Tuesday, 19.10.2021 Today: Kristián Tomorrow: Vendelín

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Poskytovanie priestorov (jednorázovo, nie dlhodobý prenájom) malým a stredným podnikateľom, vzdelávacím, kultúrnym inštitúciám, záujmovým združeniam v dňoch pondelok až piatok:

Kultúrno-vzdelávacie centrum (KVC)

Kultúrno-vzdelávacie centrum

  • Určené na komorné podujatia, prezentácie firiem, besedy, semináre, workshopy, výstavy a pod.
  • Kapacita: prízemie 60 – 70 miest, cca 114 m 2
  • Sklenená galéria (3D panoráma): cca 35 m2
  • K dispozícii: dátový projektor, zosilovač, mikrofóny, reproduktory, WiFi, pripojenie na internet

lokalizácia: Objekt Pribinova 1-dvor
kapacita: 60 - 70 osôb

 

 

Prenájom v rámci dňa Prenájom 2 – 3 dní Prenájom 2 – 3 dní
15 €/hod 30 €/deň 10 €/deň

Kontakt pre bližšie informácie a objednanie priestorov: Mgr. Lucia Kačmárová, PhD.

Prevádzkový poriadok KVC