piatok, 22.10.2021 Dnes: Sergej Zajtra: Alojzia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Vážení návštevníci!

Od 18. októbra 2021 do polovice decembra 2021 musíme obmedziť služby našich študovní na 1. NP v budove na Hlavnej 10.

Dôvodom je výmena okien a stavebné práce súvisiace s odstraňovaním havarijných stavov. Veríme, že ospravedlníte tento dočasný diskomfort, počas ktorého Vám ponúkame k štúdiu náhradné priestory.

Spýtajte sa našich konzultantov, ktorí Vám poradia. Ďakujeme za pochopenie.

Faktúry 2020 - December

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20200541 50201041 REA Slovakia s.r.o. Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36196959 EUR 66,40 66,40 2015/8 nájom park.miesta za 12/2020 01.12.2020
20200542 3200000846 Univer. Konštantína Filozofa Trieda A. Hlinku 1, 94974 Nitra, SK 00157716 EUR 93,83 93,83 O102-2020-102 knihy 01.12.2020
20200543 2002567 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 365,09 365,09 O102-2020-103 knihy 01.12.2020
20200544 220994 Veronika Rusnačková-LIFTEX Exnárova 6, 04022 Košice, SK 17251605 EUR 104,26 104,26 2009/1+dodatok1 oprava výťahu na Prib.1 01.12.2020
20200545 202027 PIKO, s.r.o. Centrum 26/31, 01701 Považská Bystrica, SK 47125888 EUR 24176,40 24176,40 41/2020 doplnenie kniž.regálov Prib.1- 156 ks 01.12.2020
20200547 4772020 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 44325851 EUR 1119,61 1119,61 9/2020 upratovanie za 11/2020 02.12.2020
20200548 200384 RESULT reklamná agentúra s.r.o Južná trieda 93, 04001 Košice, SK 36189740 EUR 303,00 303,00 O113-2020-129 tlač menoviek k dverám 02.12.2020
20200549 200395 Sprinton, s.r.o. Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava, SK 44396368 EUR 620,49 620,49 O102-2020-99 knihy 03.12.2020
20200551 1012068079 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 1501,04 1501,04 10/2019 EE-Hl.,Vr.,Zv.21,Pr.1m,Mi1 za 12/2020 03.12.2020
20200552 1012068080 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 146,58 146,58 10/2019 EE- Zv.19 za 12/2020 03.12.2020
20200553 2011220877 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 8944,60 8944,60 68/22/2016 teplo Hl.10, Prib.1 za 11/2020 04.12.2020
20200554 2011220876 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 3367,99 3367,99 67/22/2016 teplo Zv.19 a Zv.21 za 11/2020 04.12.2020
20200555 8200016480 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 EUR 110,00 110,00 6/2020 plyn Zv.19 za 12/2020 04.12.2020
20200556 8200016482 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 EUR 308,00 308,00 6/2020 plyn Pri Mikl.v.1 za 12/2020 04.12.2020
20200550 92032374 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 54,00 54,00 2/2018 pramenitá voda za 11/2020 04.12.2020
20200558 2001020973 Dzurňák Tomáš Ing. D & D Južná trieda 78, 04001 Košice, SK 14382857 EUR 120,96 120,96 O113-2020-131 toaletný papier JUMBO 04.12.2020
20200559 10200144 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 626,12 626,12 O102-2020-101, 93 knihy 04.12.2020
20200557 2020094 Advokátska kancelária Granec, spol. s r.o. Kováčska 28, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 46916482 EUR 480,00 480,00 1/2020 právne služby za 11/2020 07.12.2020
20200560 20056562 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9, 82104 Bratislava, SK 35710691 EUR 42,12 42,12 O113-2020-133 visačky 08.12.2020
20200561 1242000869 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. Kopčianska 3748/41, 85101 Bratislava, SK 36699594 EUR 512,56 512,56 O102-2020-97 knihy 08.12.2020
20200562 8273212602 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 3,52 3,52 25/2019 telekomunikačné služby za 11/2020 09.12.2020
20200563 1052041394 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 874,92 874,92 10/2019 EE-Hl.,Vr.,Pr.Zv.21,Mi vyúčtvanie za 11/2020 09.12.2020
20200564 1289907 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 2021,90 2021,90 O102-2020-84 periodiká 09.12.2020
20200565 289907 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 1166,30 1166,30 O102-2020-91 periodiká 09.12.2020
20200566 1150984 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 412,38 412,38 O102-2020-105 knihy 09.12.2020
20200567 1200051 Elfa s.r.o. Park Komenského 7, 04001 Košice, SK 31648410 EUR 315,30 315,30 O102-2020-106 knihy 09.12.2020
20200568 202090001 Slovenská komora zub.lekárov Fibichova 14, 82105 Bratislava, SK 17639646 EUR 24,00 24,00 O102-2020-80 periodiká 10.12.2020
20200569 700200427 ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o. Drieňová 3, 82101 Bratislava, SK 35798840 EUR 1516,34 1516,34 30/2019 garančná serv.prehl.klim a VZT zariadení 10.12.2020
20200570 6002002161 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 81109 Bratislava, SK 31320155 EUR 11,28 11,28 N11023-01/20 poplatky banke za 11/2020 10.12.2020
20200571 6002002162 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 81109 Bratislava, SK 31320155 EUR 5,90 5,90 N11023-01/20 poplatky banke za 11/2020 10.12.2020
20200572 1201241133 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 0,60 0,60 swanis/1003603 hovorné za 11/2020 10.12.2020
20200573 1201240823 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19,30 19,30 MKSR IPT 001 IPT telefóny - 2 ks za 12/2020 10.12.2020
