Sunday, 19.05.2019 Today: Gertrúda Tomorrow: Bernard

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam o zmene v Knižničnom poriadku

Vážení používatelia služieb knižnice, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. mája 2019 vstupuje do platnosti Dodatok č. 2 ku Knižničnému poriadku Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.

Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia

Východoslovenské múzeum v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vojenský historický ústav, Bratislava, MV SR, Štátny archív v Košiciach a Štátna vedecká knižnica v Košiciach Vás srdečne pozývajú na prednáškový cyklus a vernisáž výstavy „Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia. Prednáškový cyklus sa uskutoční 21. mája 2019 od 10.00 do 12.00 hod. v Historickej sále Rektorátu UPJŠ na Šrobárovej č. 2 v Košiciach. Vernisáž výstavy sa bude konať dňa 21. mája 2019 o 15.00 hod. vo Východoslovenskom múzeu na Námestí Maratónu mieru č. 2 v Košiciach. Výstava potrvá do 4. augusta 2019.

Príloha pdf

Príloha na Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia