utorok, 19.10.2021 Dnes: Kristián Zajtra: Vendelín

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Vážení návštevníci!

Od 18. októbra 2021 do polovice decembra 2021 musíme obmedziť služby našich študovní na 1. NP v budove na Hlavnej 10.

Dôvodom je výmena okien a stavebné práce súvisiace s odstraňovaním havarijných stavov. Veríme, že ospravedlníte tento dočasný diskomfort, počas ktorého Vám ponúkame k štúdiu náhradné priestory.

Spýtajte sa našich konzultantov, ktorí Vám poradia. Ďakujeme za pochopenie.

Objednávky, Faktúry 2013

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 636
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Artforum, spol. s r.o.
IČO: 35 716 584
Adresa dodávateľa: Kozia 20, Bratislava
V Košiciach dňa: 16.12.2013
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                             830,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 640
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Malé centrum, s.r.o.
IČO: 35 812 575
Adresa dodávateľa: Radlinského 9, Bratislava
V Košiciach dňa: 18.12.2013
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                          8 680,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 639
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Blore, s.r.o.
IČO: 44 270 208
Adresa dodávateľa: Letná 40, Košice
V Košiciach dňa: 18.12.2013
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                             638,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 637
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Grada Slovakia s.r.o.
IČO: 31 346 103
Adresa dodávateľa: Moskovská 29, Bratislava
V Košiciach dňa: 18.12.2013
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                             302,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 635
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Portál
IČO: 35 463 066
Adresa dodávateľa: Horská 810, Horný Slavkov
V Košiciach dňa: 9.12.2013
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                          1 025,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF