423 13326642 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, 83605 Bratislava, SK 31333524 EUR 398.00 398.00 O102-2016-90 čas. 09/11/2016
20160425 6800799348 Komunálna poisťovňa, a.s. Dr.V.Clementisa 10, 82102 Bratislava, SK 31595545 EUR 236.45 236.45 6800799348 havar.poist.Opel 11/11/2016
20160426 9000974107 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 269.75 269.75 50/1997 pošt.služby za 10/2016 11/11/2016
20160427 46161087 Železničné zdravotníctvo KE Masarykova 9, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36582433 EUR 35.95 35.95 zmluva vstupná zdrav.prehliadka za 10/2016 15/11/2016
20160428 7102597291 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 816.01 816.01 2016/2 EE Hlavná 10 za 10/2016 15/11/2016
20160432 5375068982 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 484.75 484.75 A3823014 tel.+internet 18/11/2016
20160429 310171612 Združenie použív.Slov.akad.dát.siete SANET Vazovova 5, 81269 Bratislava, SK 17055270 EUR 796.65 796.65 3101799 poplatok SANET 10-12/2016 21/11/2016
20160430 7010624360 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 1396.69 1396.69 2016/2 EE Prib.1+Vrátna za 10/2016 21/11/2016
20160431 7102597895 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 244.72 244.72 2016/2 EE Pri Mikl.v.1+Zv.21 za 10/2016 21/11/2016
20160436 1620544 Sprinton, s.r.o. Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava, SK 44396368 EUR 33.60 33.60 O102-2016-67 knihy 22/11/2016
20160433 1150167 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 917.73 917.73 O102-2016-93 knihy 22/11/2016
20160434 14946 UniKnihy.sk, s.r.o. Gajova 4, 81109 Bratislava, SK 36683132 EUR 926.86 926.86 O102-2016-89 knihy 22/11/2016
20160435 2162019502 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 EUR 67.93 67.93 O109-2016-56 kalendáre na r.2017 23/11/2016
20160437 160416 TYPOPRESS-tlačiareň, s.r.o. Pod horou 8, 04016 Košice, SK 36200891 EUR 5490.00 5490.00 O106-2016-46 tlač publik.Dejatelia Vých.Slov.1.diel 28/11/2016
20160438 160417 TYPOPRESS-tlačiareň, s.r.o. Pod horou 8, 04016 Košice, SK 36200891 EUR 1100.00 1100.00 O106-2016-46 Grafická úprava publ.Dejatelia vých. Slov.1.diel 28/11/2016
20160439 2121848983 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 190.94 190.94 01/326/2003 vodné+stočné Zv.19+21, Prib.1 29/11/2016