Friday, 22.10.2021 Today: Sergej Tomorrow: Alojzia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Študovňa periodík

Vstup len s platným čitateľským preukazom

 • je pracoviskom oddelenie výpožičných služieb a študovní
 • obsahuje periodiká bežného roku z rôznych vedných odborov:
  • slovenské - cca 900 titulov
  • zahraničné - cca 240 titulov, z toho českých - cca 190 titulov
 • zabezpečuje voľný výber z cca 1000 vyložených titulov, ostatné sa poskytujú na požiadanie z depozitu
 • sprístupňuje periodiká prezenčne ( len v študovni )
 • umožňuje kopírovanie v priestore knižnice
 • poskytuje informácie o fonde periodík v študovni
 • umožňuje on-line prístup k elektronickým informačným zdrojom - zahraničným periodikám s plnými textami
 • umožňuje prezenčné štúdium dennej tlače na základe voľného výberu, staršie čísla bežného roku sú sprístupňované na požiadanie z depozitu:
  • slovenské denníky - 13 titulov v 2 exemplároch
  • české denníky - 5 titulov po 1 exemplári
 • počet miest na štúdium: 20

Otváracie hodiny (júl, august zmenené)

Pondelok 09:00 - 20:00
Utorok 09:00 - 20:00
Streda 09:00 - 20:00
Štvrtok 09:00 - 20:00
Piatok 09:00 - 20:00

 

Priestory študovne periodík

Priestory študovne periodík

Adresa:
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Študovňa periodík
Hlavná 10
042 30 KOŠICE