nedeľa, 19.05.2019 Dnes: Gertrúda Zajtra: Bernard

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam o zmene v Knižničnom poriadku

Vážení používatelia služieb knižnice, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. mája 2019 vstupuje do platnosti Dodatok č. 2 ku Knižničnému poriadku Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.

Oddelenie historických fondov

Doplňuje, spracováva a sprístupňuje vyčlenené fondy starých a vzácnych tlačí. Podieľa sa na riešení celoslovenských vedeckovýskumných úloh z oblasti dejín knižnej kultúry a participuje na plnení úloh Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie (SNRB). Poskytuje poradenské a informačné služby v oblasti historických fondov. Zabezpečuje ochranu a záchranu kultúrneho dedičstva v oblasti historických knižničných fondov v úzkej súčinnosti s ďalšími oddeleniami knižnice.

Email je tvorený touto šablónou meno.priezvisko @ svkk.sk bez diakritiky.