piatok, 22.02.2019 Dnes: Etela Zajtra: Roman, Romana

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam - technické príčiny

Oznamujeme návštevníkom knižnice, že dňa 6.3. 2019 (streda) budú pracoviská knižnice na Hlavnej 10 a Pribinovej 1 v čase od 8:00 do 14:00 hod. zatvorené z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie. Pracovisko Pri Miklušovej väznici 1 bude prístupné v nezmenenom čase. Ďakujeme za pochopenie.

Faktúry 2016 - apríl

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20160128 50160333 REA Slovakia, a.s. Južná trieda 125, 04001 , SK 36196959 EUR 66,40 66,40 zmluva 01/2013/Hl.8/PA náj.parkovacieho miesta za 04/2016 01.4.2016
20160130 1160021 Elfa s.r.o. Letná 9, 04200 Košice, SK 31648410 EUR 803,20 803,20 O102-2016-31 knihy 08T0106 01.4.2016
20160129 521610005 Ústav kraj.ekológie SAV Štefánikova 3, , SK 00679119 EUR 230,00 230,00 614/15 čas. 01.4.2016
20160127 116503358 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5616,00 5616,00 O109-2016-20 stravné lístky na 04/2016 01.4.2016
20160131 160397 Ing. Karol ŠULEK Dukelských hrdinov 325/31, 96501 Žiar nad Hronom, SK 44224141 EUR 45,00 45,00 O102-2016-29 knihy 01.4.2016
20160132 3201601 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 650,00 650,00 zmluva 5/2014,dodatok č.1 upratovanie Hl.10 za 03/2016 04.4.2016
20160134 1600302 INVO s.r.o. Dunajská 12, 04001 Košice, SK 36214981 EUR 1476,00 1476,00 O108-2016-15 klimatizácia-inštalovanie 04.4.2016
20160133 7328231154 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 628,00 628,00 zmluva 6300139557 plyn za 04/2016 04.4.2016
20160142 163102709 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38,16 38,16 zmluva o servisnej službe náj.rohoží za 03/2016 05.4.2016
20160136 2121007954 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 895,79 895,79 zmluva č.01/326/2003 zrážková voda za 1.Q.2016 06.4.2016
20160138 620035823 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 51,70 51,70 586/15 čas. 06.4.2016
20160139 82067760 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 163,20 163,20 zmluva 2012678 pramenitá voda za 03/2016 06.4.2016
20160140 81029759 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 3,30 3,30 zmluva č.2012678 dezinfekcia dávk.vody za 03/2016-Prib.1 06.4.2016
20160141 81030183 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 7,06 7,06 zmluva č.2012678 dezinf.dávk.vody za 04/16-Hl.10+Prib.1 06.4.2016
20160135 311052 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, P.O.Box 28, 81101 Bratislava, SK 00420166 EUR 3,50 3,50 popl.LITE za 1.Q.2016 06.4.2016
20160137 7449204935 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 421,54 421,54 rámcová zmluva EE za 04/2016-Zv.19+21, Pri Mikl.v.1 06.4.2016
20160146 2016001 Společenství Romu na Moravě Bratislavská 65a, 60200 Brno, CZ 44015178 CZK 800,00 800,00 611/15 čas. 07.4.2016
20160143 422016 Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP č.33, 81331 Bratislava, SK 00165182 EUR 51,78 51,78 ročná účt.závierka za r.2015 07.4.2016
20160144 1611220223 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 1793,95 1793,95 zmluva č.28/2006 teplo za 03/2016-Zv.19+21 07.4.2016
20160145 1611220224 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 7710,37 7710,37 zmluva č.25/2006 teplo za 03/2016-Hl.10+Prib.1 07.4.2016
20160148 1601265 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 162,09 162,09 knihy 08T0106 08.4.2016
20160147 201610436 Inform lib, s.r.o. Bratislavská 14, 01001 Žilina, SK 47117362 EUR 396,14 396,14 O102-2016-30 knihy 08T0106 08.4.2016
20160149 1150103 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 1197,90 1197,90 O102-2016-33 knihy 08T0106 08.4.2016
