štvrtok, 24.01.2019 Dnes: Timotej Zajtra: Gejza

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúry 2016 - máj

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20160176 1150108 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 454,91 454,91 O102-2016-37 knihy 08T0106 02.5.2016
20160177 1150109 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 271,55 271,55 O102-2016-38 knihy 02.5.2016
20160178 1160029 Elfa s.r.o. Letná 9, 04200 Košice, SK 31648410 EUR 896,65 896,65 O102-2016-39 knihy 02.5.2016
20160179 116504417 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5760,00 5760,00 O109-2016-23 strav.lístky na 05/2016 02.5.2016
20160180 163103559 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38,16 38,16 zmluva o servisnej službe náj.rohoží za 04/2016 02.5.2016
20160181 9992016008 Blore s.r.o. Letná 40, 04001 Košice, SK 44270208 EUR 307,50 307,50 O102-2016-28 knihy 02.5.2016
20160182 50160420 REA Slovakia, a.s. Južná trieda 125, 04001 , SK 36196959 EUR 66,40 66,40 zmluva 01/2013/Hl.8/PA nájom park.miesta za 05/2016 02.5.2016
20160183 52016 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500,00 500,00 zmluva č.302010 práv.služby za 04/2016 03.5.2016
20160184 1611220347 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 355,19 355,19 zmluva č.25/2006 teplo Hl.10,Prib.1-vyúčtovanie r.2015 03.5.2016
20160185 1611220346 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 101,94 101,94 zmluva č.28/2006 teplo Zv.19+21-vyúčtovanie r.2015 03.5.2016
20160186 7328251615 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 628,00 628,00 zmluva č.6300139557 plyn za 05/2016 03.5.2016
20160187 1601702 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 422,81 422,81 O102-2016-40 knihy 03.5.2016
20160188 4201601 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 650,00 650,00 zmluva č.5/2014,dodatok č upratovanie-Hl.10 za 04/2016 03.5.2016
20160189 82068720 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 149,16 149,16 zmluva č.2012678 pramenitá voda za 04/2016 05.5.2016
20160190 81030737 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 7,06 7,06 zmluva č.2012678 dezinf.dávk.vody Prib.1+Hl.10 za 05/2016 05.5.2016
20160191 7449224380 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 421,54 421,54 rámcová zmluvy EE za 05/2016 05.5.2016
20160192 11610062 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, 83303 Bratislava, SK 00165361 EUR 13,94 13,94 obj.609/15 čas. 05.5.2016
20160193 9121600013 SUWECO Zátišie 10, 83103 Bratislava, SK 25094769 EUR -18,00 -18,00 obj. 575/15 dobropis- čas. 05.5.2016
20160194 9121500058 SUWECO Zátišie 10, 83103 Bratislava, SK 25094769 EUR -17,00 -17,00 obj. č. 579/14 dobropis - čas. 05.5.2016
20160195 2784635500 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 14,00 14,00 zmluva tel.služby za 04/2016 09.5.2016
20160196 5916015757 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 EUR 108,00 108,00 obj.572/15 čas. 09.5.2016
20160197 84126874 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK 36371271 EUR 49,80 49,80 O102-2016-42 čas. 09.5.2016
20160198 1160516370 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 35680202 EUR 0,66 0,66 zmluva swanis/1003603 hovorné za 04/2016 10.5.2016
20160199 160531 Ing. Karol ŠULEK Dukelských hrdinov 325/31, 96501 Žiar nad Hronom, SK 44224141 EUR 40,00 40,00 O102-2016-41 knihy 10.5.2016
20160200 1611220449 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 4735,99 4735,99 zmluva č.25/2006 teplo Hl.10+Prib.1 za 04/2016 10.5.2016
20160201 1611220448 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 1065,53 1065,53 zmluva č.28/2006 teplo Zv.19+21 za 04/2016 10.5.2016
20160202 16241177 TUCHYŃA VÝTAHY s.r.o. Letná 27, 04001 , SK 45378398 EUR 59,50 59,50 zmluva č.8/2013 údržba a servis výťahu za 04/2016 10.5.2016
20160203 1052016 GABRIEL ELEKTRIC, s.r.o. Czambelova 2, 04001 Košice, SK 36647497 EUR 1729,87 1729,87 O109-2016-24 odborná prehl.elektroinšt.Prib.1-sklad kníh 11.5.2016
20160204 9000930531 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 263,25 263,25 zmluva č.50/1997 pošt.služby za 04/2016 13.5.2016
20160205 7010599583 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 734,41 734,41 rámcová zmluva EE Vrátna ul. za 04/2016 13.5.2016
20160206 7010599610 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 628,43 628,43 rámcová zmluva EE Prib.1-za 04/2016 13.5.2016
20160207 7010599625 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 743,70 743,70 rámcová zmluva EE Hl.10 za 04/2016 13.5.2016
20160208 262016 PROMTECH-Peter Paták Varšavská 21, 04013 Košice, SK 14305623 EUR 1586,81 1586,81 zmluva č.26/2016 odborná prehl.EZS+oprava 16.5.2016
20160209 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 475,49 475,49 zmluva tel.+internet 19.5.2016
20160210 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 17,00 17,00 A3823014 mobil. telefóny Nokia 230-17 ks 20.5.2016
20160211 2121126685 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 201,55 201,55 zmluva č.01/326/2003 vodné+stočné Zv.19+21, Prib.1 23.5.2016
20160212 722016 Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP č.33, 81331 Bratislava, SK 00165182 EUR 103,56 103,56 zmluva R-UCT-nadef.fin.výkazov-Softip a.s. 23.5.2016
20160215 310171606 Združenie použív.Slov.akad.dát.siete SANET Vazovova 5, 81269 Bratislava, SK 17055270 EUR 796,65 796,65 zmluva č.3101799 popl.SANET za 04-06/2016 24.5.2016
20160213 3160000100 Trnavská univerzita Hornopotočná 23, 91843 Trnava, SK 31825249 EUR 218,97 218,97 O102-2016-43 knihy 25.5.2016
20160214 1160032 Elfa s.r.o. Letná 9, 04200 Košice, SK 31648410 EUR 386,00 386,00 O102-2016-45 knihy 25.5.2016