piatok, 22.10.2021 Dnes: Sergej Zajtra: Alojzia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Vážení návštevníci!

Od 18. októbra 2021 do polovice decembra 2021 musíme obmedziť služby našich študovní na 1. NP v budove na Hlavnej 10.

Dôvodom je výmena okien a stavebné práce súvisiace s odstraňovaním havarijných stavov. Veríme, že ospravedlníte tento dočasný diskomfort, počas ktorého Vám ponúkame k štúdiu náhradné priestory.

Spýtajte sa našich konzultantov, ktorí Vám poradia. Ďakujeme za pochopenie.

Faktúry 2016 - december

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20160440 201600828 Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK 36138517 EUR 49.90 49.90 obj.čitateľa MMVS-poplatok za knihy 01/12/2016
20160441 116511805 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5364.00 5364.00 O109-2016-58 stravné lístky na 12/16 01/12/2016
20160442 1604337 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 477.20 477.20 O102-2016-94 knihy 01/12/2016
20160444 1600092 ITPS, s.r.o. Orešianska 9, 91701 Trnava, SK 44459645 EUR 66.00 66.00 Biblosféry 2016-úč.poplatok Krištof 01/12/2016
20160443 7328382681 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 420.00 420.00 2016/4 Dodatok1 plyn za 12/2016 02/12/2016
20160445 81035087 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 7.06 7.06 2016/1 dezinf.dávk.vody za 12/16 05/12/2016
20160446 82075875 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 259.32 259.32 2016/1 pramenitá voda za 11/2016 05/12/2016
20160447 201600860 Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK 36138517 EUR 4.05 4.05 objednávka čitateľa digitálne kópie 05/12/2016
20160448 163109601 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.16 38.16 2008/1 náj.rohoží za 11/2016 05/12/2016
20160449 50161042 REA Slovakia, a.s. Južná trieda 125, 04001 , SK 36196959 EUR 66.40 66.40 2015/8 nájom park.miesta za 12/16 05/12/2016
20160450 1160065 Elfa s.r.o. Letná 9, 04200 Košice, SK 31648410 EUR 884.28 884.28 O102-2016-96 knihy 06/12/2016
20160451 11201601 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 650.00 650.00 2014/5 +dodatky upratovanie Hlavná 10 za 11/2016 07/12/2016
20160452 3791154035 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 14.00 14.00 zmluva telef.služby za 12/2016 07/12/2016
20160453 1611221121 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 7923.74 7923.74 2015/4 teplo Hl.10+Prib.1 za 11/2016 08/12/2016
20160454 1611221120 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 2517.55 2517.55 2015/3 teplo Zv.19+21 za 11/2016 08/12/2016
20160455 261135 Veronika Rusnačková-LIFTEX Exnárova 6, 04022 Košice, SK 17251605 EUR 157.44 157.44 2009/1+dodatok1 odb.prehl.výťahu Prib.1 08/12/2016
20160456 1150173 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 863.45 863.45 O102-2016-98 knihy 09/12/2016
20160457 16243204 TUCHYŃA VÝTAHY s.r.o. Letná 27, 04001 , SK 45378398 EUR 59.50 59.50 2013/8 údržba a servis výťahu za 11/2016 09/12/2016
20160458 860506 Mediaprint-Kapa Press., a.s. Vajnorská 137, 83104 Bratislava, SK 35792281 EUR 3971.49 3971.49 O102-2016-91 časopisy 09/12/2016
20160459 172016 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500.00 500.00 2014/2 právne služby za 11/2016 12/12/2016
20160460 20160448 Kristian Petro-Polygra Plus Uralská 1493/15, 04012 Košice, SK 48066257 EUR 198.00 198.00 O108-2016-57 servis kopír.zariadenia 12/12/2016
20160461 9000985322 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 265.55 265.55 50/1997 pošt.služby za 11/2016 13/12/2016
