piatok, 22.10.2021 Dnes: Sergej Zajtra: Alojzia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Vážení návštevníci!

Od 18. októbra 2021 do polovice decembra 2021 musíme obmedziť služby našich študovní na 1. NP v budove na Hlavnej 10.

Dôvodom je výmena okien a stavebné práce súvisiace s odstraňovaním havarijných stavov. Veríme, že ospravedlníte tento dočasný diskomfort, počas ktorého Vám ponúkame k štúdiu náhradné priestory.

Spýtajte sa našich konzultantov, ktorí Vám poradia. Ďakujeme za pochopenie.

Kancelária riaditeľa

Zodpovedá za agendu pre riaditeľa knižnice, organizovanie jeho programu, evidenciu a vybavovanie jeho korešpondencie, výkon registratúry, vybavovanie sťažností v zmysle príslušnej legislatívy , poskytovanie informácií v zmysle príslušnej legislatívy , evidenciu a výkazníctvo týkajúce sa služobnej dopravy a právne poradenstvo.

Email je tvorený touto šablónou meno.priezvisko @ svkk.sk bez diakritiky.