Saturday, 08.05.2021 Today: Ingrida, *Deň víťazstva nad fašizmom Tomorrow: Roland

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Voľné pracovné pozície

V súčasnosti sa nerealizuje žiadne výberové konanie o prijatie do zamestnania.

Uchádzači o zamestnanie, ktorí pošlú žiadosti o prijatie do zamestnania mimo konkurzu, nebudú zaradení do databázy uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie mimo konkurzu, nie sú evidované, spracovávané, ani uchovávané. Zaslané dokumenty sú bezodkladne zlikvidované, nakoľko takúto evidenciu uchádzačov o zamestnanie nevedieme.