20200574 320021315 JUDr. Lenka Borovská Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 35570636 EUR 42,00 42,00 0213/15L paušálne trovy 10.12.2020
20200575 2012352 MATINÉ s.r.o. Bukureštská 7, 04013 Košice - Ťahanovce, SK 36201936 EUR 906,20 906,20 O113-2020-127 kontrola hasiacích prístrojov 11.12.2020
20200576 15200150 DOT ONE reklamná spoločnosť s.r.o. Cottbuská 1369/8, 04023 Košice, SK 50710796 EUR 243,12 243,12 O113-2020-130 firemné vizitky 11.12.2020
20200577 203112272 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 23,78 23,78 2008/1 nájom rohoží za 12/2020 14.12.2020
20200578 220001940 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 2800,00 2800,00 O109-2020-132 relax poukažky 14.12.2020
20200579 9001372932 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 372,00 372,00 8/2019 poštové služby za 11/2020 14.12.2020
20200580 2020017 OMEGATEC, spol s r.o. Ferka Urbánka 6, 05201 Spišská Nová Ves, SK 36191302 EUR 38388,00 38388,00 40/2020 výmena a obnova okien na Hl.10 14.12.2020
20200581 320019815 JUDr. Lenka Borovská Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 35570636 EUR 42,00 42,00 0198/15L paušálne trovy 14.12.2020
20200582 2532020 Ing. Martin Hromják - Mars Plzeňská 1985/91, 04011 Košice, SK 32521995 EUR 288,00 288,00 O113-2020-136 znalecký posudok pre deľby nehnut. 15.12.2020
20200583 200429 Sprinton, s.r.o. Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava, SK 44396368 EUR 88,22 88,22 O102-2020-99 knihy 15.12.2020
20200584 202095 PERO, s.r.o. Talinská 10, 04012 Košice, SK 36179507 EUR 324,00 324,00 O113-2020-126 výmena pošk.oceľ.poklopu 15.12.2020
20200585 120200216 Klimatech Košice, s.r.o. Čermeľská 3, 04001 Košice - Kavečany, SK 36762393 EUR 7560,00 7560,00 38/2020 projektová dokumantácia VZT 16.12.2020
20200586 4637905 Kosmas s.r.o. Lublaňská 34, 12000 Praha 2, CZ 25710257 CZK 11684,00 11684,00 O102-2020-104 knihy 16.12.2020
20200587 2020131 Safety Management s.r.o. Kostalianska cesta 131, 04001 Košice, SK 46747397 EUR 118,80 118,80 26/2019 BOZP a PO za 11/2020 16.12.2020
20200588 47122020 Ing. Róbert Papcun Za priekopou 48, 04016 Košice, SK 35069104 EUR 300,00 300,00 O113-2020-128 návrh elektroinšt. vrátane rozpočtu 16.12.2020
20200589 202012023 COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. Bratislavská 57, 90848 Kopčany, SK 36232513 EUR 5616,00 5616,00 O113-2020-134 RFID pracovná stanica a RFID etikety na knihy 16.12.2020
20200590 202282 Peritech, s.r.o. Bardejovská 15, 08006 Prešov, SK 44894058 EUR 707,20 707,20 O113-2020-135 OOPP 17.12.2020
20200591 1150999 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 165,00 165,00 O102-2020-110 knihy 17.12.2020
20200592 2006058 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 199,55 199,55 O102-2020-107 knihy 17.12.2020
20200593 15200160 DOT ONE reklamná spoločnosť s.r.o. Cottbuská 1369/8, 04023 Košice, SK 50710796 EUR 21,80 21,80 O113-2020-137 zamestnanecké kartičky-tlač 17.12.2020
20200594 4122020 GABRIEL ELEKTRIC, s.r.o. Czambelova 2, 04001 Košice, SK 36647497 EUR 879,60 879,60 odborná prehliadka elektro 21.12.2020
20200595 203110 AXDATA, s.r.o. Škultétyho 22, 08001 Prešov, SK 36508411 EUR 1322,90 1322,90 O108-2020-139 tlačiarne Epson - 5 ks 21.12.2020
20200596 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 298,78 298,78 5/2020 telek.služby a internet 21.12.2020
20200597 202016 Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. Tichá 1, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 40186351 EUR 13200,00 13200,00 O113-2020-90 Architekt.-historický výskum budovy ŠVK Hl.10 22.12.2020
20200598 200103420 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 04001 Košice, SK 36188778 EUR 4827,40 4827,40 O108-2020-138 tlačiarne a zapisovače- 9 ks 22.12.2020
20200599 207680 Euroline computer s.r.o. Svätoplukova 7, 03601 Martin, SK 36395994 EUR 2037,00 2037,00 O108-2020-140 DELL Vostro 3888 MT - 3 ks 22.12.2020
20200600 2202017354 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 EUR 541,30 541,30 O113-2020-122 kancelársky materiál 22.12.2020
20200601 5042020 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 44325851 EUR 1216,64 1216,64 9/2020 upratovanie za 12/2020 23.12.2020
20200602 200783 ff consulting. s.r.o. Veľká Mača 200, 92532 Veľká Mača, SK 44182333 EUR 890,08 890,08 O113-2020-141 kart.skrine 4 zás. - 3 ks 28.12.2020
20200603 2020109 Advokátska kancelária Granec, spol. s r.o. Kováčska 28, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 46916482 EUR 480,00 480,00 1/2020 právne služby za 12/2020 28.12.2020
20200604 120508878 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 3196,00 3196,00 O109-2020-142 stravné lístky 29.12.2020

Faktúry 2020 - November

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20200483 20200781 SYSTEM-IS s.r.o. Jegorovova 14, 97401 Banská Bystrica, SK 44681445 EUR 370,44 370,44 O113-2020-92 Podpora ku dochádzkovému systému AMS + 02.11.2020
20200484 50200955 REA Slovakia s.r.o. Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36196959 EUR 66,40 66,40 2015/8 nájom parkovacieho miesta za 11/2020 02.11.2020
20200485 4402020 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 44325851 EUR 1433,95 1433,95 9/2020 upratovanie za 10/2020 03.11.2020
20200486 1012063090 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 1501,04 1501,04 10/2019 EE-Pr. Vr.Hl., Zv.21,Mi1 za 11/2020 03.11.2020
