Saturday, 15.05.2021 Today: Žofia Tomorrow: Svetozár

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Informačné stretnutie o možnostiach štúdia v USA

American Reference Center, InfoUSA-AC pri ŠVK v Košiciach, Fulbright Commision

Vás pri príležitosti Medzinárodného týždňa vzdelávania 2008 pozývajú na informačné stretnutie o možnostiach štúdia v USA, ktoré povedú

pani Nora Hložeková

výkonná riaditeľka Fulbrightovej komisie na Slovensku

pani Mária Paniaková

poradkyňa pre programy a štúdium, Poradenské centrum Fulbrightovej komisie

  • Vysokoškolské vzdelávanie v USA (bakalárske,magisterské, doktorandské)
  • Informácie o študijných programoch v USA prostredníctvom Fulbrightovej komisie (pre jednotlivcov a inštitúcie)

20. novembra 2008 (štvrtok) 15:00 – 16:30
v priestoroch InfoUSA-AC centra v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach Hlavná ul.10, 1. poschodie

Prvé InfoUSA centrum slávnostne otvorené v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach

Prvé "InfoUSA" centrum slávnostne otvorené v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach

Spoločné vyhlásenie pre tlač
25. marca 2004

Veľvyslanec USA v SR Ronald Weiser, štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Jozsef Kvarda a riaditeľ Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Ján Gašpar dnes, 25. marca otvorili prvé "InfoUSA" centrum na Slovensku v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach.

Tento projekt je výsledkom spolupráce medzi Štátnou vedeckou knižnicou a Kultúrnym a informačným oddelením Veľvyslanectva USA v Bratislave. Poslaním centra je podporovať vzájomné porozumenie medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou sprístupňovaním infomácií o USA a poskytovaním priestoru pre organizovanie amerických kultúrnych programov.

Veľvyslanectvo USA poskytlo základnú zbierku informačných materiálov na rôzne témy, ako sú americké reálie, materiály na pomoc pri vyučovaní angličtiny, publikácie o americkej kultúre, umení, politike, práve a obchode, ako aj technické vybavenie centra v celkovej hodnote prevyšujúcej 920 000 SK. Štátna vedecká knižnica poskytuje priestory, ako aj pracovníka s plynulou znalosťou anglického a slovenského jazyka, ktorý bude návštevníkom centra pomáhať orientovať sa v informačných zdrojoch. U.S. Steel Košice zaplatili rekonštrukciu a zariadenie priestorov v knižnici.

Košice sa stali hostiteľským mestom prvého "InfoUSA" centra na Slovensku preto, že sú druhým najväčším mestom na Slovensku a zároveň vstupnou bránou do regiónu Východného Slovenska, regiónu s hlbokými a dlhotrvajúcimi väzbami na USA prostredníctvom pracovitých a talentovaných slovenských emigrantov, ktorí odišli do Ameriky začať nový život. Toto spojenie dnes potvrdzuje aj prítomnosť U.S. Steel.

InfoUSA bude pre verejnosť otvorené v pondelok až piatok od 10:00 do 18:00 hod. Všetci, ktorí sa chcú dozvedieť viac o USA, či už kvôli štúdiu, turistike, obchodu, kultúre, jazyku, alebo si chcú rozšírit všeobecné znalosti o tejto krajine, sú srdečne vítaní. Centrum bude prístupné pre všetkých záujemcov a vstup do centra bude pre čitateľov knižnice zadarmo. Prvých 50 návštevníkov centra dostane mapu USA.

Otvorenie prvého InfoUSA centra v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach

Otvorenie prvého "InfoUSA" centra v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach

Spoločné vyhlásenie pre tlač
22. marca 2004

Dňa 25. marca 2004 (štvrtok), o 11:15 h veľvyslanec USA v SR Ronald Weiser, štátny tajomník Ministerstva kultúry SR, pán Jozsef Kvarda a riaditeľ Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, pán Ján Gašpar slávnostne otvoria prvé InfoUSA centrum na Slovensku. Po slávnostnom prestrihnutí pásky bude nasledovať recepcia.

Na podujatie srdečne pozývame zástupcov všetkých médií.

Miesto konania: Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10, Košice.

Tento projekt je výsledkom spolupráce medzi Štátnou vedeckou knižnicou a Kultúrnym a informačným oddelením Veľvyslanectva USA v Bratislave. Poslaním centra je podporovať vzájomné porozumenie medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou sprístupňovaním infomácií o USA a poskytovaním priestoru pre organizovanie amerických kultúrnych programov.

Štátna vedecká knižnica v Košiciach je prvou knižnicou na Slovensku, kde sa otvorí InfoUSA centrum

Štátna vedecká knižnica v Košiciach je prvou knižnicou na Slovensku, kde sa otvorí InfoUSA centrum

Spoločné vyhlásenie pre tlač
9. januára 2004

Dňa 13. januára 2004 (utorok), Barbara Zigli, riaditeľka Tlačového a kultúrneho oddelenia Veľvyslanectva USA v Bratislave a JUDr. Ján Gašpar, riaditeľ Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach podpíšu Memorandum o porozumení o založení amerického informačného a kultúrneho centra v Štátnej vedeckej knižnici pod názvom "InfoUSA-Košice".

Miesto konania: Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10, Košice o 11:00 hod.

Poslaním centra bude podporovať vzájomné porozumenie medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou sprístupňovaním infomácií o USA a poskytovaním priestoru pre organizovanie amerických kultúrnych programov. Predpokladáme, že centrum bude otvorené pre verejnosť ešte túto jar. U.S. Steel Košice prisľúbili pomoc pri zrekonštruovaní dvoch miestností v Štátnej vedeckej knižnici určených pre InfoUSA-Košice. Veľvyslanectvo USA poskytne základnú zbierku informačných prameňov zloženú z najnovších odborných publikácií, CD ROMov, DVD nosičov a videokaziet na rôzne témy, ako sú americké reálie, materiály na pomoc pri vyučovaní angličtiny, publikácie o americkej kultúre, umení, politike, práve a obchode v celkovej hodnote 18 000 dolárov. Veľvyslanectvo poskytne aj technické vybavenie centra, vrátane počítačov, kopírky, DVD a video prehrávača. Štátna vedecká knižnica poskytne vhodné priestory, ako aj pracovníka s plynulou znalosťou anglického a slovenského jazyka, ktorý bude návštevníkom centra pomáhať orientovať sa v informačných zdrojoch.

Centrum bude prístupné pre všetkých záujemcov a vstup do centra bude pre čitateľov knižnice zadarmo.

Verejnosť má možnosť poslať návrhy na budúce programy v InfoUSA-Košice emailom na adresu Veľvyslanectva: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.