20160462 83122016 LV PROMO, spol. s r.o. Strojnícka 84, 82105 Bratislava, SK 35977264 EUR 26.40 26.40 O102-2016-119 časopis 13/12/2016
20160463 3160004484 Žilinská Univ. v Žiline,vydavateľstvo EDIS Vysokoškolákov 24, 01084 Žilina, SK 00397563 EUR 956.37 956.37 O102-2016-120 knihy 13/12/2016
20160464 701062755 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 800.48 800.48 2016/2 EE Vrátna za 11/2016 16/12/2016
20160465 7170869085 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 804.02 804.02 2016/2 EE Hl.10 za 11/2016 16/12/2016
20160466 7131075988 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 196.25 196.25 2016/2 EE Mikl.1+Zv.21 za 11/2016 16/12/2016
20160467 2192016 Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici Lazovná 9, 97558 Banská Bystrica, SK 35987006 EUR 19.65 19.65 obj.čitateľa MVS-knihy 19/12/2016
20160468 7010627685 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 660.55 660.55 2016/2 EE Prib. 1 za 11/2016 19/12/2016
20160469 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 479.84 479.84 zmluva telef.+internet 19/12/2016
20160470 20168158 Matica slovenská Nám. J. C. Hronského 1, 03652 Martin, SK 00179027 EUR 15.60 15.60 O102-2016-103 periodiká 19/12/2016
20160471 1652071 Naše pole, s.r.o. Hlohovecká 2, 95141 Lužianky, SK 36539015 EUR 15.96 15.96 O102-2016-118 periodiká 19/12/2016
20160472 957445 Mediaprint-Kapa Press., a.s. Vajnorská 137, 83104 Bratislava, SK 35792281 EUR 33.00 33.00 O102-2016-91 periodiká 19/12/2016
20160473 201707587 Petit Press, a.s. Letná 47, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 35790253 EUR 1514.50 1514.50 O102-2016-106 periodiká 19/12/2016
20160474 2016800029 TIGIS, spol. s r.o. Pod premenem 1, 14000 Praha 4, CZ 48033961 EUR 12.00 12.00 O102-2016-111 periodiká 19/12/2016
20160475 2016202 AEPress s.r.o. Bajzova 7, 82108 Bratislava, SK 31388671 EUR 177.60 177.60 O102-2016-110 periodiká 19/12/2016
20160476 3517027 SLOVART-G.T.G.s.r.o. Krupinská 4, 85101 Bratislava, SK 31346359 EUR 4322.00 4322.00 O102-2016-82 periodiká 19/12/2016
20160477 10160236 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 994.91 994.91 O102-2016-97 knihy 19/12/2016
20160478 1604896 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 296.42 296.42 O102-2016-121 knihy 20/12/2016
20160479 9001700149 SUWECO Zátišie 10, 83103 Bratislava, SK 25094769 EUR 4959.60 4959.60 O102-2016-84 časopisy 20/12/2016
20160480 9001700150 SUWECO Zátišie 10, 83103 Bratislava, SK 25094769 EUR 3250.80 3250.80 O102-2016-83 časopisy 20/12/2016
20160481 1013505 PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavkov, SK 35463066 EUR 573.63 573.63 O102-2016-122 knihy 22/12/2016
20160482 2016041 Albertina icome Bratisl.s.r.o. Cukrová 14, 81108 Bratislava, SK 35681811 EUR 405.00 405.00 O108-2016-59 BiblioMedica - DVD-ROM 22/12/2016
20160483 1150184 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 522.87 522.87 O102-2016-123 knihy 28/12/2016
20160484 1612332 MATINÉ s.r.o. Bukurešská 7, 04013 , SK 36201936 EUR 460.40 460.40 O101-2016-60 kontrola hasiacich prístrojov 28/12/2016
20160485 2016060 VEDA, vydavateľstvo SAV Bradáčova 7, 85286 , SK 00166758 EUR 12.00 12.00 čas. 29/12/2016

Faktúry 2016 - november

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20160409 116510789 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5166.00 5166.00 O109-2016-55 stravné lístky na 11/2016 02/11/2016