20200487 1012063091 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 146,58 146,58 10/2019 EE - Zv.19 za 11/2020 03.11.2020
20200488 5100114935 nolimit/DEVELOPERS, s.r.o. Kúpeľná 3, 08001 Prešov, SK 46526951 EUR 88,32 88,32 O108-2020-115 Livechatoo.com-Custom /od 4.11.2020-3.11.2021/ 03.11.2020
20200489 2001020875 Dzurňák Tomáš Ing. D & D Južná trieda 78, 04001 Košice, SK 14382857 EUR 265,08 265,08 O113-2020-116 xerox papier 03.11.2020
20200490 2020081 Advokátska kancelária Granec, spol. s r.o. Kováčska 28, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 46916482 EUR 480,00 480,00 1/2020 právne služby za 10/2020 04.11.2020
20200491 92031574 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 64,80 64,80 2/2018 pramenitá voda za 10/2020 04.11.2020
20200492 8200016482 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 EUR 308,00 308,00 6/2020 plyn Pri Mikl.v.1 za 11/2020 04.11.2020
20200493 8200016480 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 EUR 110,00 110,00 6/2020 plyn Zv.19 za 11/2020 04.11.2020
20200497 208100026 Magnet Press, Slovakia s.r.o. Šustekova 8, 85104 Bratislava, SK 31356958 EUR 727,02 727,02 O102-2020-78 periodiká 04.11.2020
20200498 1132436881 Martinus, s.r.o. Gorkého 4, 03601 Martin, SK 45503249 EUR 937,86 937,86 O102-2020-81 knihy 04.11.2020
20200499 920004800 Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava, SK 31348262 EUR 339,58 339,58 O102-2020-96 knihy 04.11.2020
20200500 1017501 PaedDr.Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, 05991 Veľký Slavkov, SK 35463066 EUR 269,08 269,08 O102-2020-95 knihy 04.11.2020
20200501 3200001670 Univerzita Mateja Bela v B.B. Národná 12, 97401 Banská Bystrica, SK 30232295 EUR 106,80 106,80 O102-2020-94 knihy 04.11.2020
20200494 203110777 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 40,62 40,62 2008/1 nájom rohoží za 10/2020 05.11.2020
20200495 2011220838 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 2542,15 2542,15 67/22/2016 teplo Zv.19 a Zv.21 za 10/2020 05.11.2020
20200496 2011220839 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 6645,26 6645,26 68/22/2016 teplo Hl.10 a Prib.1 za 10/2020 05.11.2020
20200522 20544 SANOSIL SK, s.r.o. Holekova 1, 81104 Bratislava, SK 46631348 EUR 7027,20 7027,20 43/2020 Halofogger STD 05.11.2020
20200502 8271351849 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 1,50 1,50 25/2019 telekomunikačné služby za 10/2020 09.11.2020
20200503 9500031833 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 EUR 180,00 180,00 9500031833 konferencia-Ing.M.Netolický 09.11.2020
20200504 112012517 KOSIT a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice, SK 36205214 EUR 9,60 9,60 4/2020 odvoz plastov a skla za 10/2020 10.11.2020
20200505 1052037547 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 986,51 986,51 10/2019 EE Hl.10,Vr2,Pr.1, Zv.21,Mi vyúčtovanie za 10/2020 10.11.2020
20200506 6002002030 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 81109 Bratislava, SK 31320155 EUR 8,51 8,51 N11023-01/20 poplatky VÚB za 10/2020 10.11.2020
20200507 320021115 JUDr. Lenka Borovská Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 35570636 EUR 42,00 42,00 0211/15L paušálne trovy 10.11.2020
20200508 320020815 JUDr. Lenka Borovská Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 35570636 EUR 42,00 42,00 0208/15L paušálne trovy 10.11.2020
20200509 2001020904 Dzurňák Tomáš Ing. D & D Južná trieda 78, 04001 Košice, SK 14382857 EUR 57,60 57,60 O113-2020-114 hygienický materiál 11.11.2020
20200510 200102841 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 04001 Košice, SK 36188778 EUR 177,41 177,41 O108-2020-118 1797 TP Link EAP245 Gigabit AC1750-2 ks 11.11.2020
20200511 1201142252 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19,30 19,30 MKSR IPT 001 IPT telefóny-2 ks za 11/2020 11.11.2020
20200512 320021615 JUDr. Lenka Borovská Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 35570636 EUR 42,00 42,00 0216/15L paušálne trovy 11.11.2020
20200513 320020115 JUDr. Lenka Borovská Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 35570636 EUR 42,00 42,00 0201/15L paušálne trovy 11.11.2020
20200514 201989 Erudite, s.r.o. Na Pasekách 25, 83106 Bratislava, SK 48316156 EUR 240,46 240,46 O102-2020-83 knihy 11.11.2020
20200515 10200135 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 1132,82 1132,82 O102-2020-93 knihy 11.11.2020
20200516 202000760 Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK 36138517 EUR 5,10 5,10 objednávky - čitatelia MVS-kópie 12.11.2020
20200517 1242000811 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. Kopčianska 3748/41, 85101 Bratislava, SK 36699594 EUR 900,11 900,11 O102-2020-87 knihy 12.11.2020
20200518 1141066611 Martinus, s.r.o. Gorkého 4, 03601 Martin, SK 45503249 EUR 454,09 454,09 O102-2020-88 knihy 12.11.2020
20200519 9001365456 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 353,00 353,00 8/2019 pošt.služby za 10/2020 13.11.2020
20200520 202000779 Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK 36138517 EUR 81,10 81,10 objednávky čitateľov MMVS knihy a kópie 13.11.2020
20200521 310172012 Združenie použív.Slov.akad.dát.siete SANET Vazovova 5, 81269 Bratislava, SK 17055270 EUR 796,65 796,65 2001/1 +d služby SANET za 10-12/2020 16.11.2020
