nedeľa, 19.05.2019 Dnes: Gertrúda Zajtra: Bernard

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam o zmene v Knižničnom poriadku

Vážení používatelia služieb knižnice, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. mája 2019 vstupuje do platnosti Dodatok č. 2 ku Knižničnému poriadku Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.

Faktúry 2016 - február

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20160031 1600103 INVO s.r.o. Dunajská 12, 04001 Košice, SK 36214981 EUR 187,32 187,32 O108-2016-2 oprava klimat.zar. 01.2.2016
20160039 116501199 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5688,00 5688,00 O108-2016-3 stravenky na 02/2016 01.2.2016
20160042 32016 Východoslovenské múzeum Hviezdoslavova 3, 04136 Košice, SK 31297803 EUR 131,50 131,50 O102-2016-4 knihy 01.2.2016
20160032 2016002 Helstav-Ladislav Holub Krčméryho 11, 04011 Košice, SK 37260189 EUR 480,00 480,00 zmluva č.11/2012

zimná údržba

chodníkov za 01/2016

01.2.2016
20160035 116 VKE s.r.o. Poľovská 36, 04015 Košice - Poľov, SK 45411981 EUR 620,00 620,00 zmluva údržba budov za 01/2016 01.2.2016
20160034 163100607 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38,16 38,16 zmluva o servisnej službe náj.rohoží za 01/2016 01.2.2016
20160033 12016 Višňovský Andrej Hapákova 9, 08006 Ľubotice, SK 32938357 EUR 2250,00 2250,00 7/2015 väzba periodík 01.2.2016
20160036 16701 Národní knihovna ČR Sedomkova 2, 10200 Praha 10, CZ 00023221 CZK 400,00 400,00 606/15 čas. 02.2.2016
20160043 1600450 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 102,01 102,01 O102-2016-16 knihy 02.2.2016
20160038 7253517520 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 628,00 628,00 zmluva č.6300139557 plyn za 02/2016 02.2.2016
20160044 1620033 Sprinton, s.r.o. Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava, SK 44396368 EUR 331,67 331,67 O102-2016-15 knihy 02.2.2016
20160037 2016001 Komunitná nadácia Liptov SNP 750, 03301 Liptovský Hrádok, SK 37902245 EUR 50,00 50,00 O102-2016-13 čas. 02.2.2016
20160046 2016003 ZEMPLÍN MEDIA s.r.o. Ukrajinská 8, 07101 Michalovce, SK 439550663 EUR 15,00 15,00 O102-2016-8 knihy 03.2.2016
20160041 50160110 REA Slovakia, a.s. Južná trieda 125, 04001 , SK 36196959 EUR 66,40 66,40 zmluva č.01/2013/Hl.8/PA

nájom park.miesta

za 02/2016

03.2.2016
20160045 22016 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500,00 500,00 zmluva č.302010 práv.služby za 01/2016 03.2.2016
20160049 160100120 UniKnihy.sk, s.r.o. Gajova 4, 81109 Bratislava, SK 36683132 EUR 503,73 503,73 O102-2016-12 knihy 08T0106 04.2.2016
20160050 42816 Združenie použív.Slov.akad.dát.siete SANET Vazovova 5, 81269 Bratislava, SK 17055270 EUR 33,00 33,00 zmluva č.3101799

členský popl.

Združenia SANET

04.2.2016
20160047 82065947 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 49,39 49,39 zmluva č.2012678

pramenitá voda

za 01/2016

04.2.2016
20160048 81029089 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 3,53 3,53 zmluva č.2012678

dezinf. dávkovača

vody za 02/2016

04.2.2016
20160052 1781859713 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 14,00 14,00 zmluva tel.služby za 01/2016 08.2.2016
20160054 201601153 DOXX MINERÁL, s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina, SK 36395668 EUR 71,52 71,52 zmluva č.2009338

pram.voda za

01/16+prenáj.

výdajníka r.2016

08.2.2016
20160051 7449164683 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 421,54 421,54 rámcová zmluva EE za 02/2016-Pri Mikl.v.1,+Zv.19+21 08.2.2016
20160053 1201601