20160410 50160959 REA Slovakia, a.s. Južná trieda 125, 04001 , SK 36196959 EUR 66.40 66.40 2015/8 nájom park.miesta za 11/2016 02/11/2016
20160411 7328365286 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 420.00 420.00 2016/4 Dodatok1 plyn za 11/2016 03/11/2016
20160412 10201601 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 650.00 650.00 2014/5 +dodatky upratovanie Hl.10 za 10/2016 03/11/2016
20160413 10160191 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 470.37 470.37 O102-2016-80 knihy 03/11/2016
20160414 1603737 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 494.78 494.78 O102-2016-87 knihy 03/11/2016
20160415 8116001141 Albatros Media Slovakia s.r.o. Hattalová 12, 83103 Bratislava, SK 46106596 EUR 366.13 366.13 O102-2016-88 knihy 03/11/2016
20160416 7458960065 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 137.45 137.45 2016/2 EE Zv.19 za 11/2016 04/11/2016
20160417 142016 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500.00 500.00 2014/2 právne služby za 10/2016 07/11/2016
20160418 82074891 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 130.56 130.56 2016/1 pramenitá voda za 10/2016 07/11/2016
20160419 81034471 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 7.06 7.06 2016/1 dezinf.dávk.vody za 11/2016 07/11/2016
20160420 1611221005 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 1605.82 1605.82 2015/3 teplo Zv.19+21 za 10/2016 08/11/2016
20160421 1611221006 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 6015.95 6015.95 2015/4 teplo Hl.10+Prib.1 za 10/2016 08/11/2016
20160422 16242757 TUCHYŃA VÝTAHY s.r.o. Letná 27, 04001 , SK 45378398 EUR 59.50 59.50 2013/8 údržba a servis výťahu za 10/2016 08/11/2016
20160424 2790219817 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 15.43 15.43 zmluva tel.služby za 10/2016 08/11/2016
20160423 13326642 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, 83605 Bratislava, SK 31333524 EUR 398.00 398.00 O102-2016-90 čas. 09/11/2016
20160425 6800799348 Komunálna poisťovňa, a.s. Dr.V.Clementisa 10, 82102 Bratislava, SK 31595545 EUR 236.45 236.45 6800799348 havar.poist.Opel 11/11/2016
20160426 9000974107 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 269.75 269.75 50/1997 pošt.služby za 10/2016 11/11/2016
20160427 46161087 Železničné zdravotníctvo KE Masarykova 9, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36582433 EUR 35.95 35.95 zmluva vstupná zdrav.prehliadka za 10/2016 15/11/2016
20160428 7102597291 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 816.01 816.01 2016/2 EE Hlavná 10 za 10/2016 15/11/2016
20160432 5375068982 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 484.75 484.75 A3823014 tel.+internet 18/11/2016
20160429 310171612 Združenie použív.Slov.akad.dát.siete SANET Vazovova 5, 81269 Bratislava, SK 17055270 EUR 796.65 796.65 3101799 poplatok SANET 10-12/2016 21/11/2016
20160430 7010624360 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 1396.69 1396.69 2016/2 EE Prib.1+Vrátna za 10/2016 21/11/2016
20160431 7102597895 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 244.72 244.72 2016/2 EE Pri Mikl.v.1+Zv.21 za 10/2016 21/11/2016
20160436 1620544 Sprinton, s.r.o. Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava, SK 44396368 EUR 33.60 33.60 O102-2016-67 knihy 22/11/2016
20160433 1150167 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 917.73 917.73 O102-2016-93 knihy 22/11/2016
20160434 14946 UniKnihy.sk, s.r.o. Gajova 4, 81109 Bratislava, SK 36683132 EUR 926.86 926.86 O102-2016-89 knihy 22/11/2016
