Monday, 08.03.2021 Today: Alan, Alana Tomorrow: Františka

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Diskusný Klub

Chat Room Badge 2009Pozývame Vás na stretnutie anglicky hovoriacich priateľov "Chat Room" v InfoUSA centre v ŠVK v Košiciach, Hlavná č. 10, 1. poschodie,  dňa 9. októbra 2012 (utorok) o 17:00 hod.

Starts: 2012-10-09  at  17:00

Ends: 2012-10-09  at  19:00

Location: InfoUSA Center at the State Scientific Library in Košice, Hlavna 10, 1st floor

Discussion club: CHAT ROOM - meeting of English speaking friends