Friday, 22.10.2021 Today: Sergej Tomorrow: Alojzia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Slobodný prístup k informáciám

Elektronická žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Povinné pole *

Zadajte meno
Zadajte adresu
Zadajte email
Zadajte predmet
Zadajte žiadosť
Zadajte spôsob vybavenia žiadosti