20160435 2162019502 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 EUR 67.93 67.93 O109-2016-56 kalendáre na r.2017 23/11/2016
20160437 160416 TYPOPRESS-tlačiareň, s.r.o. Pod horou 8, 04016 Košice, SK 36200891 EUR 5490.00 5490.00 O106-2016-46 tlač publik.Dejatelia Vých.Slov.1.diel 28/11/2016
20160438 160417 TYPOPRESS-tlačiareň, s.r.o. Pod horou 8, 04016 Košice, SK 36200891 EUR 1100.00 1100.00 O106-2016-46 Grafická úprava publ.Dejatelia vých. Slov.1.diel 28/11/2016
20160439 2121848983 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 190.94 190.94 01/326/2003 vodné+stočné Zv.19+21, Prib.1 29/11/2016

Faktúry 2016 - október

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20160369 116509678 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5364.00 5364.00 O109-2016-52 stravné lístky na 10/2016 03/10/2016
20160372 50160872 REA Slovakia, a.s. Južná trieda 125, 04001 , SK 36196959 EUR 66.40 66.40 2015/8 náj.park.miesta za 10/2016 04/10/2016
20160373 3102016 RADEXY s.r.o. Šafárikova 17, 04011 Košice, SK 36692409 EUR 330.00 330.00 O109-2016-49 odb.prehl. a odb.skúška plyn.zariadení 05/10/2016
20160374 7328347740 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 420.00 420.00 2016/4 Dodatok1 plyn za 10/2016 05/10/2016
20160375 7458924353 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 137.45 137.45 2016/2 EE Zv.19 za 10/2016 05/10/2016
20160376 1042016 Michal Sopko LUMIS SLOVAKIA Ukrajinská 1190/27A, 04018 Košice - Krásna, SK 34860703 EUR 60.00 60.00 O106-2016-53 presťahovanie kat. skríň 06/10/2016
20160377 52016 Peter Hreško Bauerová 28, 04023 Košice, SK 10812504 EUR 312.40 312.40 O109-2016-50 oprava strechy Prob.1 06/10/2016
20160378 42016 Peter Hreško Bauerová 28, 04023 Košice, SK 10812504 EUR 344.00 344.00 O109-2016-51 vyčistenie žľabov Zv.19 06/10/2016
20160379 81033835 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 7.06 7.06 2016/1 dezinf.dávk.vody za 10/2016 06/10/2016
20160380 82073895 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 97.92 97.92 2016/1 pramenitá voda za 09/2016 06/10/2016
20160381 311052 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, P.O.Box 28, 81101 Bratislava, SK 00420166 EUR 5.22 5.22 popl. LITE za 3. Q 2016 07/10/2016
20160382 2121638567 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 871.51 871.51 zmluva zrážková voda za 3. Q 2016 07/10/2016
20160383 9201601 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 650.00 650.00 2014/5 +dodatky upratovanie Hl.10 za 09/2016 07/10/2016
20160384 2789285371 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 14.00 14.00 zmluva tel. služby za 09/2016 10/10/2016
20160385 7140971932 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR -583.91 -583.91 2016/2 vyúčtovanie EE MI1. Zv.21-1.1.16-30.9.16 10/10/2016
20160386 1620400 Sprinton, s.r.o. Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava, SK 44396368 EUR 944.23 944.23 O102-2016-67 knihy 11/10/2016
20160387 201600450 Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK 36138517 EUR 69.15 69.15 O102-2016-71 knihy 11/10/2016
20160388 1611220952 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 3794.15 3794.15 2015/4 teplo Hl.10+Prib.1 za 09/2016 11/10/2016
20160389 1611220951 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 1065.53 1065.53 2015/3 teplo Zv.19+21 za 09/2016 11/10/2016
20160390 1161021713 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 35680202 EUR 1.26 1.26 swanis/1003603 hovorné za 09/2016 12/10/2016
