Sunday, 19.05.2019 Today: Gertrúda Tomorrow: Bernard

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam o zmene v Knižničnom poriadku

Vážení používatelia služieb knižnice, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. mája 2019 vstupuje do platnosti Dodatok č. 2 ku Knižničnému poriadku Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.

Výstava víťazných prác 9. ročníka súťaže Kolorit slovenského ornamentu 2019

Súkromné etnografické múzeum Humno v Košiciach, Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej, Dom Matice slovenskej v Košiciach a Štátna vedecká knižnica v Košiciach vás pozývajú na prehliadku výstavy víťazných prác 9. ročníka súťaže Kolorit slovenského ornamentu.

Výstavu si môžete pozrieť od 3. do 16. mája 2019 v Súkromnom etnografickom múzeu HUMNO na Cottbuskej 36 v Košiciach.

Víťazi súťaže.

Štatistika zúčastnených.