Saturday, 21.09.2019 Today: Matúš Tomorrow: Móric

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Služby

Centrum svojim členom ponúka reprografické služby z materiálov, nachádzajúcich sa vo fonde InfoUSA, bezplatný prístup na internet a tlač z PC. Prístup na internet je riadený internými pravidlami a pokynmi personálu centra.

Cenník poplatkov za tlačové a reprografické služby centra

 • Tlač z PC
  čiernobiela - formát A4 0,09 €
  čiernobiela - obojstrane formát A4 0,13 €
  farebná - formát A4 0,99 €
 • Reprografické služby (iba ČB)
  kópie - formát A4 0,06 €
  kópie - obojstrane formát A4 0,09 €
  kópie - formát A3 0,13 €
  kópie - obojstrane formát A4 0,19 €
 • Zálohovanie dát
  disketa 3.5" 0,33 €