20160391 1013342 PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavkov, SK 35463066 EUR 676.56 676.56 O102-2016-79 knihy 12/10/2016
20160392 46160967 Železničné zdravotníctvo KE Masarykova 9, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36582433 EUR 65.26 65.26 2015/9 preventívne prehliadky za 09/2016 12/10/2016
20160400 22016 OZ Galanta literárna Krásna 1121/95, 92401 Galanta, SK 37990268 EUR 20.00 20.00 O102-2016-78 knihy 12/10/2016
20160399 132016 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500.00 500.00 2014/2 právne služby za 09/2016 13/10/2016
20160393 9000968453 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 125.55 125.55 50/1997 pošt.služby za 09/2016 13/10/2016
20160394 7010618075 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 613.32 613.32 2016/2 EE Hlavná 10 za 09/2016 13/10/2016
20160395 7010618309 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 760.70 760.70 2016/2 EE Vrátna za 09/2016 17/10/2016
20160396 7010618356 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 428.76 428.76 2016/2 EE Prib.1 za 096/2016 17/10/2016
20160397 16714061 Centrum ved.-techn.inf. SR Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava, SK 00151882 EUR 12.00 12.00 O102-2016-76 čas. 17/10/2016
20160398 3160000805 Univer. Konštantína Filozofa Trieda A. Hlinku 1, 94974 Nitra, SK 00157716 EUR 684.87 684.87 O102-2016-77 knihy 17/10/2016
20160401 90000765 SLOVART-G.T.G.s.r.o. Krupinská 4, 85101 Bratislava, SK 31346359 EUR 151.80 151.80 O102-2016-81 knihy 18/10/2016
20160402 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 479.50 479.50 A3823014 tel.služby 19/10/2016
20160403 1000173137 Allianz-Slovenská poisť. a.s. Dostojovského rad 4, 81574 Bratislava, SK 00151700 EUR 781.32 781.32 1000173137 PZP AVIE na r.2017 20/10/2016
20160404 1160055 Elfa s.r.o. Letná 9, 04200 Košice, SK 31648410 EUR 683.71 683.71 O102-2016-85 knihy 21/10/2016
20160406 2121652444 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 241.33 241.33 01/326/2003 vodné+stočnéPri Mikl.v.1+Hl.10 24/10/2016
20160407 302016 Višňovský Andrej Hapákova 9, 08006 Ľubotice, SK 32938357 EUR 1500.00 1500.00 7/15 tvrdá šitá väzba periodík 26/10/2016
20160405 1150160 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 1163.50 1163.50 O102-2016-86 knihy 26/10/2016
20160408 163108774 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.16 38.16 2008/1 náj. rohoží za 10/2016 28/10/2016

Faktúry 2016 - september

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20160323 116147964 Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, 84104 Bratislava, SK 36421928 EUR 14.76 14.76 zmluva č.116147964 .sk doména svkk.sk od 16,09,16-16,09,17 01/9/2016
20160324 116508612 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5616.00 5616.00 O109-2016-44 stravné lístky na 09/2016 02/9/2016
20160325 163107033 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.16 38.16 2008/1 náj.rohoží za 08/2016 02/9/2016
20160327 16242203 TUCHYŃA VÝTAHY s.r.o. Letná 27, 04001 , SK 45378398 EUR 59.50 59.50 2013/8 údržba a servis výťahu za 08/2016 02/9/2016
20160328 10160152 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 66.84 66.84 O102-2016-64 knihy 05/9/2016
20160329 7328328997 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 420.00 420.00 2016/4 Dodatok1 plyn za 09/2016 05/9/2016
20160326 2016062 Česká akadem. zemědělských věd Těšnov 65/17, 11705 Praha 1, CZ 48135291 EUR 235.00 235.00 599/15 čas. 05/9/2016
