nedeľa, 24.02.2019 Dnes: Matej Zajtra: Frederik, Frederika

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam - technické príčiny

Oznamujeme návštevníkom knižnice, že dňa 6.3. 2019 (streda) budú pracoviská knižnice na Hlavnej 10 a Pribinovej 1 v čase od 8:00 do 14:00 hod. zatvorené z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie. Pracovisko Pri Miklušovej väznici 1 bude prístupné v nezmenenom čase. Ďakujeme za pochopenie.

Oddelenie špeciálnych fondov a služieb

Zabezpečuje akvizíciu a spracovanie špeciálnych dokumentov, odbornú informačnú činnosť a výpožičné služby pre používateľov v rámci svojho pôsobenia. Pri šírení vedeckých a odborných poznatkov spolupracuje s vedeckými a odbornými organizáciami, spoločnosťami, priemyselnými podnikmi, malými a strednými podnikateľmi. Zabezpečuje rozvoj činnosti teritoriálneho strediska normalizačnej a firemnej literatúry, informačno-vedeckého centra a strediska patentových informácií na východnom Slovensku. Koordinuje činnosť kultúrno-vzdelávacieho centra, školiaceho centra a riadi ich prevádzku.

Email je tvorený touto šablónou meno.priezvisko @ svkk.sk bez diakritiky.