sobota, 21.09.2019 Dnes: Matúš Zajtra: Móric

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

MVS

  • Je to služba medzi právnickými osobami ( knižnicami a inými inštitúciami navzájom ). Prostredníctvom tejto služby môžete pre Vášho používateľa vypožičať z fondov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach dokument, ktorý Vaša knižnica nevlastní, alebo pre tohoto používateľa požiadať o zhotovenie kópie článku z periodík. Používateľ knižnice môže tiež požiadať o požičanie dokumentov z inej knižnice, aj zahraničnej.
  • Ak máte o takúto službu záujem, vyplňte žiadanku MVS. Žiadanku môže vyplniť iba knižnica, nie individuálny používateľ.
  • Pripomienky a otázky k MVS konzultujte s odbornou pracovníčkou MVS
  • Žiadanka MVS (kniha)
  • Žiadanka MVS (časopis)

Adresa:
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
MVS
Hlavná 10
042 30 KOŠICE