Tuesday, 19.10.2021 Today: Kristián Tomorrow: Vendelín

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Zoznam inštitúcií

Zoznam inštitúcií, ktorých vydávané čipové karty sú akceptované v ŠVK V  Košiciach

1.Knižnice

 • Centrum vedeckých a technických  informácií SR, Bratislava
 • Štátna vedecká knižnica v Prešove
 • Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
 • Slovenská lesnícka a drevárska knižnica vo Zvolene
 • Slovenská poľnohospodárska knižnica v Nitre
 • Univerzitná knižnica Bratislava
 • Ústredná knižnica SAV v Bratislave

2.Vysoké školy ( vydávajúce preukaz študenta, učiteľa i zamestnanca)

 • Akadémia policajného zboru v Bratislave
 • Akadémia umení v Banskej Bystrici
 • BIVŠ Bratislava
 • BISLA Bratislava
 • BVŠP Bratislava
 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Prešovská univerzita v Prešove
 • SEVŠ  V Skalici
 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
 • Trnavský univerzita v Trnave
 • Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave
 • Univerzita J. Selyeho v Komárne
 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach
 • Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach
 • Vysoká škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
 • Vysoká škola City University v Trenčíne
 • Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM v Prešove
 • Vysoká škola múzických umení v Bratislave
 • Vysoká škola Vyšegrádu v Sládkovičove
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

3.Stredné školy ( vydávajúce preukaz žiaka, učiteľa i zamestnanca)

 • Viď www.emcard.sk a aktuálny zoznam

4.Dopravné spoločnosti

 • Dopravný podnik mesta Košice
 • Dopravný podnik mesta Prešov
 • Eurobus, dopravná spoločnosť