Friday, 28.02.2020 Today: Zlatica Tomorrow: Radomír

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Výstava k 150. výročiu úmrtia Štefana Moyzesa, prvého predsedu Matice slovenskej

Štátna vedecká knižnica v Košiciach vás srdečne pozýva na prehliadku výstavy „Štefan Moyzes a Karol Kuzmány - zjednocovatelia slovenského národa“. Výstava pripravená z knižničných fondov ŠVK v Košiciach je inštalovaná v priestore požičovne na Hlavnej 10 pri príležitosti 150. výročia úmrtia Štefana Moyzesa, rímskokatolíckeho biskupa, pedagóga, národovca, zakladateľa a prvého predsedu Matice slovenskej a 100. výročia oživotvorenia Matice slovenskej. Výstava je verejnosti prístupná od pondelka do piatku od 8:00 do 19:00.

Linka na prílohu