sobota, 23.02.2019 Dnes: Roman, Romana Zajtra: Matej

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam - technické príčiny

Oznamujeme návštevníkom knižnice, že dňa 6.3. 2019 (streda) budú pracoviská knižnice na Hlavnej 10 a Pribinovej 1 v čase od 8:00 do 14:00 hod. zatvorené z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie. Pracovisko Pri Miklušovej väznici 1 bude prístupné v nezmenenom čase. Ďakujeme za pochopenie.

Kancelária riaditeľa

Jednotlivé útvary kancelárie riaditeľa zabezpečujú operatívne úlohy súvisiace so smerovaním a odborným rozvojom knižnice, projektovou, personálnou, kontrolnou činnosťou, organizačnou a administratívnou agendou a styk s verejnosťou a médiami. Tieto útvary riadi priamo riaditeľ.

Email je tvorený touto šablónou meno.priezvisko @ svkk.sk bez diakritiky.