Tuesday, 19.10.2021 Today: Kristián Tomorrow: Vendelín

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Beck-online skúšobný prístup na 1 mesiac zadarmo

Právny informačný systém Beck-online sprístupňuje plné verzie komentárov a ďalších publikácií Nakladateľstva C. H. Beck v online podobe, ktoré sú v systéme dôsledne previazané s oficiálnym znením zbierky zákonov SR, s judikatúrou slovenských súdov a dokumentmi EÚ. Všetky informácie sú denne aktualizované.

viac info: https://www.beck-online.sk

prihlasovacie údaje:

  • užívateľské meno: kniznica.kosice
  • heslo: gge2fybg