piatok, 22.10.2021 Dnes: Sergej Zajtra: Alojzia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Vážení návštevníci!

Od 18. októbra 2021 do polovice decembra 2021 musíme obmedziť služby našich študovní na 1. NP v budove na Hlavnej 10.

Dôvodom je výmena okien a stavebné práce súvisiace s odstraňovaním havarijných stavov. Veríme, že ospravedlníte tento dočasný diskomfort, počas ktorého Vám ponúkame k štúdiu náhradné priestory.

Spýtajte sa našich konzultantov, ktorí Vám poradia. Ďakujeme za pochopenie.

Oddelenie informačných technológií, systémovej integrácie a digitalizácie

Zabezpečuje prevádzku a systémovú analýzu procesov prebiehajúcich v knižnici, LAN a WAN sietí. Zabezpečuje správu, údržbu, podporu a rozvoj automatizovaného knižničného systému (KIS) a ďalších IS v knižnici. Zodpovedá za správu, údržbu a rozvoj softvérových aplikácií používaných vo všetkých organizačných útvaroch knižnice, za dodržiavanie štandardov v oblasti IT, určuje pravidlá a režim práce s prostriedkami IT. Zodpovedá za dodržiavanie licencií a zmlúv v oblasti IT, zálohovanie a ochranu dát a informačnú bezpečnosť IS. Spracováva analýzu, stratégie a rozvoj IT. Spravuje webovú stránku knižnice. Zabezpečuje procesy digitalizácie a správy digitálnych dokumentov. Zodpovedá za činnosti a procesy súvisiace so sprístupnením a archiváciou digitálnych dokumentov.

Email je tvorený touto šablónou meno.priezvisko @ svkk.sk bez diakritiky.