piatok, 22.03.2019 Dnes: Beňadik Zajtra: Adrián

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oddelenie historických fondov

Doplňuje, spracováva a sprístupňuje vyčlenené fondy starých a vzácnych tlačí. Podieľa sa na riešení celoslovenských vedeckovýskumných úloh z oblasti dejín knižnej kultúry a participuje na plnení úloh Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie (SNRB). Poskytuje poradenské a informačné služby v oblasti historických fondov. Zabezpečuje ochranu a záchranu kultúrneho dedičstva v oblasti historických knižničných fondov v úzkej súčinnosti s ďalšími oddeleniami knižnice.

Email je tvorený touto šablónou meno.priezvisko @ svkk.sk bez diakritiky.