20200523 1150950 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 678,30 678,30 O102-2020-98 knihy 16.11.2020
20200524 1242000822 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. Kopčianska 3748/41, 85101 Bratislava, SK 36699594 EUR 265,56 265,56 O102-2020-87 knihy 16.11.2020
20200525 20200104 TENGER s.r.o. Jenisejská 10, 04012 Košice, SK 47601540 EUR 177,60 177,60 O113-2020-117 utesnenie drevených okien na Hl.10 16.11.2020
20200526 200100854 BAUS s.r.o. Pod Horou 64, 04016 Košice, SK 50140043 EUR 374,52 374,52 47/2020 celosklenené dvere 19.11.2020
20200527 2020126 Safety Management s.r.o. Kostalianska cesta 131, 04001 Košice, SK 46747397 EUR 118,80 118,80 26/2019 služby BOZP a PO za 10/2020 19.11.2020
20200528 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 298,00 298,00 5/2020 telek.služby a internet 19.11.2020
20200529 2020008 Ing.Gabriel Boženík Jenisejská 18, 04012 Košice, SK 41509277 EUR 1400,00 1400,00 O113-2020-89 Projekt pre zriadenie informačného pultu 19.11.2020
20200530 2049685 Datacomp s.r.o. Hlavná 26, 04230 Košice - Staré Mesto, SK 36212466 EUR 870,00 870,00 O108-2020-121 notebook Lenovo ThinkBook 15-IIL 19.11.2020
20200531 421120 AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1, 04001 Košice, SK 10787186 EUR 232,00 232,00 O113-2020-120 deratizácia objektov ŠVK KE 20.11.2020
20200532 2020105 Silvia Krišková-SUNTEC Južná trieda 82, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 45588074 EUR 1717,85 1717,85 O113-2020-119, 105 dodávka a montáž žalúzií 20.11.2020
20200533 203001 LIEČREH, s.r.o. Na barine 16, 84103 Bratislava, SK 36675661 EUR 9,00 9,00 O102-2020-79 periodiká 20.11.2020
20200534 1242000842 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. Kopčianska 3748/41, 85101 Bratislava, SK 36699594 EUR 26,70 26,70 O102-2020-87 knihy 24.11.2020
20200536 202011320 Inform lib, s.r.o. Bratislavská 14, 01001 Žilina, SK 47117362 EUR 587,16 587,16 O102-2020-100 knihy 25.11.2020
20200537 302020 Peter Pajkoš Zámočník-zámky Húskova 57, 04023 Košice, SK 37261843 EUR 54,00 54,00 O113-2020-125 zámočnícke služby 26.11.2020
20200538 200103010 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 04001 Košice, SK 36188778 EUR 148,00 148,00 O108-2020-123 záložný zdroj APC BACK-UPC VA CS 26.11.2020
20200539 202010149 TRIV, s.r.o. Agátová 22, 84101 Bratislava, SK 36435872 EUR 4373,16 4373,16 O113-2020-106, 101,102 sťahovanie kniž.fondu 26.11.2020
20200535 203111788 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 40,62 40,62 2008/1 nájom rohoží za 11/2020 26.11.2020
20200546 5112020 GABRIEL ELEKTRIC, s.r.o. Czambelova 2, 04001 Košice, SK 36647497 EUR 114,00 114,00 O113-2020-118/1 odborná prehl.a odb.skúška elektro 30.11.2020
20200540 120508049 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 3200,00 3200,00 O109-2020-124 stravné lístky 30.11.2020

Faktúry 2020 - Október

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20200426 50200869 REA Slovakia s.r.o. Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36196959 EUR 66,40 66,40 2015/8 nájom parkovacieho miesta za 10/2020 01.10.2020
20200424 20241895 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 04001 Košice, SK 45378398 EUR 178,49 178,49 2013/8 údržba a servis výťahu na Prib.1 za III.Q.2020 01.10.2020
20200440 20714067 Centrum ved.-techn.inf. SR Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava, SK 00151882 EUR 12,00 12,00 O102-2020-74 periodiká 05.10.2020
20200427 20723 UniKnihy.sk, s.r.o. Vysoká 12, 81106 Bratislava, SK 36683132 EUR 543,01 543,01 O102-2020-63 knihy 05.10.2020
20200428 7033286 Petit Press, a.s. Letná 47, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 35790253 EUR 193,40 193,40 O102-2020-73 periodiká 05.10.2020
20200429 7033287 Petit Press, a.s. Letná 47, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 35790253 EUR 468,00 468,00 O102-2020-73 periodiká 05.10.2020
20200430 2500188965 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 893,22 893,22 1/2003 zrážková voda za 3.Q 2020 05.10.2020
20200431 1012058365 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 1501,04 1501,04 10/2019 EEHl.10,Vr.2,Zv.21,Pr.1,Mi1 za 10/2020 05.10.2020
20200432 1012058366 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 146,58 146,58 10/2019 EE-Zv.19 za 10/2020 05.10.2020
20200433 20442017 JUDr.Patrik HOLINGA s.r.o. Hrnčiarska 2/A, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36856967 EUR 117,60 117,60 20C/44/2017 súdny poplatok a trovy sp.zn. 20C/44/2017 05.10.2020
20200435 20200233 ZDRAVOFARM s.r.o. Hlavná 81, 04230 Košice - Staré Mesto, SK 36813079 EUR 123,00 123,00 O113-2020-108 teplomer,hygienický materiál a OOPP 05.10.2020
20200436 2011220762 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 3910,52 3910,52 68/22/2016 teplo Hl.10 a Prib.1 za 09/2020 06.10.2020
20200437 2011220761 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 1252,78 1252,78 67/22/2016 teplo Zv.19 a Zv.21 za 09/2020 06.10.2020
20200438 91017309 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 31,97 31,97 2/2018 prenájom a dezinf.dávk.vody za 10-12/2020 06.10.2020
20200439 92030736 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 104,88 104,88 2/2018 pramenitá voda za 09/2020 06.10.2020
20200434 3932020 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 44325851 EUR 1119,61 1119,61 9/2020 upratovanie za 09/2020 06.10.2020
