Monday, 08.03.2021 Today: Alan, Alana Tomorrow: Františka

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Rómovia známi aj neznámi

Štátna vedecká knižnica v Košiciach sprístupnila v priestore Kultúrno-vzdelávacieho centra na Pribinovej ul. č. 1 výstavu Rómovia – Romale – Romanies. Rómovia známi aj neznámi. Výstava z dokumentov vo fonde ŠVK v Košiciach vám priblíži momenty z histórie rómskeho etnika, príchod Rómov z Indie na územie dnešného Slovenska, tradičné remeslá, ktorými sa živili, kultúru a vzdelávanie Rómov, ukážky z poézie, prózy, z rómskych periodík. Návštevník tam nájde aj informácie o rómskych múzeách či expozíciách. Výstava je prístupná od pondelka do piatku od 8:00 do 16:00, stredy od 8:00 do 17:30 a potrvá do 28. februára 2019.

Linka na pozvánku Rómovia známi aj neznámi

RÓMOVIA – ROMA - ROMANIES

Rómovia známi aj neznámi

16.1. – 28.2.2019

Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, otvorené od pondelka do piatku od 8:00 do 16:00, stredy od 8:00 do 17:30

Výstava z dokumentov v knižničnom fonde ŠVK v Košiciach. Sedemnásť výstavných panelov približuje návštevníkom prostredníctvom publikovaných dokumentov momenty z histórie rómskeho etnika, príchod Rómov z Indie na územie dnešného Slovenska, tradičné remeslá, ktorými sa živili, ako sú kováčstvo, kotlárstvo, korytárstvo, košikárstvo. Zhotovovali nepálené tehly na budovanie vlastných obydlí, niektorí vyrábali metly, tkali jednoduché tkanice, ženy veštili, muži obchodovali s koňmi. Najznámejší boli hudobníci. Výstava informuje o kultúre a vzdelávaní Rómov, predstavuje divadlo Romathan, strednú umeleckú školu a rómske gymnázium z Košíc, filmy a muzikály s rómskou tematikou, titulné listy a ukážky z učebníc, slovníkov, šlabikárov, rozprávok a kníh pre deti, z poézie a prózy rómskych autorov, literatúru nerómskych autorov, ktorí sa vedome zaoberali rómskou témou, rómske periodiká. V závere výstavy nájde návštevník informáciu o rómskych múzeách či expozíciách.

Vstup voľný