20160330 8201601 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 650.00 650.00 2014/5 +dodatky upratovanie za 08/2016 06/9/2016
20160331 7458885368 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 421.54 421.54 2016/2 EE Mikl.1, Zv.19+21 za 09/2016 06/9/2016
20160332 1602892 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 113.84 113.84 O102-2016-62 knihy 06/9/2016
20160335 50160778 REA Slovakia, a.s. Južná trieda 125, 04001 , SK 36196959 EUR 66.40 66.40 2015/8 nájom park.miesta za 09/2016 06/9/2016
20160336 5788354547 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 14.00 14.00 zmluva telefón za 08/2016 07/9/2016
20160337 14525 UniKnihy.sk, s.r.o. Gajova 4, 81109 Bratislava, SK 36683132 EUR 1313.12 1313.12 O102-2016-61 knihy 07/9/2016
20160333 82072864 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 122.40 122.40 2016/1 pramenitá voda za 08/2016 07/9/2016
20160334 81033204 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 7.06 7.06 2016/1 dezinf.dávkovača vody za 09/2016-2 ks 07/9/2016
20160349 2162014541 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 EUR 374.46 374.46 O105-2016-43 kanc.materiál 07/9/2016
20160338 1611220874 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 1065.53 1065.53 2015/3 teplo Zv.19+21 za 08/2016 08/9/2016
20160339 1611220875 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 3708.58 3708.58 2015/4 teplo Hl.10+Prib.1 za 08/2016 08/9/2016
20160340 2016800001 TIGIS, spol. s r.o. Pod premenem 1, 14000 Praha 4, CZ 48033961 EUR 12.00 12.00 obj. 612/15 čas. 08/9/2016
20160341 2016046 Univerzitná knižnica v Bratislave Michalská 1, 81417 Bratislava, SK 00164631 EUR 61.50 61.50 MVS MMVS kópie článkov 08/9/2016
20160342 9121400036 SUWECO Zátišie 10, 83103 Bratislava, SK 25094769 EUR -16.98 -16.98 588/13 čas. dobropis 09/9/2016
20160343 9121500062 SUWECO Zátišie 10, 83103 Bratislava, SK 25094769 EUR -20.00 -20.00 579/14 čas. dobropis 09/9/2016
20160344 112016 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500.00 500.00 2014/2 práv.služby za 08/2016 12/9/2016
20160345 442016 PROMTECH-Peter Paták Varšavská 21, 04013 Košice, SK 14305623 EUR 89.36 89.36 2015/6 oprava EZS 13/9/2016
20160346 1160926756 SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 35680202 EUR 2.89 2.89 swanis/1003603 hovorné za 08/2016 13/9/2016
20160347 61834210 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK 36371271 EUR 31.60 31.60 O102-2016-66 čas. 13/9/2016
20160348 9000961672 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 121.60 121.60 50/1997 pošt.služby za 08/2016 13/9/2016
20160350 216059010 LIVONEC SK, s.r.o. Krivá 18, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 48121347 EUR 156.00 156.00 Bárányová-odb.príprava technikov PO 17/9/2016
20160351 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 467.21 467.21 A3823014 tel. + internet 19/9/2016
20160355 7250035891 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 780.13 780.13 2016/2 EE-Vrátna ul. za 08/2016 19/9/2016
20160356 7010614899 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 442.19 442.19 2016/2 EE-Pribinova 1 za 08/2016 19/9/2016
20160357 7010614755 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 446.41 446.41 2016/2 EE-Hlavná 10 za 08/2016 19/9/2016
20160352 5916034144 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 EUR 84.00 84.00 572/15 čas. 20/9/2016
20160353 10160156 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 66.44 66.44 O102-2016-68 knihy 21/9/2016
