Saturday, 15.05.2021 Today: Žofia Tomorrow: Svetozár

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Zoznam fondu

Informácie

Centrum vlastní bohatú zbierku materiálov (knihy, brožúry, DVD, videá, audio kazety, CD-ROM) s tematikou Spojených štátov amerických.

V súčasnosti je možné, po predložení platného čitateľského preukazu, vypožičať si vybrané knihy a brožúry z fondu InfoUSA Košice na dobu 30 dní.

DVD, video/audio kazety a CD-ROM je možné si prezerať, počúvať a pracovať s nimi iba v priestoroch centra.

Fondy