Friday, 28.02.2020 Today: Zlatica Tomorrow: Radomír

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

V čase a priestore

Štátna vedecká knižnica v Košiciach Vás pozýva na otvorenie výstavy V čase a priestore venovanej životu a tvorbe piatich generácií košických staviteľov a projektantov z rodín Forgách, Rešatko (aj Resatkó) a Slafkovský. Vernisáž sa bude konať v stredu 16. októbra 2019 o 16:30 hod v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach, v Kultúrno-vzdelávacom centre n Pribinovej č.1.

Výstava »V čase a priestore« je kronikou života a diela piatich generácií staviteľov a v niektorých prípadoch súčasne aj projektantov, ktorí pochádzali z rodín Forgách, Rešatko (aj Resatkó) a Slafkovský. Od posledných desaťročí 19. storočia realizovali skúsenosti predchádzajúcich generácií (Michala a Júliusa Répászkého, Adolfa Soukupa), ale neskôr hlavne vlastné tvorivé nápady, zlepšovacie návrhy a prenášali umelecké cítenie pre detaily do svojich stavebných realizácií. Nimi navrhnuté a postavené obytné budovy, vily, školy, kostoly, či priemyselné stavby formovali vzhľad nielen Košíc, ale aj miest a obcí širokého okolia a mesta Budapešť. Ich stavby sú dodnes stojacimi pomníkmi ich práce, ktoré môžeme využívať a obdivovať aj v súčasnosti.

v021019 01

Výstava vznikla pri príležitosti 100. výročia úmrtia staviteľa Štefana (Istvána) Forgácha (1865-1919) z iniciatívy jeho pravnuka Ing. Kolomana Slafkovského a bude prístupná počas otváracích hodín knižnice na Pribinovej č. 1. do decembra 2019.

Linka plagát