Monday, 21.06.2021 Today: Alojz Tomorrow: Paulína

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam - planovaný výpadok elektronických služieb

Štátna vedecká knižnica v Košiciach oznamuje, že v sobotu 19.6.2021 od 18:00 hod. dôjde k planovanému výpadku poskytovaných elektronických služieb, z dôvodu prác na infraštruktúre. Za vzniknuté obmedzenie sa ospravedlňujeme.

Fond Strediska VTI

Periodické dokumenty vydavateľstva VERLAG DASHÖFER

Akciová spoločnosť - A 1953
Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania - C 8651
Alfa a omega stavby - C 8681
Analýza finančnej situácie podniku - ES 14
Autodoprava - A 1919
Autorský, stavebný a technický dozor stavebníka - C 8564
Daňové a nedaňové náklady v účtovníctve obchodných spoločnosti - ES 20
Daňovo uznateľné výdavky v účtovníctve podnikateľov fyzických osôb od - A 1921
Elektronický právnik - ES 2
Elektrotechnické a telekomunikačné inštalácie - C 8474
Excel v príkladoch - A 1905
Interné smernice pre nepodnikateľské organizácie - ES 15
Konateľ s.r.o. v praxi - A 1912
Mzdová učtáreň - A 1918
Náklady v podvojnom účtovníctve, ich daňové a účtovné posúdenie - A 1916
Nebytové a bytové priestory, ich správa a prenajímanie - C 8565
Podvojné účtovníctvo od A do Z. Praktický poradca pri vedení účtov - C 8560
Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu - C 8562
Praktická príručka o odpadoch a obaloch "Zákon o odpadoch v praxi" - B 4546
Praktický sprievodca daňami - A 1923
Praktický sprievodca účtovníctvom - A 1913
Právna zodpovednosť - C 8473
Príprava, vedenie a organizácia stavieb - C 8566
Revízia technických zariadení - C 8682
S.R.O. v praxi - A 1889
Smernice a organizačné predpisy pre školstvo - ES 13
Softvérový sprievodca čerpaním finančných prostriedkov z fondov EÚ - ES 22
Stavebné konštrukčné detaily - ES 5
Stavebný zákon s komentárom - ES 11
Technické požiadavky na výrobky, posudzovanie a preukazovanie zhody - ES 7
Technické zariadenia budov - ES 16
Účtovné súvzťažnosti od A do Z. Lexikón platných súvzťažnosti pre... - A 1926
Účtovné súvzťažnosti vo vedení účtovníctva rozpočtových a prísp. - B 4595
Vedenie podvojného účtovníctva od dokladu až po archiváciu - C 8689
Vedenie zamestnancov od A do Z - ES 6
Verejné obstarávanie od A do Z - C 8578
Vnútropodnikové smernice nevyhnutné pre činnosť každej firmy - ES 19
Vzory tlačív a formulárov pre potreby účtovníctva, daní a miezd - ES 17
Zodpovednosť a riziko pri vedení firmy - ES 10

A, B, C –tlačená forma

ES – elektronické seriály (na CD ROMoch)