Sunday, 19.05.2019 Today: Gertrúda Tomorrow: Bernard

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam o zmene v Knižničnom poriadku

Vážení používatelia služieb knižnice, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. mája 2019 vstupuje do platnosti Dodatok č. 2 ku Knižničnému poriadku Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.

Výstava Veriť – milovať – pracovať. Milan Rastislav Štefánik 1880 – 1919

Štátna vedecká knižnica v Košiciach a Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika, klub v Košiciach, Vás srdečne pozývajú na otvorenie výstavy „Veriť – milovať – pracovať. Milan Rastislav Štefánik 1880 – 1919“ s úvodným slovom PhDr. Ferdinanda Vrábela. Vernisáž sa uskutoční dňa 15. mája 2019 o 16.00 hod. v Kultúrno-vzdelávacom centre ŠVK v Košiciach na Pribinovej 1. Výstava potrvá do 30. augusta 2019.

Príloha Výstava Veriť – milovať – pracovať. Milan Rastislav Štefánik 1880 – 1919