Saturday, 21.09.2019 Today: Matúš Tomorrow: Móric

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Výstava Kolorit slovenského ornamentu 2019

Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Súkromné etnografické múzeum Humno v Košiciach, Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej a Dom Matice slovenskej v Košiciach Vás srdečne pozývajú na výstavu víťazných prác 9. ročníka súťaže v kreslení a maľovaní ornamentov „Kolorit slovenského ornamentu 2019“. Výstavu si môžete pozrieť v priestore požičovne ŠVK v Košiciach na Hlavnej 10 od pondelka do piatku od 7.00 do 19.00 hod. Potrvá do 27. júna 2019.

9. ročník súťaže v kreslení a maľovaní ornamentov

Poslaním súťaže v kreslení a maľovaní ornamentov je rozvíjať a zachovávať ľudovú ornamentiku, podporovať záujem verejnosti o túto formu umenia ako o duchovné a umelecké dedičstvo nášho národa. Pre mnohých je vzorom jeden z najvýznamnejších slovenských ornamentalistov Štefan Leonard Kostelníček (vl. menom Štefan Kostelničák (14. 2. 1900 Spišská Stará Ves - 19. 9. 1949 Košice) a jeho škola. Organizátori súťaže sa ňou snažia posilňovať slovenskú identitu a vzťah ku kultúrnemu dedičstvu, podporovať výtvarné talenty a na regionálnej úrovni poskytovať priestor na prezentáciu a konfrontáciu výsledkov v ornamentálnom prejave.

Príloha Výstava Kolorit slovenského ornamentu 2019 v040519 01