Poplatky

Cenník poplatkov (pdf súbor) za služby knižnice platný od 1.1.2016

Poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty (pdf súbor)