20160354 21609058 Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C, 82104 Bratislava, SK 35743468 EUR 1501.85 1501.85 O108-2016-45 tonery 22/9/2016
20160358 1160044 Elfa s.r.o. Letná 9, 04200 Košice, SK 31648410 EUR 468.50 468.50 O102-2016-70 knihy 22/9/2016
20160359 1013316 PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavkov, SK 35463066 EUR 650.17 650.17 O102-2016-69 knihy 23/9/2016
20160360 242016 Višňovský Andrej Hapákova 9, 08006 Ľubotice, SK 32938357 EUR 1500.00 1500.00 7/15 väzba periodík 26/9/2016
20160361 1150153 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 941.28 941.28 O102-2016-74 knihy 26/9/2016
20160362 20160900 BSP Softwaredistribution a.s. K Železnej studienke 27, 81104 Bratislava, SK 00685399 EUR 890.40 890.40 36/2016 Notebook 26/9/2016
20160363 160270 IDENTCODE, s.r.o. Družstevná 2, 94501 Komárno, SK 34147896 EUR 751.38 751.38 O105-2016-48 etikety s čiar.kódom a prelepky 26/9/2016
20160364 1601020785 Dzurňák Tomáš Ing. D & D Južná trieda 78, 04001 Košice, SK 14382857 EUR 163.28 163.28 O109-2016-47 čistiace potreby 27/9/2016
20160365 6800571407 Komunálna poisťovňa, a.s. Dr.V.Clementisa 10, 82102 Bratislava, SK 31595545 EUR 344.06 344.06 6800799348 PZP Opel Vectra 27/9/2016
20160366 1603158 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 373.02 373.02 O102-2016-75 knihy 30/9/2016
20160367 16242365 TUCHYŃA VÝTAHY s.r.o. Letná 27, 04001 , SK 45378398 EUR 59.50 59.50 2013/8 údržba a servis výťahu za 09/2016 30/9/2016
20160368 163107891 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.16 38.16 2008/1 náj.rohoží za 09/2016 30/9/2016
20160370 5916036247 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 EUR 124.15 124.15 O102-2016-72 čas. 30/9/2016
20160371 5916036248 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 EUR 26.40 26.40 O102-2016-73 čas. 30/9/2016

Faktúry 2016 - august

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20160284 13044 EGO SLOVAKIA, s.r.o. , 07636 Veľký Kamenec, SK 31725325 EUR 516.40 516.40 0109-2016-40 PVC a koberec 01/8/2016
20160285 7328310532 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 420.00 420.00 2016/4 Dodatok1 plyn za 08/2016 01/8/2016
20160286 163106023 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.16 38.16 2008/1 náj.rohoží za 07/2016 01/8/2016
20160291 50160696 REA Slovakia, a.s. Južná trieda 125, 04001 , SK 36196959 EUR 66.40 66.40 zmluva č.01/2013/Hl.8/PA náj.park.miesta za 08/2016 01/8/2016
20160292 116507710 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5652.00 5652.00 O109-2016-39 stravné lístky na 08/2016 02/8/2016
20160290 2016100304 WEBMAXX SLOVAKIA s.r.o. Družstevný rad 958/10, 94301 Štúrovo, SK 48076571 EUR 499.20 499.20 O108-2016-38 snímač čiarových kódov-2 ks 03/8/2016
20160300 92016 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500.00 500.00 2014/2 práv.služby za 07/2016 04/8/2016
20160293 7458848933 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 421.54 421.54 2016/2 EE Mikl.v.1, Zv.19+21 za 08/2016 04/8/2016
20160294 82071847 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 133.80 133.80 2016/1 pramenitá voda za 07/2016 04/8/2016
20160295 81032579 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 7.06 7.06 2016/1 dezinf.dávkovača vody za 08/2016 Prib.1+Hl.10 04/8/2016
20160296 1611220725 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 3708.58 3708.58 2015/4 teplo Hl.10+Prib.1 za 07/2016 05/8/2016
