Saturday, 15.05.2021 Today: Žofia Tomorrow: Svetozár

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Filmový klub: PRINCE AMONG SLAVES

pasPozývame Vás na verejné premietanie filmu "PRINCE AMONG SLAVES" (v angličtine) v InfoUSA centre v ŠVK v Košiciach, Hlavna č. 10, 1. poschodie, dňa 19. júna 2014 (štvrtok) o 17:00 hod.

Screening Room: PRINCE AMONG SLAVES

Starts: 2014-06-19  at  17:00

Ends: 2014-06-19  at  19:30

Location: InfoUSA Center at the State Scientific Library in Košice, Hlavna 10, 1st floor.

Public show of the movie (in English)

More about the movie on: http://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Among_Slaves_%28film%29

"Prince Among Slaves is a historical documentary directed, written and produced by Andrea Kalin. The film retells the story of Abdulrahman Ibrahim Ibn Sori, a prince from West Africa who was made a slave in the United States and freed 40 years later..."

Excerpt taken from: http://en.wikipedia.org