Tuesday, 19.10.2021 Today: Kristián Tomorrow: Vendelín

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Informácie:

 • Zabezpečuje pre podnikateľské subjekty, vedu, priemysel a inovácie:
  • vedecké a technické informácie, patentové informácie a technické normy
  • externé informačné zdroje pre priemysel a služby, vedu, výskum, inovácie a vzdelávanie (od januára 2009)
  • fulltextové databázy vedeckých a odborných časopisov a kníh z celého sveta podľa odborov (od januára 2009)
  • operatívne poskytovanie informačných služieb formou poskytovania dokumentov podľa odborného používateľského profilu podnikateľov a iných subjektov
  • vedecké, technické, patentové, faktografické, štatistické, obchodné a iné informácie pre priemyselné parky a inkubátory, živnostenské spoločenstvá v rámci podpory podnikania a zvyšovania podnikateľských kompetencií subjektov
 • Sprístupňuje širokej čitateľskej verejnosti :
  • technické dokumenty :
   • normalizačnú literatúru - Vestníky ÚNMaS, Katalóg STN, normy : STN, STN ISO, STN EN, STN DIN a i.
   • patentovú literatúru - Vestníky ÚPV, patentové spisy československé, slovenské, európske č.0-450 000 na papierovom nosiči
   • firemnú literatúru ( katalógy, prospekty, adresáre slov. a zahr. firiem)

Od roku 2005 je možné vyhľadávanie firmy podľa výrobcu, príp. obchodného zástupcu v on-line katalógu firemnej literatúry.

Otváracie hodiny (júl, august zmenené)

Adresa:
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Oddelenie cudzojazyčných študovní a technických dokumentov (OCTE)
Pribinova 1
042 30 KOŠICE
Tel.: +421918245896