20200441 2001020792 Dzurňák Tomáš Ing. D & D Južná trieda 78, 04001 Košice, SK 14382857 EUR 56,45 56,45 36/2020 čistiac. a hygien. materiál 06.10.2020
20200442 8200016480 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 EUR 110,00 110,00 6/2020 plyn Zv.19 za 10/2020 08.10.2020
20200443 8200016482 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 EUR 308,00 308,00 6/2020 plyn Pri Mikl.v.1 za 10/2020 08.10.2020
20200444 1201042919 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19,30 19,30 MKSR IPT 001 IPT telefóny 2 ks za 10/2020 08.10.2020
20200445 10200112 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 588,06 588,06 O102-2020-67 knihy 08.10.2020
20200451 9002100040 SUWECO CZ, s.r.o. Sestupná 153/11, 16200 Praha 6, CZ 25094769 EUR 913,57 913,57 O102-2020-75 periodiká 08.10.2020
20200452 9002100041 SUWECO CZ, s.r.o. Sestupná 153/11, 16200 Praha 6, CZ 25094769 EUR 1920,00 1920,00 O102-2020-76 periodiká 08.10.2020
20200453 200201 Sprinton, s.r.o. Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava, SK 44396368 EUR 111,33 111,33 O102-2020-62 knihy 09.10.2020
20200446 1052034311 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 746,19 746,19 10/2019 EE-Pr.1,Vr.2,Zv.21,Mi1,Hl.10 -vyúčt.za 09/2020 09.10.2020
20200447 8269487643 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 2,98 2,98 25/2019 telek.služby za 09/2020 09.10.2020
20200448 20200091 TENGER s.r.o. Jenisejská 10, 04012 Košice, SK 47601540 EUR 316,80 316,80 O113-2020-104 utesnenie drev.okien na Prib.1 09.10.2020
20200449 1201043095 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 0,78 0,78 swanis/1003603 hovorné za 09/2020 12.10.2020
20200450 203260717 Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 04001 Košice, SK 36582433 EUR 145,80 145,80 2015/9 preventívna prehl. za 09/2020 12.10.2020
20200457 3521010 SLOVART-G.T.G.s.r.o. Krupinská 4, 85101 Bratislava, SK 31346359 EUR 2306,00 2306,00 O102-2020-77 periodiká 12.10.2020
20200454 20100214 Centrum spoločných činností SAV Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, SK 00398144 EUR 151,62 151,62 O102-2020-77/1 knihy 12.10.2020
20200455 1110758155 Möbelix SK, s.r.o. Rožňavská 32, 82104 Bratislava, SK 35903414 EUR 279,60 279,60 O113-2020-110 kreslo HUGO - 4 ks 12.10.2020
20200456 100200283 OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. Družstevná 40, 08006 Prešov, SK 31726607 EUR 3865,20 3865,20 O113-2020-97 audiovizuálna a prezentačná technika 12.10.2020
20200458 1200036 Elfa s.r.o. Park Komenského 7, 04001 Košice, SK 31648410 EUR 466,80 466,80 O102-2020-86 knihy 13.10.2020
20200459 1150901 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 627,35 627,35 O102-2020-85 knihy 13.10.2020
20200460 4019987 Kosmas s.r.o. Lublaňská 34, 12000 Praha 2, CZ 25710257 CZK 9466,00 9466,00 O102-2020-82 knihy 13.10.2020
20200461 2042574 Datacomp s.r.o. Hlavná 26, 04230 Košice - Staré Mesto, SK 36212466 EUR 396,70 396,70 O108-2020-109 záložný zdroj UPS APC Power Saving Back 14.10.2020
20200462 2512018 JUDr .Ivan Vanko Floriánska 19, 04001 , SK 35555114 EUR 3098,66 3098,66 25Cpr/1/2018 súdne trovy 14.10.2020
20200463 2020121 Safety Management s.r.o. Kostalianska cesta 131, 04001 Košice, SK 46747397 EUR 118,80 118,80 26/2019 služby BOZP a PO za 09/2020 15.10.2020
20200464 9001356930 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 295,75 295,75 8/2019 pošt.služby za 09/2020 15.10.2020
20200465 220859 Veronika Rusnačková-LIFTEX Exnárova 6, 04022 Košice, SK 17251605 EUR 642,66 642,66 2009/1+dodatok1 oprava výťahu Prib.1 15.10.2020
20200466 220858 Veronika Rusnačková-LIFTEX Exnárova 6, 04022 Košice, SK 17251605 EUR 177,60 177,60 2009/1+dodatok1 medziobd.prehliadka výťahu a schod.plošiny 15.10.2020
20200467 2020278 Compact, s.r.o. Šoltésovej 9, 04001 Košice, SK 36711420 EUR 1644,00 1644,00 O113-2020-94 kamerový systém Hlavná 10 15.10.2020
20200468 2202300398 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 EUR 1276,80 1276,80 O113-2020-111 lepenka pre KD 16.10.2020
20200469 112011716 KOSIT a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice, SK 36205214 EUR 9,60 9,60 4/2020 odvoz plastov a skla za 09/2020 20.10.2020
20200470 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 321,59 321,59 5/2020 internet a telek.služby 20.10.2020
20200471 2020075 Advokátska kancelária Granec, spol. s r.o. Kováčska 28, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 46916482 EUR 480,00 480,00 1/2020 právne služby za 09/2020 21.10.2020
20200472 642020 PARTS s.r.o. Cottbuská 6, 04023 Košice, SK 36212491 EUR 510,00 510,00 O113-2020-107 podstavec - 6 ks 21.10.2020
20200473 5512005814 MOTOR-CAR Košice s.r.o. Dopravná 5, 04001 Košice - Kavečany, SK 36198595 EUR 245,80 245,80 O113-2020-112 servisná kontrola a údržba KIA CEED 21.10.2020
20200474 2500205171 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 437,69 437,69 1/2003 vodné a stočné Hl.10 za 24.04.2020-15.10.2020 21.10.2020
20200475 620051178 L.K.Permanent, spol. s r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 14,00 14,00 O102-2020-90 periodiká 22.10.2020
20200477 2000008110 Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. M.R.Štefánika 25/A, 03601 Martin, SK 36418404 EUR 591,40 591,40 O102-2020-72 knihy 23.10.2020
