Oznámenie o protokole prevádzky od 16. augusta 2021

V súlade s uznesení vlády SR č. 111 z 11.3.2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, uznesením vlády č. 440 z 10.8.2021 k návrhu aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat - verzia 4.1), uznesením vlády č. 441 z 10.8.2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19, vyhláškou ÚVZ SR č. 237/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, vyhláškou ÚVZ SR č. 240/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, vyhláškou ÚVZ SR č. 241/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, uznesením vlády SR č. 443/2021 Návrh semaforu pre kultúrne podujatia vymedzené § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach a uznesením vlády č. 441 z 10.8.2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19, na základe ktorého bol okres Košice zaradený do stupňa Ostražitosti podľa Covid automatu v4.1 schváleného uznesením vlády č. 440 z 10.8.2021.

Na základe vyššie uvedených opatrení otvárame knižnicu pre verejnosť od 16. augusta 2021 podľa protokolu Covid Automatu „Základ“ pre všetky osoby bez ohľadu na ich očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.

V zmysle platných opatrení Štátna vedecká knižnica v Košiciach umožní vstup do svojich verejných priestorov a študovní v maximálnej kapacite 1 návštevník na 15 m2 plochy.

Žiadame návštevníkov o dodržiavanie nasledovných opatrení pri vstupe a pobyte v knižnici:

  • vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch knižnice len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
  • pri vstupe použite dezinfekciu na ruky,
  • zachovávajte odstupy v radoch minimálne 2 metre, s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti alebo osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,
  • koncentrácia 1 návštevník na 15 m2 plochy neplatí pre deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby
  • miesta v študovniach s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti obsadzovať tak, aby medzi nimi zostalo jedno miesto neobsadené.

Protokol „Základ“ platí od 16. augusta 2021 na neurčito.