20160297 1611220724 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 1065.53 1065.53 2015/3 teplo Zv.19+21 za 07/2016 05/8/2016
20160301 2787423953 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 14.00 14.00 zmluva tel.služby za 07/2016 08/8/2016
20160302 46160738 Železničné zdravotníctvo KE Masarykova 9, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36582433 EUR 32.63 32.63 2015/9 vstupná prehliadka za 07/2016 09/8/2016
20160298 17119 VV MIX, s.r.o. Alžbetina 51, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36189626 EUR 2802.50 2802.50 O109-2016-36 interiér do miestnosti OOF 09/8/2016
20160299 7201601 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 650.00 650.00 2014/5 +dodatky upratovanie za 07/2016 09/8/2016
20160303 92016 ARTEX STAV Slovakia s.r.o. Bašťovanského 800/10, 04022 Košice, SK 47516011 EUR 120.00 120.00 O109-2016-42 pokladka PVC, doprava odvoz a likvidácia odpadu 10/8/2016
20160304 2016039 HORIZONT-žalúzie, s.r.o. Rožňavská 16, 04011 Košice, SK 46965785 EUR 337.50 337.50 O109-2016-27 vertikálne žalúzie Hl.10 10/8/2016
20160305 2162300405 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 EUR 604.80 604.80 O107-2016-41 lepenka pre KD 10/8/2016
20160307 1602703 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 189.80 189.80 O102-2016-57 knihy 10/8/2016
20160308 1160041 Elfa s.r.o. Letná 9, 04200 Košice, SK 31648410 EUR 398.00 398.00 O102-2016-58 knihy 10/8/2016
20160309 1150146 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 937.35 937.35 O102-2016-59 knihy 10/8/2016
20160310 8116000190 Albatros Media Slovakia s.r.o. Hattalová 12, 83103 Bratislava, SK 46106596 EUR 787.77 787.77 O102-2016-60 knihy 10/8/2016
20160306 160128 EKOMIDO, s.r.o. Partizánska 3405, 08501 Bardejov, SK 31691994 EUR 4848.70 4848.70 O109-2016-32 stavebné práce Hl.10 11/8/2016
20160311 9000952809 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 132.00 132.00 zmluva č.50/1997 pošt.služby za 07/2016 12/8/2016
20160312 7140957822 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 355.73 355.73 2016/2 EE Hl.10 za 07/2016 12/8/2016
20160316 160222 IDENTCODE, s.r.o. Družstevná 2, 94501 Komárno, SK 34147896 EUR 803.04 803.04 O105-2016-37 čiarové kódy a prelepky 12/8/2016
20160313 7010611474 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 762.67 762.67 2016/2 EE Vrátna za 07/2016 15/8/2016
20160314 7010611751 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 417.05 417.05 2016/2 EE Prib.1 za 07/2016 15/8/2016
20160315 382016 PROMTECH-Peter Paták Varšavská 21, 04013 Košice, SK 14305623 EUR 694.90 694.90 2015/6 odb.prehl. EZS+odstránenie porúch+prekladka 15/8/2016
20160317 260758 Veronika Rusnačková-LIFTEX Exnárova 6, 04022 Košice, SK 17251605 EUR 171.60 171.60 2009/1+dodatok1 odb.prehliadka výťahu Prib.1 16/8/2016
20160318 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 480.11 480.11 rámcová zmluva telef.+internet 17/8/2016
20160319 310171609 Združenie použív.Slov.akad.dát.siete SANET Vazovova 5, 81269 Bratislava, SK 17055270 EUR 796.65 796.65 2001/1 +d sanet za 07-09/2016 19/8/2016
20160320 2121441036 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 222.77 222.77 zmluva č.01/326/2003 vodné+stočné Zv.19+21, Prib.1 24/8/2016
20160321 6800799348 Komunálna poisťovňa, a.s. Dr.V.Clementisa 10, 82102 Bratislava, SK 31595545 EUR 236.45 236.45 zmluva č.6800799348 havarijné poisteniue Opel 5.6.-5.12.2016 26/8/2016
20160322 1150150 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 441.72 441.72 O102-2016-63 knihy 26/8/2016