20200478 312020 Slovenská asociácia knižníc Michalská 1, 81417 Bratislava, SK 30845181 EUR 180,00 180,00 členský príspevok SAK r.2020 27.10.2020
20200476 2020200440 BAUS s.r.o. Pod Horou 64, 04016 Košice, SK 50140043 EUR 374,52 374,52 47/2020 záloha na celosklenené dvere 27.10.2020
20200480 20338028 Mediaprint-Kapa Press., a.s. Vajnorská 137, 83104 Bratislava, SK 35792281 EUR -16,74 -16,74 O102-2019-59 periodiká-dobropis k fa 416/2019 28.10.2020
20200479 202000734 Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK 36138517 EUR 74,50 74,50 O102-2020-89 knihy 29.10.2020
20200481 2004519 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 307,15 307,15 O102-2020-92 knihy 30.10.2020
20200482 2001020871 Dzurňák Tomáš Ing. D & D Južná trieda 78, 04001 Košice, SK 14382857 EUR 63,55 63,55 O113-2020-114 čistiací a hygien.materiál 30.10.2020

Faktúry 2020 - September

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20200371 320246 FITTICH OST s.r.o. Južná trieda 74, 04001 Košice, SK 31685293 EUR 34,56 34,56 24/2020 servisné práce EZS s PCO 02.9.2020
20200372 1020235189 Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, 84104 Bratislava, SK 36421928 EUR 15,00 15,00 svkk.sk/.sk doména/od 18.9.2020 do 18.9.2021 03.9.2020
20200373 50200786 REA Slovakia s.r.o. Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36196959 EUR 66,40 66,40 2015/8 nájom parkovacieho miesta za 09/2020 03.9.2020
20200374 4201789 FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska 13, 05401 Levoča, SK 36483095 EUR 342,60 342,60 O113-2020-69 pH elektróda BlueLine 27pH, hlava S7 a kábel S7/BN 03.9.2020
20200369 8200016482 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 EUR 308,00 308,00 6/2020 plyn Pri Mikl.v.1 za 09/2020 03.9.2020
20200370 8200016480 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 EUR 110,00 110,00 6/2020 plyn Zv.19 za 09/2020 03.9.2020
20200375 1012052808 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 1501,04 1501,04 10/2019 EE - Hl.10,Vr.2,Zv.21,Pr.1,Mikl.1 za 09/2020 04.9.2020
20200376 1012052809 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 146,58 146,58 10/2019 EE - Zv.19 za 09/2020 04.9.2020
20200377 200304 CEIBA spol. s r.o. Nánanská cesta 36, 94301 Štúrovo, SK 36548090 EUR 450,78 450,78 O113-2020-70 stojany na tlač.a reštaur.materiál 04.9.2020
20200378 2011220685 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 3910,52 3910,52 68/22/2016 teplo Prib. 1, Hl.10 za 08/2020 04.9.2020
20200379 2011220684 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 1252,78 1252,78 67/22/2016 teplo Zv.19 a Zv.21 za 08/2020 04.9.2020
20200380 2020065 Advokátska kancelária Granec, spol. s r.o. Kováčska 28, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 46916482 EUR 480,00 480,00 1/2020 právne služby za 08/2020 07.9.2020
20200381 92029884 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 81,00 81,00 2/2018 pramenitá voda za 08/2020 07.9.2020
20200382 2008083 Kominárstvo T.REX Kupeckého 2, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 37300580 EUR 44,48 44,48 kontrola a čistenie komínom Pri Mikl.v.1 07.9.2020
20200383 2032696 RELIA spol. s r.o. Trnavská 80, 82102 Bratislava, SK 31369308 EUR 84,00 84,00 2032696 seminár Dôchodky -Ing.I.Kozmová 07.9.2020
20200388 5920021472 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 EUR 26,40 26,40 O109-2020-61 periodiká 07.9.2020
20200384 20002218 Adam Lukáčik Múčna 58/11, 02744 Tvrdošín, SK 51834294 EUR 106,00 106,00 20002218 stojacia lampa čierna - 2 ks 08.9.2020
20200385 200102184 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35, 04001 Košice, SK 36188778 EUR 178,80 178,80 O113-2020-88 Wifi TP-link EAP245 Gigabit AC1750 08.9.2020
20200386 203108700 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 23,78 23,78 2008/1 nájom rohoží za 08/2020 08.9.2020
20200387 522020 PARTS s.r.o. Cottbuská 6, 04023 Košice, SK 36212491 EUR 10080,02 10080,02 O113-2020-77 šatníkové skrine 08.9.2020
20200389 3482020 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 44325851 EUR 1156,70 1156,70 9/2020 upratovanie za 08/2020 09.9.2020
20200393 10200099 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 650,17 650,17 O102-2020-58 knihy 09.9.2020
20200394 20200137 ZDRAVOFARM s.r.o. Hlavná 81, 04230 Košice - Staré Mesto, SK 36813079 EUR 186,18 186,18 hygienicky materiál 10.9.2020
20200395 20200209 ZDRAVOFARM s.r.o. Hlavná 81, 04230 Košice - Staré Mesto, SK 36813079 EUR 226,80 226,80 hygienický a rešt.materiál 10.9.2020
20200396 20007 Ing. Martin Hromják - Mars Plzeňská 1985/91, 04011 Košice, SK 32521995 EUR 1680,00 1680,00 O113-2020-80 zriadenie knih.d.-posúdenie stavu 10.9.2020
20200390 1200941792 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19,30 19,30 MKSR IPT 001 IPT telefóny-2 ks za 09/2020 10.9.2020
20200391 8267639649 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 1,19 1,19 25/2019 telek.služby za 08/2020 10.9.2020
20200392 203260599 Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 04001 Košice, SK 36582433 EUR 25,00 25,00 2015/9 mimoriadná prev.prehliadka 10.9.2020
20200397 120200248 Študentský servis, s.r.o. Jedlíkova 5, 04011 Košice, SK 43899561 EUR 192,53 192,53 sťahovanie nábytku 11.9.2020
20200398 1052030144 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 668,08 668,08 10/2019 EE-Pr.1,Vr.2,Zv.21,Hl.10-vyúčt. za 08/2020 11.9.2020