Rajmund

LEINSTEIN-REINER

Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 650,00 650,00 zmluva č.5/2014,dodatok č

upratovanie Hl. 10

za 01/2016

09.2.2016
20160060 1600071 Hudobniny AMADEO s.r.o. Komenského 6, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 46114343 EUR 693,96 693,96 O102-2016-18 knihy 10.2.2016
20160061 1150090 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 1267,57 1267,57 O102-2016-19 knihy 08T0106 10.2.2016
20160059 20160014 DATAexPRESS s.r.o. Šafárikova 39, 08001 Prešov, SK 47085789 EUR 114,40 114,40 O102-2016-17 knihy 10.2.2016
20160063 160470 i-med SNP 149/62, 91601 Stará Turá, SK 37020650 EUR 49,20 49,20 602/15 čas. 10.2.2016
20160058 10160006 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 703,37 703,37 O102-2016-11 knihy 08T0106 10.2.2016
20160057 201610021 Ústav vied o zemi SAV Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, SK 00586943 EUR 63,00 63,00 601/15 čas. 10.2.2016
20160062 1134160001

Vydavateľstvo

Osveta s.r.o.

Jilemnického 57, 03601 Martin, SK 31604676 EUR 737,56 737,56 O102-2016-20 knihy 08T0106 10.2.2016
20160055 1611220071

Veolia Energia

Vých.Slov., s.r.o.

Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 10292,76 10292,76 zmluva č.25/2006

teplo za

01/2016-Hl.10+Prib.1

10.2.2016
20160056 1611220070

Veolia Energia

Vých.Slov., s.r.o.

Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 2971,01 2971,01 zmluva č.28/2006 teplo za 01/2016-Zv.19+21 10.2.2016
20160069 5041600534 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 EUR 104,02 104,02 582/14 čas. 11.2.2016
20160064 11122016 AVIR, s.r.o. Záhumenice 15, 90201 Pezinok, SK 36827631 EUR 1080,00 1080,00 O108-2016-6

AVG Anti-Virus-Bus

.Edit.EDU-150lic.24 mes.

11.2.2016
20160071 9000904610 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 187,65 187,65 zmluva č.50/1997 pošt.služby za 01/2016 12.2.2016
20160070 1199272911 Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58, 03601 Martin, SK 36440531 EUR 268,99 268,99 O102-2016-14 knihy 08T0106 15.2.2016
20160065 16240254 TUCHYŃA VÝTAHY s.r.o. Letná 27, 04001 , SK 45378398 EUR 59,50 59,50 zmluva 8/2013

údržba a servis

výťahu za 01/2016

15.2.2016
20160066 7130997489 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 842,40 842,40 rámcová zmluva EE za 01/2016-Vrátna 15.2.2016
20160067 7010588228 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 651,30 651,30 rámcová zmluva EE za 01/2016-Prib.1 15.2.2016
20160068 7160819341 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 738,68 738,68 rámcová zmluva EE za 01/2016-Hl.10 15.2.2016
20160074 160800126 Facta Medica, s.r.o. Srbská 2186/19, 61200 Brno, CZ 28298110 EUR 67,00 67,00 622/15 čas. 18.2.2016
20160072 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 472,34 472,34 zmluva tel.+internet 18.2.2016
20160073 201600067 Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK 36138517 EUR 19,60 19,60 žiadanka ŠVK KE a obj.čit

MMVS-knihy+

kópie článkov

19.2.2016
20160077 1160008 Elfa s.r.o. Letná 9, 04200 Košice, SK 31648410 EUR 837,40 837,40 O102-2016-22 knihy 08T0106 22.2.2016
20160076 201601473 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 28,56 28,56 zmluva 2009338 pramenitá voda za 04.02.2016 22.2.2016
20160075 310171603

Združenie použív.Slov.akad.

dát.siete

SANET

Vazovova 5, 81269 Bratislava, SK 17055270 EUR 796,65 796,65 zmluva 3101799

služby poč.sieť

SANET za

01-03/2016

22.2.2016
20160078 2120899865 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 188,29 188,29 zmluva 01/326/2003 vodné+stočné Pribinová 1 26.2.2016
20160080 620035433 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 87,36 87,36 586/15 čas. 29.2.2016
20160098 2162300102 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 EUR 1221,82 1221,82 O109-2016-5 kanc. a hygien.materiál 29.2.2016
20160079 2016521 ITPS, s.r.o. Orešianska 9, 91701 Trnava, SK 44459645 EUR 144,00 144,00 Ing.Krištof-konferencia ILIDE 2016 29.2.2016