piatok, 22.03.2019 Dnes: Beňadik Zajtra: Adrián

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oddelenie ekonomicko-správne

Zabezpečuje ekonomickú a hospodársko-technickú činnosť knižnice, prevádzku a údržbu objektov a technických zariadení ŠVK okrem výpočtovej techniky. Zodpovedá za finančný chod inštitúcie a realizáciu ekonomických zámerov a plánov, usmerňuje prijímanie, preraďovanie, uvoľňovanie a hodnotenie pracovníkov úseku a spolurozhoduje o mzdových otázkach, predkladá koncepciu rozvoja v rozsahu svojej pôsobnosti v súčinnosti s vedúcimi oddelení, konkretizuje pracovné úlohy v ročných plánoch, spracúva požadované materiály, prehľady a odborné stanoviská, atď.

Email je tvorený touto šablónou meno.priezvisko @ svkk.sk bez diakritiky.