20200399 1150880 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 363,98 363,98 O102-2020-64 knihy 11.9.2020
20200400 9001350687 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 246,85 246,85 8/2019 pošt.služby za 08/2020 16.9.2020
20200401 202010964 Inform lib, s.r.o. Bratislavská 14, 01001 Žilina, SK 47117362 EUR 302,42 302,42 O102-2020-65 knihy 16.9.2020
20200402 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 293,08 293,08 5/2020 telek.služby a internet 18.9.2020
20200403 203109240 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 40,62 40,62 2008/1 nájom rohoží za 09/2020 22.9.2020
20200404 8020075346 Allianz-Slovenská poisť. a.s. Dostojovského rad 4, 81574 Bratislava, SK 00151700 EUR 706,08 706,08 32/2019 PZP a HP KIA CEED od 12.12.2020-11.12.2021 22.9.2020
20200405 542020 PARTS s.r.o. Cottbuská 6, 04023 Košice, SK 36212491 EUR 360,00 360,00 O113-2020-85 atyp stolík so zásuvkou - 2 ks 22.9.2020
20200406 200154 Sprinton, s.r.o. Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava, SK 44396368 EUR 841,27 841,27 O102-2020-62 knihy 22.9.2020
20200407 310172009 Združenie použív.Slov.akad.dát.siete SANET Vazovova 5, 81269 Bratislava, SK 17055270 EUR 796,65 796,65 2001/1 +d poč.siete SANET za 07-09/2020 23.9.2020
20200408 15200108 DOT ONE reklamná spoločnosť s.r.o. Cottbuská 1369/8, 04023 Košice, SK 50710796 EUR 155,00 155,00 O113-2020-91 tlač a výlep nálepiek na šatníkové skrine 23.9.2020
20200409 2020090 Safety Management s.r.o. Kostalianska cesta 131, 04001 Košice, SK 46747397 EUR 118,80 118,80 26/2019 služby BOZP a PO za 08/2020 23.9.2020
20200410 2019651 UK Veda, s.r.o. Šafárikovo nám. 6, 81806 Bratislava, SK 45983658 EUR 901,00 901,00 O102-2020-66 knihy 23.9.2020
20200411 1150886 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 327,14 327,14 O102-2020-68 knihy 23.9.2020
20200412 2200923 GAMAJUN Bruselská 3, 04013 Košice, SK 42110971 EUR 140,00 140,00 O102-2020-69 knihy 24.9.2020
20200413 200304 RESULT reklamná agentúra s.r.o Južná trieda 93, 04001 Košice, SK 36189740 EUR 235,49 235,49 O113-2020-100 orientačné tabule 25.9.2020
20200414 920002978 Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava, SK 31348262 EUR 180,29 180,29 O102-2020-70 knihy 25.9.2020
20200415 2001020747 Dzurňák Tomáš Ing. D & D Južná trieda 78, 04001 Košice, SK 14382857 EUR 211,62 211,62 O113-2020-98 čistiaci a hygien.materiál 25.9.2020
20200417 270920 Bonepo s.r.o. Michalovská 13, 04011 Košice, SK 36746801 EUR 330,00 330,00 34/2020 odb.prehliadka VTZ plynových 25.9.2020
20200418 280920 Bonepo s.r.o. Michalovská 13, 04011 Košice, SK 36746801 EUR 50,00 50,00 34/2020 údržba a servis plyn. kotlov 25.9.2020
20200416 572020 Ing. Ján Mandelík, PhD. Južná trieda 93/303, 04001 , SK 10778977 EUR 100,04 100,04 O113-2020-96 znalecký posudok na Opel Vectra 28.9.2020
20200419 202000352 Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK 36138517 EUR 26,50 26,50 objednávky čitateľov MMVS-knihy 29.9.2020
20200422 2003862 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 274,73 274,73 O102-2020-71 knihy 29.9.2020
20200423 2020313039 Technická inšpekcia a.s. Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava, SK 36653004 EUR 72,00 72,00 535/2020 posúdenie proj.dokum. Zriadenie knih.dielne Pr.1 30.9.2020
20200420 120506407 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 10000,00 10000,00 O109-2020-95 stravné lístky 30.9.2020
20200421 20201781 Marián Ondrejka-Wtrade Mikuláša Dohnányho 817/1A, 01004 Žilina, SK 34933336 EUR 359,10 359,10 O113-2020-99 rolka DYMO 57x32 mm 30.9.2020
20200425 15200115 DOT ONE reklamná spoločnosť s.r.o. Cottbuská 1369/8, 04023 Košice, SK 50710796 EUR 26,06 26,06 O113-2020-103 tlač plagátu a nálepky 30.9.2020

Faktúry 2020 - August

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20200325 120504998 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 8400,00 8400,00 O109-2020-76 stravné lístky 03.8.2020
20200326 50200707 REA Slovakia s.r.o. Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36196959 EUR 66,40 66,40 2015/8 nájom park.miesta za 08/2020 03.8.2020
20200327 2932020 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 44325851 EUR 1287,83 1287,83 9/2020 upratovanie za 07/2020 05.8.2020
20200328 1132755261 Martinus, s.r.o. Gorkého 4, 03601 Martin, SK 45503249 EUR 363,80 363,80 O102-2020-43 knihy 08T0106 05.8.2020
20200329 2020019031 Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, 81109 Bratislava, SK 35800861 EUR 165,60 165,60 O109-2020-81 inzercia pracovnej ponuky 05.8.2020
20200330 1012047864 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 146,58 146,58 10/2019 EE - Zv.19 za 08/2020 05.8.2020
20200331 1012047863 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 1501,04 1501,04 10/2019 EE-Hl.10,Vr.2,Zv.21,Pr.1 Mi.1 za 08/2020 05.8.2020
20200332 2003292 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 173,79 173,79 O102-2020-50 knihy 08T0106 05.8.2020
20200333 2011220570 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 3910,52 3910,52 67/22/2016 teplo Hl.10,Prib.1 za 07/2020 06.8.2020
20200334 2011220569 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 1252,78 1252,78 67/22/2016 teplo Zv.19 a Zv.21 za 07/2020 06.8.2020
20200335 8265791375 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 1,50 1,50 25/2019 telek.služby za 07/2020 06.8.2020
