streda, 20.03.2019 Dnes: Víťazoslav Zajtra: Blahoslav

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oddelenie výpožičných služieb a študovní

Zabezpečuje absenčné a prezenčné vypožičiavanie dokumentov z fondov ŠVK a z iných knižníc prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS). Poskytuje odborné konzultantské a bibliograficko-informačné služby. Udržiava a sprístupňuje čitateľské katalógy. Podieľa sa na metodickej a vedeckovýskumnej činnosti, ako aj ďalších činnostiach ŠVK v rámci svojho zamerania. Spolupracuje so zahraničnými a domácimi partnermi pri plnení úloh medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS), InfoUSA a Britského centra.

Email je tvorený touto šablónou meno.priezvisko @ svkk.sk bez diakritiky.