piatok, 22.10.2021 Dnes: Sergej Zajtra: Alojzia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Vážení návštevníci!

Od 18. októbra 2021 do polovice decembra 2021 musíme obmedziť služby našich študovní na 1. NP v budove na Hlavnej 10.

Dôvodom je výmena okien a stavebné práce súvisiace s odstraňovaním havarijných stavov. Veríme, že ospravedlníte tento dočasný diskomfort, počas ktorého Vám ponúkame k štúdiu náhradné priestory.

Spýtajte sa našich konzultantov, ktorí Vám poradia. Ďakujeme za pochopenie.

Objednávky, Faktúry 2012

Faktúra uhličitan horečnatý zásaditý

Dodávateľská faktúra (číslo): 91223439
Dodávateľ
Obchodné meno: CENTRALCHEM, s.r.o.
IČO: 31625444
Adresa dodávateľa: Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2012
Dátum splatnosti faktúry: 19.12.2012
podľa objednávky číslo: 50/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Uhličitan horečnatý zásaditý
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 67,20   

Faktúra typografické a knižné spracovanie bibliografie

 

Dodávateľská faktúra (číslo): 121150
Dodávateľ
Obchodné meno: Typopress - tlačiareň s.r.o
IČO: 36200891
Adresa dodávateľa: ulica Pod horou č. 8, 040 16 Košice
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2012
Dátum splatnosti faktúry: 24.12.2012
podľa objednávky číslo: 85/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Typografické a knižné spracovanie bibliografie Dejiny knižnej kultúry v Košiciach do r.1945
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 1.760,- 

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 650
Rok: 2012
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Slovart, G.T.G.
IČO: 31 346 359
Adresa dodávateľa: Krupinská 4
  Bratislava
V Košiciach dňa: 19.12.2012
Popis objednaného plnenia: Nkup kníh podľa prílohy
Celková suma s DPH 1 100,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF
 

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 646
Rok: 2012
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Malé centrum, s.r.o.
IČO: 35 812 575
Adresa dodávateľa: Radlinského 9
  Bratislava
V Košiciach dňa: 16.12.2012
Popis objednaného plnenia: Nkup kníh podľa prílohy
Celková suma s DPH 3 370,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF
 

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 648
Rok: 2012
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Hudobniny Amadeo
IČO: 46 114 343
Adresa dodávateľa: Komenského 4
  Košice
V Košiciach dňa: 18.12.2012
Popis objednaného plnenia: Nkup kníh podľa prílohy
Celková suma s DPH 1 610,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF