nedeľa, 19.05.2019 Dnes: Gertrúda Zajtra: Bernard

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam o zmene v Knižničnom poriadku

Vážení používatelia služieb knižnice, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. mája 2019 vstupuje do platnosti Dodatok č. 2 ku Knižničnému poriadku Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.

Mapy budov ŠVK v Košiaciah

Táto stránka nevyhovuje štandardom W3C XHTML 1.0 Transitional

Budova na ulici Hlavná č. 10

Podstatná časť služieb pre čitateľov a návštevníkov Štátnej vedeckej knižnice je sústredená v budove na Hlavnej ulici číslo 10, v ktorej je aj hlavné sídlo organizácie.

Budova na ulici Pribinova č. 1

Oddelenie bibliografie a oddelenie doplňovania a spracovnia kníh a periodík majú svoje pracoviská na prvom poschodí, oddelenie špeciálnych fondov a školiace centrum je prízemí. Na nádvorí je Kultúrno vzdelávacie centrum.

Budova na ulici Pri Miklušovej väznici č. 1

V starobylej budove sídli časť oddelenia bibliografie a oddelenie historických fondov s bohatou príručnou knižnicou a študovňou a reštaurátorské pracovisko.

Budova na ulici Zvonárska č. 19

Dnes je budova využitá na sklady knižničného fondu s knihárskou dielňou na nádvorí.

Budova na ulici Zvonárska č. 21

V súčasnosti budova slúži oddeleniu prevádzky, pracovisku údržby a fotodielni.