Monday, 18.11.2019 Today: Eugen Tomorrow: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Skúšobný prístup do databázy MLA

logoEhost
Skúšobný prístup do databázy MLA International Bibliography s fulltextom môžete využiť v ŠVK v Košiciach do 1.11.2019. Najobsiahlejšia databáza pre štúdium a výuku moderných jazykov, literatúry, lingvistiky, rétoriky, folklóru a filmových vied.

MLA International Bibliography with Full Text
MLA Directory of Periodicals

Poskytovanie priestorov

Poskytovanie priestorov (jednorázovo, nie dlhodobý prenájom) malým a stredným podnikateľom, vzdelávacím, kultúrnym inštitúciám, záujmovým združeniam v dňoch pondelok až piatok:

Školiace centrum (ŠC)

sc

  • kapacita 10 pracovných stolov + 1 lektorský.
  • wifi
  • flipchart
  • možnosť využívania dátového projektora
  • popisovacia tabuľa

lokalizácia: Objekt Pribinova 1, prízemie (3D panoráma)
kapacita: 10-20 osôb

 

Prenájom v rámci dňa Prenájom 2 – 3 dní Prenájom 2 – 3 dní
15 €/hod 30 €/deň 10 €/deň

Kultúrno-vzdelávacie centrum (KVC)

Kultúrno-vzdelávacie centrum

  • Určené na komorné podujatia, prezentácie firiem, besedy, semináre, workshopy, výstavy a pod.
  • Kapacita: prízemie 60 – 70 miest, cca 114 m 2
  • Sklenená galéria (3D panoráma): cca 35 m2
  • K dispozícii: dátový projektor, zosilovač, mikrofóny, reproduktory, WiFi, pripojenie na internet

lokalizácia: Objekt Pribinova 1-dvor (3D panoráma)
kapacita: 60 - 70 osôb

 

 

Prenájom v rámci dňa Prenájom 2 – 3 dní Prenájom 2 – 3 dní
15 €/hod 30 €/deň 10 €/deň

Kontakt pre bližšie informácie a objednanie priestorov: Mgr. Zdenka Bencúrová

Tlačivo Registračný list krátkodobého prenájmu

Prevádzkový poriadok KVC a ŠC