Thursday, 21.02.2019 Today: Eleonóra Tomorrow: Etela

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam - technické príčiny

Oznamujeme návštevníkom knižnice, že dňa 6.3. 2019 (streda) budú pracoviská knižnice na Hlavnej 10 a Pribinovej 1 v čase od 8:00 do 14:00 hod. zatvorené z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie. Pracovisko Pri Miklušovej väznici 1 bude prístupné v nezmenenom čase. Ďakujeme za pochopenie.

Stredisko patentových informácií

Stredisko patentových informácií

  • je súčasťou Strediska VTI
  • je vybavené informačným panelom, obsahujúcim kontaktné informácie o Úrade priemyselného vlastníctva SR
  • verejnosti poskytuje základné informácie o možnostiach priemyselno-právnej ochrany technických riešení, vynálezov, označení tovarov a služieb, výrobkov a predmetov a pod. v Slovenskej republike
  • umožňuje prístup k patentovým informáciam v tlačenej, elektronickej forme na optických diskoch a na internete
  • ako člen európskej siete pod skratkou PATLIB (PATent LIBraries) získava bezplatne patentové dokumenty, vestníky, publikácie a ďalšie informačné materiály súvisiace s Európskym patentovým dohovorom

Otváracie hodiny (júl, august zmenené)

Pondelok 8.00 - 16.00
Utorok 8.00 - 16.00
Streda 8.00 - 17.30
Štvrtok 8.00 - 16.00
Piatok 8.00 - 16.00

 

Adresa:
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Stredisko patentových informácií
Pribinova 1
042 30 KOŠICE

8. ročník Ceny Jána Bahýľa

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje 8. ročník Ceny Jána Bahýľa. Cena Jána Bahýľa je udeľovaná od roku 1999 za mimoriadne hodnotné slovenské technické alebo dizajnérske priemyselnoprávne chránené riešenie. Úrad aj týmto spôsobom motivuje a podporuje rozvoj tvorivosti na Slovensku.

Read more ...