Friday, 22.10.2021 Today: Sergej Tomorrow: Alojzia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Opatrenia pri vstupe do knižnice od 4.10.2021

Od 4.10.2021 do odvolania budú pre používateľov otvorené všetky verejné priestory Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach podľa protokolu OTP. Vstup do knižnice bude umožnený len osobám, ktoré sú plne zaočkované, testované alebo ochorenie COVID-19 prekonali za posledných 180 dní.

Pred vstupom do objektu predložte k nahliadnutiu príslušné potvrdenie v písomnej alebo elektronickej podobe službukonajúcemu pracovníkovi.

Prosíme, dodržujte platný režim a hygienické opatrenia:

  • do knižnice vstupujte s respirátorom na tvári,
  • použite dezinfekciu na ruky pripravenú pri vchode,
  • dodržujte medzi sebou  minimálnu vzdialenosť  2 metre,
  • v priestoroch knižnice nekonzumujte pokrmy a nápoje.

Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vašu návštevu.