Saturday, 21.09.2019 Today: Matúš Tomorrow: Móric

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Poskytovanie priestorov

Poskytovanie priestorov (jednorázovo, nie dlhodobý prenájom) malým a stredným podnikateľom, vzdelávacím, kultúrnym inštitúciám, záujmovým združeniam v dňoch pondelok až piatok:

 1. počas otváracích hodín budovy na Pribinovej ulici,
 2. výnimočne, so súhlasom riaditeľa aj mimo otváracích hodín.

Školiace centrum

sc

 • kapacita 10 pracovných stolov + 1 lektorský.
 • wifi
 • flipchart
 • možnosť využívania dátového projektora
 • popisovacia tabuľa

lokalizácia: Objekt Pribinova 1, prízemie
kapacita: 10-20 osôb
príslušenstvo: možnosť použitia projektora

 

Po-Pi: 8:00-16:00
St: 8:00-17:30
mimo uvedený čas nad 10 hod. nad 20hod. nad 30 hod.
10 €/hod 15 €/hod -10% -20% -25%

Kultúrno-vzdelávacie centrum

Kultúrno-vzdelávacie centrum

 • Určené na komorné podujatia, prezentácie firiem, besedy, semináre, workshopy, výstavy a pod.
 • Kapacita: prízemie 60 – 70 miest, cca 114 m 2
 • Sklenená galéria (3D panoráma): cca 35 m2
 • K dispozícii: dátový projektor, notebook, prehrávač CD, DVD, videokaziet

lokalizácia: Objekt Pribinova 1-dvor (3D panoráma)
kapacita: 60 - 70 osôb
príslušenstvo: Stoličky, taburetky, výkladné skrinky, stoly

 

Po-Pi: 8:00-16:00
St: 8:00-17:30
mimo uvedený čas nad 10 hod. nad 20hod. nad 30 hod.
10 €/hod 15 €/hod -10% -20% -25%

3D panorámy

Kontakty:

Objednávanie priestorov: Ing. Viera Nagyová, Mgr. Dana Jeszenicsová

Fakturácia: Ing. Jana Biathová

Technické zabezpečenie IT: Ing. Ján Krištof