20160150 4783706524 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 14,00 14,00 zmluva tel.služby za 03/2016 11.4.2016
20160155 46160248 Železničné zdravotníctvo KE Masarykova 9, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36582433 EUR 48,17 48,17 zmluva č.42/2007 vstupná prehliadka za 03/2016 12.4.2016
20160154 160014 MAT consulting Ing.A.Zeljenka Chrasťova 20, 83101 Bratislava, SK 32134240 EUR 195,12 195,12 O111-2016-17 materiál pre reštaur.dielňu 12.4.2016
20160151 1160421482 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 35680202 EUR 0,65 0,65 zmluva swanis/1003603 hovorné za 03/2016 12.4.2016
20160153 3116189507 Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 04011 Košice, SK 00691135 EUR 7541,55 7541,55 podľa zák.č.582/2004 Z.z. daň z nehnuteľnosti za r.2016 12.4.2016
20160152 260325 Veronika Rusnačková-LIFTEX Exnárova 6, 04022 Košice, SK 17251605 EUR 80,40 80,40 zmluva 6.3.0910 odb.prehl.výťahu 12.4.2016
20160157 260329 Veronika Rusnačková-LIFTEX Exnárova 6, 04022 Košice, SK 17251605 EUR 91,20 91,20 zmluva 6.3.0910 medziobdobná prehl.výťahu a schod.plošiny Prib.1 13.4.2016
20160156 11289196 Senetic S.A. Kościuszki 227, 40600 Katowice, Poľsko, PL 241148635 EUR 137,00 137,00 O108-2016-21 VT-72 GB PLUGGABLE SAS SFF SP 10K 13.4.2016
20160160 7150869789 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 812,47 812,47 rámcová zmluva EE Hl.10 za 03/2016 14.4.2016
20160159 42016 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500,00 500,00 zmluva č.302010 právne služby za 03/2016 14.4.2016
20160158 9000922665 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 204,40 204,40 zmluva č.50/1997 pošt.služby za 03/2016 14.4.2016
20160164 46243 Albertina icome Praha s.r.o. Štěpánská 16, 11000 Praha 1, CZ 49612158 CZK 2718,00 2718,00 Dr.Petercová - konferencia Inforum 2016 15.4.2016
20160161 2441148002 Universität Regensburg , 93042 Regensburg, DE 811335517 EUR 250,00 250,00 zmluva čas. 15.4.2016
20160162 7010595407 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 1410,84 1410,84 rámcová zmluva EE Prib.1+Vrátna 1 za 03/2016 15.4.2016
20160163 2121019785 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 450,84 450,84 zmluva č.01/326/2003 vodné+stočné Hl.10 18.4.2016
20160168 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 486,78 486,78 zmluva tel.+internet 19.4.2016
20160167 1134160008 Vydavateľstvo Osveta s.r.o. Jilemnického 57, 03601 Martin, SK 31604676 EUR 951,95 951,95 O102-2016-34 knihy 19.4.2016
20160165 4993 Ex Libris Ltd. POB 9288, 91092 Jerusalem, IL 510999774 USD 6456,76 6456,76 zmluva ID 40114 údržba Alephu 19.4.2016
20160166 4994 Ex Libris Ltd. POB 9288, 91092 Jerusalem, IL 510999774 USD 1469,50 1469,50 zmluva 40114 údržba Oracle 19.4.2016
20160169 2121021325 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 39,78 39,78 zmluva č.01/326/2003 vodné+stočné Pri Mikl.v.1 21.4.2016
20160170 20160362 BSP Softwaredistribution a.s. K Železnej studienke 27, 81104 Bratislava, SK 00685399 EUR 402,96 402,96 O108-2016-7 laserová tlačiareň 22.4.2016
20160171 16240942 TUCHYŃA VÝTAHY s.r.o. Letná 27, 04001 , SK 45378398 EUR 99,08 99,08 O109-2016-13 3-ročná revízia výťahu-Prib.1 25.4.2016
20160172 1013109 PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavkov, SK 35463066 EUR 715,41 715,41 O102-2016-35 knihy 26.4.2016
20160173 3416085840 Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 04011 Košice, SK 00691135 EUR 1459,08 1459,08 miest.poplatok za kom.odpad na r.2016 27.4.2016
20160175 16142 Compact, s.r.o. Južná trieda 15, 04001 Košice, SK 36711420 EUR 93,60 93,60 O104-2016-22 Etikety s čiar.kódom do štud.kníh 27.4.2016
20160174 14111 UniKnihy.sk, s.r.o. Gajova 4, 81109 Bratislava, SK 36683132 EUR 1492,74 1492,74 O102-2016-36 knihy 27.4.2016