20200336 92029015 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 86,40 86,40 2/2018 pramenitá voda za 07/2020 06.8.2020
20200319 8200016480 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 EUR 110,00 110,00 6/2020 plyn Zv. 19 za 08/2020 07.8.2020
20200320 8200016482 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK 46113177 EUR 308,00 308,00 6/2020 plyn Pri Mikl.v.1 za 08/2020 07.8.2020
20200341 10200568 DALI-BB, s.r.o. Krátka 17, 97405 Banská Bystrica, SK 36045144 EUR 99,00 99,00 O102-2020-49 knihy 08T0106 07.8.2020
20200342 10200569 DALI-BB, s.r.o. Krátka 17, 97405 Banská Bystrica, SK 36045144 EUR 98,00 98,00 O102-2020-49 knihy 08T0106 07.8.2020
20200343 1017349 PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavkov, SK 35463066 EUR 367,69 367,69 O102-2020-51 knihy 08T0106 07.8.2020
20200344 920002508 Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava, SK 31348262 EUR 288,15 288,15 O102-2020-52 knihy 08T0106 07.8.2020
20200337 2020048 JUDr. Alena Zadáková,advokátka Kováčska 32, 04001 Košice, SK 17072760 EUR 217,30 217,30 20/2020 právne služby 10.8.2020
20200338 91259591 HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. Galvaniho 9, 82104 Bratislava, SK 35838949 EUR 569,96 569,96 O113-2020-82 PVC 10.8.2020
20200339 2020062 Advokátska kancelária Granec, spol. s r.o. Kováčska 28, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 46916482 EUR 480,00 480,00 1/2020 právne služby za 07/2020 11.8.2020
20200340 120200200 Študentský servis, s.r.o. Jedlíkova 5, 04011 Košice, SK 43899561 EUR 206,28 206,28 O113-2020-64, O113-2020-5 sťahovanie nábytku 11.8.2020
20200345 202010818 Inform lib, s.r.o. Bratislavská 14, 01001 Žilina, SK 47117362 EUR 604,00 604,00 O102-2020-53 knihy 08T0106 11.8.2020
20200346 1052025227 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 632,69 632,69 10/2019 vyúčtovanie EE za 07/2020 12.8.2020
20200347 1200842255 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19,30 19,30 MKSR IPT 001 IPT telefóny - 2 ks za 08/2020 13.8.2020
20200348 9001342282 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 301,85 301,85 8/2019 pošt.služby za 07/2020 14.8.2020
20200349 3200000516 Prešovská univerzita v Prešove ul. 17.novembra 13, 08001 Prešov, SK 17070775 EUR 310,10 310,10 O102-2020-55 knihy 08T0106 14.8.2020
20200350 91259591 HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. Galvaniho 9, 82104 Bratislava, SK 35838949 EUR 225,42 225,42 O113-2020-82 pokládka PVC 14.8.2020
20200351 42020 Spišský dejepisný spolok Námestie Majstra Pavla 60, 05401 Levoča, SK 31967230 EUR 34,90 34,90 O102-2020-56 knihy 17.8.2020
20200352 13000306 SLOVART-G.T.G.s.r.o. Krupinská 4, 85101 Bratislava, SK 31346359 EUR 582,86 582,86 O102-2020-48 knihy 17.8.2020
20200353 3200001060 Univerzita Mateja Bela v B.B. Národná 12, 97401 Banská Bystrica, SK 30232295 EUR 198,10 198,10 O102-2020-54 knihy 18.8.2020
20200360 6612022993 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 13,90 13,90 telefonicky posúdenie exist.telek.zariadení 18.8.2020
20200354 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 293,86 293,86 5/2020 telek.služby a internet 19.8.2020
20200355 2020084 Safety Management s.r.o. Kostalianska cesta 131, 04001 Košice, SK 46747397 EUR 118,80 118,80 26/2019 služby BOZP a PO za 07/2020 20.8.2020
20200356 162020 Ing. František Priščák Hlinková 22, 04002 Košice, SK 31305865 EUR 750,00 750,00 O113-2020-72 Prípravná dokum.opravy a vým.rozvodov stud.vody 24.8.2020
20200357 1150870 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 211,05 211,05 O102-2020-59 knihy 08T0106 25.8.2020
20200358 302020 Peter Baláž ESPERO Víťazná 840/67A, 95804 Partizánske, SK 40269353 EUR 17,40 17,40 O102-2020-57 knihy 26.8.2020
20200359 2020028 TRIZON s.r.o. Južná trieda 66, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36778460 EUR 16968,94 16968,94 32/2020 oprava a výmena elektroinšt.suterén Hl.10 26.8.2020
20200361 3200001981 Žilinská univ. v Žiline,vydavateľstvo EDIS Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, SK 00397563 EUR 115,01 115,01 O102-2020-60 knihy 26.8.2020
20200362 2500169823 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 256,48 256,48 1/2003 vodné a stočné Zv.19,21,Prib.1 27.8.2020
20200363 1047625 Jozef Kameník M.R.Štefaníka 10, 02801 Trstená, SK 45970254 EUR 148,71 148,71 O113-2020-86 konferenčný stolík 28.8.2020
20200364 72021012 CENTRALCHEM, s.r.o. Cementárenská cesta 16, 97401 Banská Bystrica, SK 31625444 EUR 71,20 71,20 O113-2020-87 uhličitan horečnatý zásaditý 31.8.2020
20200365 1020200088 UNIRES-Bau s.r.o. Vodárenská 2, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 46447890 EUR 1415,68 1415,68 O113-2020-79 úprava podlahy Hl.10 31.8.2020
20200366 1020200089 UNIRES-Bau s.r.o. Vodárenská 2, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 46447890 EUR 330,62 330,62 O113-2020-84 úprava podlahy Hl.10-naviac práce 31.8.2020
20200367 1020200090 UNIRES-Bau s.r.o. Vodárenská 2, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 46447890 EUR 1217,50 1217,50 O113-2020-65 sanácia omietok Rešt.d.Pri Mikl.v.1 31.8.2020
20200368 1020200091 UNIRES-Bau s.r.o. Vodárenská 2, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 46447890 EUR 585,35 585,35 O113-2020-74 sanácia omietok RD Pri Mikl.v.1-naviac práce 31.8.2020