Tuesday, 19.10.2021 Today: Kristián Tomorrow: Vendelín

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Rešerš je proces vyhľadávania informácií o určitej problematike a taktiež súpis bibliografických záznamov na základe predom zvolených kritérií. Výstupom je zoznam literatúry, ktorá priamo súvisí so zadanou témou a príslušnými kľúčovými slovami.

Štátna vedecká knižnica v Košiciach vyhotovuje rešerše pre širokú verejnosť, vrátane ľudí študujúcich alebo pedagogicky pôsobiacich na vysokých školách. Podmienkou je registrácia v knižnici.

Ako požiadať o rešerš?

Objednávku rešerše môžete vykonať osobne v knižnici alebo prostredníctvom online žiadanky.

Predpokladom relevantného zoznamu zdrojov, a teda dobrej rešerše, sú správne nastavené kritéria vyhľadávania. Zadávateľ/ka rešeršnej požiadavky by tak mal/a venovať pozornosť vhodnej formulácii kľúčových slov a ďalších vymedzení, ktoré nám pomôžu vyhľadávať také zdroje, ktoré čo najlepšie zodpovedajú povahe zadanej témy.

Zdroje

Rešerš vyhotovujeme z knižničných katalógov slovenských a zahraničných knižníc, voľne dostupných a licencovaných elektronických informačných zdrojov.

Poplatky a doba dodania

Vyhotovenie rešerše je spoplatnené podľa platného cenníka knižnice. Výsledná cena sa skladá z fixného poplatku 5€ pri rešerši do 50 záznamov alebo 7€ pri rešerši nad 50 záznamov a poplatku 0.03€ za každý vyhľadaný záznam.

Časová lehota dodania sa líši v závislosti od náročnosti rešeršnej požiadavky. Dodanie rešerše trvá spravidla 1–2 týždne odo dňa poskytnutia všetkých relevantných parametrov na vypracovanie.

Platba a prevzatie rešerše

Platbu za vyhotovenú rešerš môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

  • online po prihlásení do užívateľského konta,
  • v hotovosti alebo platobnou kartou v priestoroch knižnice na Hlavnej 10.

Po obdržaní platby vám rešerš zašleme na vami zadanú emailovú adresu. Rešerš si môžete prevziať aj osobne pri návšteve knižnice, a to buď v elektronickej forme (bezplatne), alebo v tlačenej verzii (služba spoplatnená podľa platného cenníka, 0,10€/1 strana).

Konzultácie

Pre študentky a študentov stredných a vysokých škôl poskytuje knižnica bezplatné individuálne konzultácie k samostatnému vyhotoveniu rešerše. Pomôžeme vám s výberom vhodných databáz, formulovaním vyhľadávacej požiadavky či stratégiou vyhľadávania.
Konzultácie môžete využiť aj k príprave na písanie odborného textu ako je napríklad diplomová práca. Poradíme vám ako pristupovať k výberu vhodnej literatúry, formálnej úprave textu, citáciám a pod.

Konzultácie prebiehajú po dohode na základe rezervácie termínu na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kontakt

Mgr. Monika Kicová
Referát rešeršných služieb
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Hlavná 10, 042 30 Košice
Po–Pia: 8.30 hod. – 16.30 hod.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+421918248105